Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΦΕΚ Γ 574/2019

 ΦΕΚ Γ 574/2019


 
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
την 2η Απριλίου 2019, μετά από πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
42 παρ. 1 και 2, 43, 44, 45, 46 και 47 του Κώδικα Δικα-
στικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (κυρωτικός νόμος
2304/1995, ΦΕΚ Α’/83), όπως αυτές ισχύουν σήμερα,
καθώς και την 1/22-2-2019 απόφαση του Ανωτάτου Δι-
καστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων
Δυνάμεων με πενταμελή σύνθεση:


1. Προάγονται για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα
Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (κυρωτικός
νόμος 2304/1995, ΦΕΚ Α’/83), οι παρακάτω Δικαστικοί
Λειτουργοί:
α. Στον βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α’, κατ’ από-
λυτη εκλογή, ο Στρατιωτικός Δικαστής Β’ Βαλσαμίδης
Χρήστος του Βασιλείου ΑΜ/ΚΣ 536, της προαγωγής του
λογιζομένης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 2 του πα-
ραπάνω Κώδικα, από 21-2-2019.
β. Στον βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Β’, κατ’ εκλο-
γή, η Στρατιωτικός Δικαστής Γ’ Καπετάκη Γεωργία του
Δημητρίου, ΑΜ/ΔΛ 019, της προαγωγής της λογιζομένης,
σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 2 του παραπάνω Κώδικα,
από 21-2-2019.
γ. Στον βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Γ’, κατ’ εκλο-
γή, ο Στρατιωτικός Δικαστής Δ’ Μπαμπάνης Απόστολος
του Αθανασίου, ΑΜ/ΔΛ 051, της προαγωγής του λογιζο-
μένης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 2 του παραπάνω
Κώδικα, από 21-2-2019.
2. Μετατίθεται, για πλήρωση κενής θέσεως και για κά-
λυψη υπηρεσιακών αναγκών η Στρατιωτικός Δικαστής
Γ’ Γεωργιάδη Αθανασία του Ευαγγέλου, ΑΜ/ΔΛ 040, από
την ΔΣΔ/ΥΠΕΘΑ (ως Σύμβουλος ΥΕΘΑ), με παράλληλη
άσκηση καθηκόντων Δικαστή στο Αεροδικείο Αθηνών,
στο Αεροδικείο Αθηνών, ως Δικαστής.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"