Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ - ΦΕΚ Γ 612/2019


ΦΕΚ Γ 612/2019

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Μαρτίου 2019, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός ν. 1756/1988 Α'35), όπως αυτά ισχύουν, και
τη με αριθμό 17/08.02.2019 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης, μετατίθενται, με αίτησή τους, οι κάτωθι Ειρηνο-
δίκες ως εξής:


Στο Ειρηνοδικείο Αγρινίου η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Πταισματοδικείου Κέρκυρας, Δήμητρα Κοβάτση του
Ευσταθίου.
Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών οι Ειρηνοδίκες: 1) Γ΄ τάξης
Ιλίου, Αικατερίνη Σπάρτη του Γεωργίου, 2) Γ΄ τάξης Χαλκί-
δας, Σωτήριος Χαρμαντάς του Σταματίου, 3) Γ΄ τάξης Χα-
λανδρίου, Μαρία Κοτταρά του Κωνσταντίνου, 4) Γ΄ τάξης
Χαλανδρίου, Βασιλική Καραβιβέρη του Σωκράτη, 5) Γ΄
τάξης Χίου, Θεοδώρα Αρώνη του Ευστρατίου, 6) Γ΄ τάξης
Μαραθώνα, Νίκη Καντούρου του Ευαγγέλου, 7) Γ΄ τάξης
Ηρακλείου, Σοφία-Μαρία Μάμου του Εμμανουήλ, 8) Δ'
τάξης Καλλιθέας, Αγγελική Μπούσμπουρα του Ιωάννη-
Αναστασίου, 9) Δ' τάξης Καλλιθέας, Ευθυμία Λάττα του
Χρήστου, 10) Δ' τάξης Νίκαιας, Χρυσούλα Πρατικάκη του
Χαρίδημου, 11) Δ' τάξης Νέας Ιωνίας, Χρυσιάννα Αντω-
νακάκη του Εμμανουήλ, 12) Δ' τάξης Αχαρνών, Γεωργία
Φούντζουλα του Θεοδώρου και 13) Δ' τάξης Αχαρνών,
Γεωργία Ράπτη του Κωνσταντίνου.
Στο Πταισματοδικείο Αθηνών οι Ειρηνοδίκες Α' τάξης:
1) Αθηνών, Σταματούλα Σταθάκη του Γεωργίου, 2) Πται-
σματοδικείου Πειραιά, Σοφία Ασημακοπούλου-Μεϊντα-
νοπούλου του Ανδρέα, 3) Αθηνών, Χριστίνα Ζερίτη του
Παναγιώτη, 4) Αθηνών, Δωροθέα Μπουγά του Πέτρου
και 5) Αθηνών, Άννα Καραμηνά του Βασιλείου.
Στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης η δόκιμη Ειρη-
νοδίκης Δ' τάξης Ιεράπετρας, Βασιλική Γώγου του Αθα-
νασίου.
Στο Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ' τάξης Λασιθίου, Μαρία Αρετάκη του Εμμανουήλ.
Στο Ειρηνοδικείο Άργους η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ' τά-
ξης Ρόδου, Ελένη Τζουνάκου του Παναγιώτη.
Στο Ειρηνοδικείο Αρήνης ο δόκιμος Ειρηνοδίκης
Δ' τάξης Λέρου, Απόστολος Μπέης του Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Άρτας η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Σαμαί-
ων, Ευδοκία Κέντρου του Σταύρου.
Στο Ειρηνοδικείο Αταλάντης ο Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Κύμης, Βασίλειος Σπανούλης του Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών οι Ειρηνοδίκες Δ' τάξης:
1) Αρήνης, Λήδα Γεωργακοπούλου του Δημητρίου,
2) Πατρών, Αθηνά Λαγδού του Παύλου και 3) Αμαλιάδας,
Χριστίνα Γεώργατου Αναστασίου.
Στο Ειρηνοδικείο Βάμου ο δόκιμος Ειρηνοδίκης Δ΄
τάξης Άνδρου, Σωκράτης Παλάσκας του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών η Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης
Πολυγύρου, Νικολέττα Καρανικόλα του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Βέροιας η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Νά-
ουσας, Αλεξάνδρα Ευθυμίου του Δημητρίου.
Στο Πταισματοδικείο Βέροιας η Ειρηνοδίκης Α' τάξης
Βέροιας, Στέλλα Στάγκου-Μαυροδή του Βύρωνα.
Στο Ειρηνοδικείο Δύμης η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Κω, Χρυσούλα Κεβεντσίδου του Ιωσήφ.
Στο Ειρηνοδικείο Ελασσόνας ο Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης
Ιωαννίνων, Θεόδωρος Μυστρίδης του Βασιλείου.
Στο Ειρηνοδικείο Ερμούπολης η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Μυκόνου, Βάγια Παφίλη του Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας η Ειρηνοδίκης Α' τάξης
Άρτας, Βαρσάμω Σαρακατσιάνου του Στυλιανού.
Στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Πύργου Κρήτης, Ζαφειρούλα Βελισσαρίου του Αναστα-
σίου.
Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης οι Ειρηνοδίκες: 1) Α'
τάξης Λαγκαδά, Ηλίας Παπαδόπουλος του Ελευθερίου,
2) Γ΄ τάξης Βασιλικών, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου του
Ελευθερίου, 3) Γ΄ τάξης Πολυκάστρου, Ευαγγελία Τσα-
ρουχίδου του Κωνσταντίνου και 4) Γ΄ τάξης Νέων Μου-
δανιών, Θώμη-Αλεξάνδρα Μπαλαμπάνη του Ιωάννη.Στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης η Ειρηνοδίκης Α'
τάξης Θεσσαλονίκης, Ελισάβετ Γρηγοριάδου του Γρη-
γορίου.
Στο Ειρηνοδικείο Θηβών οι Ειρηνοδίκες: 1) Γ τάξης
Πατρών, Αθανασία Καρατζά του Αναστασίου και 2) Δ'
τάξης Καρλοβασίου, Μαρίνα Περπιράκη του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Ιλίου οι Ειρηνοδίκες Δ' τάξης: 1) Νί-
καιας, Ευγενία Ζήμου του Ιωάννη και 2) Άργους, Ειρήνη
Καφούρου του Σπυρίδωνος.
Στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Μυτιλήνης, Κωνσταντίνο Γιώγου του Νικολάου.
Στο Ειρηνοδικείο Καβάλας η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Ση-
τείας, Αναστασία Πεχλιβάνη του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας οι Ειρηνοδίκες Δ' τάξης:
1) Χαλκίδας, Ελένη Αυγουστινάκη του Εμμανουήλ και
2) Ερμούπολης, Μάρθα Τραχανή του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας η Ειρηνοδίκης Γ τάξης
Θεσσαλονίκης, Ειρήνη-Μαρία Καλύβα του Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ'
τάξης Ικαρίας, Μαρίνα Πέτρου του Θεοφύλακτου.
Στο Πταισματοδικείο Κέρκυρας η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Κέρκυρας, Μαρία Κωνσταντινίδου του Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Κό-
νιτσας, Παναγιώτα Βαζούρα του Χρήστου.
Στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Αλεξανδρούπολης, Σοφία Παράσχου του Θεοδώρου.
Στο Ειρηνοδικείο Κόνιτσας η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Αγρινίου, Αικατερίνη Γαστεράτου του Φιλίππου.
Στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου οι Ειρηνοδίκες Δ' τάξης:
1) Μυρτουντίων, Μαρία Παλόγου του Αντωνίου, 2) Ξυλο-
κάστρου, Κωνσταντίνα-Ιωάννα Σολωμάκου του Μιχαήλ,
3) Δύμης, Παναγιώτης Πάζας του Σταύρου και 4) Ζακύν-
θου, Μαγδαληνή Μόρτογλου του Μιχαήλ.
Στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Κο-
ρίνθου, Διαμάντω Μουρούτσου του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Κύμης η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Ζακύν-
θου, Κωνσταντίνο Αρκουλή του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Λάρισας οι Ειρηνοδίκες Α' τάξης:
1) Καρδίτσας, Ιωάννης Θεοδωράκης του Κωνσταντίνου
και 2) Ελασσόνας, Κυριακή Παπαποστόλου του Σωτη-
ρίου.


Στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Κέρ-
κυρας, Μαρία Κολλιακουδάκη του Εμμανουήλ.
Στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Θη-
βών, Ειρήνη Παλαιοκρασσά του Ευστρατίου.
Στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα οι Ειρηνοδίκες Δ' τάξης:
1) Κορίνθου, Ευαγγελία Δημητρίου του Γεωργίου και
2) Πατρών, Φωτεινή Κυριάζου του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου η Ειρηνοδίκης Δ'τάξης
Λέρου, Αφροδίτη Φάκωνα του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων οι δόκιμοι Ειρηνοδίκες
Δ' τάξης: 1) Χίου, Βασιλική Τσουράκη του Βασιλείου και
2) Καλύμνου, Γεώργιος Τσοχαλής του Θεοδώρου.
Στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Πλωμαρίου, Δέσποινα Σταπατόρη του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Νάξου η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Θήρας,
Ελένη Ρέτζιου του Αντωνίου.
Στο Ειρηνοδικείο Νάουσας η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Κο-
μοτηνής, Ελένη Τσιούρδα του Βασιλείου.
Στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας οι Ειρηνοδίκες Δ' τάξης:
1) Κρωπίας, Λαμπρινή Δελή του Παναγιώτη και 2) Χανίων,
Κλεονίκη Αλεξοπούλου του Βασιλείου.
Στο Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών η Ειρηνοδίκης Δ'
τάξης Κοζάνης, Μαρία Σιδηροπούλου του Θεολόγου.
Στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας οι Ειρηνοδίκες: 1) Α' τάξης
Αθηνών, Ευαγγελία Κακουλίδου του Χαράλαμπου, 2) Δ'
τάξης Θηβών, Νίκη Θεοδώρου του Κωνσταντίνου, 3) Δ'
τάξης Κορίνθου, Αριστέα Κούβαρη του Νικολάου και
4) Δ' τάξης Πατρών, Βασιλική Καραγιάννη του Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ' τάξης Κω, Λυδία Σταυροπούλου του Σταύρου.
Στο Ειρηνοδικείο Πατρών οι Ειρηνοδίκες Δ' τάξης:
1) Κέρκυρας, Γεωργία Φλώρου του Κωνσταντίνου,
2) Πύργου, Αικατερίνη Μαντέλη του Ιωάννη, 3) Σικυώνος,
Μαρία Μακαρίτη του Χρήστου και οι δόκιμες Ειρηνο-
δίκες Δ' τάξης: 1) Μυρτουντίων, Ελένη Σταμέλλου του
Σπυρίδωνος και 2) Ζακύνθου, Μαρία-Ειρήνη Τσίπη του
Θωμά.
Στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς η Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης Νί-
καιας, Νεκταρία Σμαΐλη του Γεωργίου.
Στο Πταισματοδικείο Πειραιώς η Ειρηνοδίκης Α' τάξης
Αθηνών, Αστέρα Μυτακίδου του Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου η Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης
Νέας Ιωνίας, Μαριγώ Πιτταρά του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Πολυγύρου ο Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Αλεξανδρούπολης, Ευστράτιος Θάνογλου του Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου η Ειρηνοδίκης Δ' τά-
ξης Καβάλας, Χαρίκλεια Παρασκευοπούλου του Αλε-
ξάνδρου.
Στο Ειρηνοδικείο Πύργου ο δόκιμος Ειρηνοδίκης Δ'
τάξης Καρπάθου, Κωνσταντίνος Μήνου του Βασιλείου.
Στο Ειρηνοδικείο Σικυώνος η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ'
τάξης Πύργου, Στυλιανή-Θεοδώρα Κρεπούρη του Πα-
ναγιώτη.
Στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου οι Ειρηνοδίκες Δ' τάξης:
1) Περιστερίου, Ευγενία-Ειρήνη Τσεκέ του Θεοδώρου,
2) Νάξου, Μιχαλίτσα Γίδαρη του Παραδείση και 3) Ρεθύ-
μνου, Έλενα Οικονομίδου του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας οι Ειρηνοδίκες Δ' τάξης:
1) Αταλάντης, Δήμητρα Παπάζογλου του Μαρίνου και
2) Ρόδου, Αικατερίνα Μιχαηλίδη του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Χανίων η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ' τά-
ξης Βάμου, Βασιλική Καλούδη του Χρήστου.

Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Μαρτίου 2019, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συ-
ντάγματος, τα άρθρα 34, 36, 37, 42, 77Α, 77Β και 110
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988
Α'35), όπως αυτά ισχύουν, το άρθρο 9 του ν. 1968/1991
(Α' 150), το άρθρο 27 του ν. 4587/2018 (Α' 218) και τη με
αριθμό 17/08.02.2019 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
διορίζονται δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ' τάξης οι κάτωθι, οι
οποίοι πέτυχαν στο διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων Ει-
ρηνοδικών Δ' τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, που προκη
ρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 104572/24.12.2014 (Γ' 1756)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ' αριθμ. 104586/31.12.2014 (Γ' 1819) όμοια, και έχουν
τα νόμιμα προσόντα, και τοποθετούνται σε κενές οργα-
νικές θέσεις ως εξής:
1) Βουκουβάλα Αικατερίνη του Χρήστου και της Μάν-
θας, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1988 και έλα-
βε το βαθμό «10,100», στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Αριθ-
μός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8410612346/03.04.2019,
Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 21900/03.04.2019), 2) Κουτή Ιωάννα του
Δημητρίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1986 και έλαβε το βαθμό «10,098», στο
Ειρηνοδικείο Πύργου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 7267261924/03.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 21981/
03.04.2019), 3) Τσίχλης Βασίλειος του Σπυρίδωνος και
της Αθανασίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής
το έτος 1979 και έλαβε το βαθμό «10,095», στο Ειρηνο-
δικείο Άνδρου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
9137794331/04.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 22124/04.04.2019),
4) Κουρεμπανά Γεωργία του Ηλία και της Σοφίας, που
γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1984 και έλαβε
το βαθμό «10,093», στο Ειρηνοδικείο Ρόδου (Αριθμός
βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8060975610/02.04.2019,
Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 21707/02.04.2019), 5) Σπυρόπουλος Σωτή-
ριος του Χρήστου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε
στην Καρδίτσα το έτος 1986 και έλαβε το βαθμό «10,085»,
στο Ειρηνοδικείο Χίου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 8011795317/03.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 21897/
03.04.2019), 6) Ταμπακιώτη Χριστίνα του Ιωάννη και της
Γιαννούλας, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1987
και έλαβε το βαθμό «10,080», στο Ειρηνοδικείο Αλεξαν-
δρούπολης (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
3833151031/05.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 22376/05.04.2019),
7) Διονυσοπούλου Πετρούλα του Αναστασίου και της
Σοφίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1982, και
έλαβε το βαθμό «10,070», στο Ειρηνοδικείο Σαμαίων
(Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3422641018/
02.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 21717/02.04.2019), 8) Θεοχαρούδης
Χρήστος του Θεοχάρη και της Ελένης, που γεννήθηκε
στην Θεσσαλονίκη το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό
«10,065», στο Ειρηνοδικείο Ρόδου (Αριθμός βεβαίωσης
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 1610511575/02.04.2019, Αριθμός βεβαί-
ωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 21719/
02.04.2019), 9) Γομάτου Σταυρούλα του Ιωάννη και της
Άννας-Μαρίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το
έτος 1989 και έλαβε το βαθμό «10,065», στο Ειρηνοδικείο
Ζακύνθου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1277415196/02.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 21704/ 02.04.2019),
10) Αθουσάκη Ελένη του Αντωνίου και της Παναγιώτας,
που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1988 και
έλαβε το βαθμό «10,065», στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου
(Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1273815401/
02.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 21699/02.04.2019), 11) Τσαβδαρά
Χριστίνα του Ευαγγέλου και της Μαρίας, που γεννήθηκε
στην Θεσσαλονίκη το έτος 1989 και έλαβε το βαθμό
«10,065», στο Ειρηνοδικείο Πύργου Κρήτης (Αριθμός
βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2964237912/ 03.04.2019,
Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 21818/03.04.2019), 12) Κουρκούτη Χάιδω
του Γεωργίου και της Βασιλικής που γεννήθηκε στην
Θεσσαλονίκη το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό «10,065»,
στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Αριθμός βεβαίωσης εγγρα-
φής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 8098469173/03.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 21977/
03.04.2019), 13) Δημουλέας Αντώνιος του Τζανέτου και
της Σταματίας, που γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1990
και έλαβε το βαθμό «10,060», στο Ειρηνοδικείο Λέρου
(Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3067188741/
02.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 21716/02.04.2019), 14) Στοϊκίδου
Κωνσταντίνα του Βασιλείου και της Μαρίας, που γεννή-
θηκε στην Λάρισα το έτος 1982 και έλαβε το βαθμό
«10,055», στο Ειρηνοδικείο Κω (Αριθμός βεβαίωσης εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 1111151207/02.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 21735/
02.04.2019), 15) Ζώη Αθανασία του Ευσταθίου και της
Αμαλίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και
έλαβε το βαθμό «10,050», στο Ειρηνοδικείο Ικαρίας
(Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9888366749/
08.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 22876/08.04.2019), 16) Φράγγου Πα-
ρασκευή του Βασιλείου και της Ανδρονίκης, που γεννή-
θηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και έλαβε το βαθ-
μό «10,045», στο Ειρηνοδικείο Σητείας (Αριθμός
βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6410612541/03.04.2019,
Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 21878/03.04.2019), 17) Μελαδάκη Μαρία
του Ελευθερίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό «10,035», στο
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 1248162921/03.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 21976/
03.04.2019), 18) Παρίτση Θεοφάνη του Αποστόλου και
της Καλιόπης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος
1984 και έλαβε το βαθμό «10,035», στο Ειρηνοδικείο
Χίου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7076256417/
03.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 21880/ 03.04.2019), 19) Τερλιγκάκη
Χαρίκλεια του Σταμούλη και της Αγγελικής, που γεννή-
θηκε στην Λάρισα το έτος 1982 και έλαβε το βαθμό
«10,035», στο Ειρηνοδικείο Κω (Αριθμός βεβαίωσης εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 5956475455/02.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 21734/
02.04.2019), 20) Αυγουστίδου Σμαράγδα του Γεωργίου
και της Κωνσταντινιάς, που γεννήθηκε στην Καβάλα το
έτος 1981 και έλαβε το βαθμό «10,035», στο Ειρηνοδικείο
Λέρου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5154101101/
02.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 21721/ 02.04.2019), 21) Προδρόμου
Ελένη του Παντελή και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην
Θεσσαλονίκη το έτος 1987 και έλαβε το βαθμό «10,030»,
στο Ειρηνοδικείο Καλύμνου (Αριθμός βεβαίωσης εγγρα-
φής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 9510326988/ 02.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 21651/
02.04.2019), 22) Ράπη Φανή του Κωνσταντίνου και της
Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος
1986 και έλαβε το βαθμό «10,030», στο Ειρηνοδικείο
Θήρας (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8410269290/
02.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 21653/ 02.04.2019), 23) Ζαφειρίου
Φωτεινή του Δημητρίου και της Σεβαστής, που γεννή-
θηκε στην Καβάλα το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό
«10,015», στο Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου (Αριθμός βεβαί-
ωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 9167951035/ 02.04.2019, Αριθμός
βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
21741/02.04.2019), 24) Αλεπούς Αικατερίνη του Αποστό-
λου και της Ευστρατίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το
έτος 1987 και έλαβε το βαθμό «10,015», στο Ειρηνοδικείο
Ρεθύμνου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
7083721466/03.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 21912/03.04.2019),
25) Τριανταφύλλου Αναστασία του Αποστόλου και της
Μαρίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1984
και έλαβε το βαθμό «10,015», στο Ειρηνοδικείο Ζακύν-
θου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4293991051/
02.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 21700/ 02.04.2019), 26) Νικοδημη-
τροπούλου Μαρία του Ιωάννη και της Σταυρούλας, που
γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1989 και έλαβε το βαθμό
«10,015», στο Ειρηνοδικείο Καρλοβασίου (Αριθμός βε-
βαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 5919110355/02.04.2019, Αριθμός
βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
21778/02.04.2019), 27) Νικολάκη Αικατερίνη του Αντω-
νίου και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος
1988 και έλαβε το βαθμό «10,015», στο Ειρηνοδικείο
Μυκόνου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
5211876128/04.04.2019, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 22163/04.04.2019) και
28) Οικονόμου Βασίλειος του Παναγιώτη και της Ελένης,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 και έλαβε το
βαθμό «10,010», στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου (Αριθμός
βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1052849861/03.04.2019,
Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 21942/ 03.04.2019).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 4629/04.04.2019).
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"