Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) - Εντεταλ. Ευρωπαίων Εισαγγελεών - Τεύχος Γ’ 2125/31.08.2022

Τεύχος Γ’ 2125/31.08.2022

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ-
ματος, των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με


την υπ’ αρ. 113/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
μετατίθενται αμοιβαία οι Εφέτες: α) Λάρισας, Ιωάννης
Κοσμάτος του Δημητρίου και β) Θράκης, Ευλαλία Λιού-
μπα του Ιωάννη.


Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 2022,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ-
ματος, τα άρθρα 59, 60 και 63 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α΄109), την παρ. 6 του άρθρου 9 του
ν. 4786/2021 (Α΄ 43) και την υπ’ αρ. 117/2022 απόφα-
ση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης α) Μετατίθεται η Αντεισαγγελέ-
ας Εφετών Πειραιά, Καλλιόπη Νταγιάντα του Χρήστου,
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και β) Τοποθετούνται
στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων,
που εδρεύει στην Αθήνα, στο κτίριο του Εφετείου Αθη-
νών, οι διορισθείσες ως Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγ-
γελείς Καλλιόπη Νταγιάντα του Χρήστου, Αντεισαγγελέα
Εφετών και Ευγενία Κυβέλου του Ευστρατίου, Εισαγγε-
λέα Εφετών .
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ