Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων


Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
COM/2019/20036
(2019/C 135 A/01)

Είμαστε (ιστορικό)
Η θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων προβλέπεται από το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει τις αρχές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει των οποίων τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, και ιδίως τα δικαιώματά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ιδιωτική ζωή. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (Επόπτης) είναι επικεφαλής της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, η οποία εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερθέντος κανονισμού. Ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 προβλέπει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 16,6 εκατ. EUR και συνολικά περίπου 100 υπαλλήλους για την εποπτική αρχή.
Ο Επόπτης θα διοριστεί για θητεία πέντε ετών· η θητεία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
Το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ορίζει τους κανόνες και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Επόπτη, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των επιδομάτων και κάθε άλλης παροχής που εξομοιώνεται με αποδοχές. Ως προς τα θέματα αυτά, ο Επόπτης εξομοιώνεται με δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).
Η έδρα του Επόπτη είναι στις Βρυξέλλες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"