Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Διαγωνισμός ΕΣΔι 2013 - 20η Σειρά


                                                                                 20η ΣΕΙΡΑ

 50. 9-6-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 20ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Α.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ   pdf 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ            pdf 

Β.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  pdf 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ            pdf 

Γ.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  pdf 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ            pdf 
http://www.esdi.gr/a/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=583

50. 12-3-2015 

ΦΕΚ Γ 203/2015 

ΦΕΚ Διορισμού Παρέδρων Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών 20ης ΣΕΙΡΑΣ ΕΣΔι49. 13-1-2015 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ   pdf Κατεβάστε εδώ
Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                       pdf Κατεβάστε εδώ48. 30-12-2014 


ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κ΄ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)  
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας της Κ΄ εκπαιδευτικής σειράς
αρχίζει στις 8-1-2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 108 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Κ΄ εκπαιδευτικής σειράς
αρχίζει στις 7-1-2015 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο
στο γραφείο 805 , του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου της Κ΄ εκπαιδευτικής σειράς , που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 5-1-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30΄π.μ. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (υπόγειο) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου της Κ΄εκπαιδευτικής σειράς, που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 7-1-2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (2ος όροφος) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

47. 22-12-2014 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ Κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ    pdf 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ pdf 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ pdf 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  pdf 46. 11-12-2014 

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 772/2014 

Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοίτησης
των εκπαιδευόμενων της 20ης εκπαιδευτικής σει−
ράς για την κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης της

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε−
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 20ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποτελού−
μενης από τους κατωτέρω:
1. Ευδοξία Γαλανού του Δημοκρίτου (ΑΔΤ ΑΑ015315),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ανα−
πληρωτή της τον Νικόλαο Ρόζο του Βασιλείου (ΑΔΤ
ΑΙ576694), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Κωνσταντίνο Εφεντάκη του Μάρκου (ΑΔΤ Φ027279),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτρια
του την Βασιλική Σοφιανού του Νικολάου (ΑΔΤ Τ003296),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Βασίλειο Πανταζόπουλο του Ιωάννη, (ΑΔΤ ΑΙ
434350), Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ, με αναπληρωτή του τον
Κωνσταντίνο Πετρίδη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΕ 168856),
Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ.
Ορίζουμε την Τάνια Γκελερή του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ
693000) υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με
αναπληρωτή της τον Χαράλαμπο Πλατή του Γεωργίου
(ΑΔΤ ΑΖ 149282), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα−
στικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

45. 4-12-2014 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 20ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣΕκτύπωση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 20ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
pdf κατεβάστε εδώ

44. 30-10-2014
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Τη Δευτέρα 3.11.2014 αρχίζει η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων. Όλοι ανεξαιρέτως οι σπουδαστές υποχρεούνται να βρίσκονται στην αίθουσα εκπαιδευομένων (γραφ.238) του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , ώρα 09.00΄ (υποψήφιοι πάρεδροι πρωτοδικείου) και ώρα 10.00΄ (υποψήφιοι πάρεδροι της εισαγγελίας) για να γίνει η υποδοχή τους από τους επόπτες και υπευθύνους Δικαστές και Εισαγγελείς.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΤη Δευτέρα 3.11.2014 αρχίζει η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων. Όλοι ανεξαιρέτως οι σπουδαστές υποχρεούνται να βρίσκονται στην αίθουσα της βιβλιοθήκης (γραφ.224) του Πρωτοδικείου Αθηνών , ώρα 10.30΄ (υποψήφιοι πάρεδροι πρωτοδικείου) και στο γραφείο 216 κτίριο 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών  ώρα 09.00΄ (υποψήφιοι πάρεδροι της εισαγγελίας) για να γίνει η υποδοχή τους από τους επόπτες και υπευθύνους Δικαστές και Εισαγγελείς.


43. 17-10-2014


ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ) ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4236/2014 (ΦΕΚ Α΄33/11-2-2014)  κατεβάστε εδώ
42. 17-10-2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -  ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΡΘΡ. 22,23 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ Ν.3689/2008, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ,
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡ.15 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ Ν.3910/2011

 κατεβάστε εδώ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΔΟΥ
ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ) ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
Ν.4236/2014 (ΦΕΚ Α΄33/11-2-2014)

 κατεβάστε εδώ

41. 17-10-2014


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ Κ' ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) κατεβάστε εδώ40. 14-10-2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ Κ' ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

39. 6-10-2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 20ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) .


 κατεβάστε εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 20ΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 

 κατεβάστε εδώ38. 3-10-2014

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 607/2014 
Αριθμ. οικ. 69965
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοίτη−
 - σης των εκπαιδευομένων της 20ης εκπαιδευτικής 
σειράς για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινι−
κής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών 
Λειτουργών.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε−
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευομένων της 20ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποτελούμενη από τους κατωτέρω:
1. Γεώργιο Γεωργέλλη του Σωτηρίου (ΑΔΤ Τ 796728),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του
την Βιολέττα Κυτέα του Ευθυμίου (ΑΔΤ Χ 616364).
2. Νικόλαο Μπιχάκη του Βασιλείου (ΑΔΤ Ξ 569724)
Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Κοντό
του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΕ 274606).
3. Δημήτριο Δασούλα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Χ
550409), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπλη−
ρωτή του τον Εμμανουήλ Ρασιδάκη του Μιχαήλ (ΑΔΤ
Π 394096).

Ορίζουμε την Γεωργία Κεφαλά του Ιωάννη (Α.Δ.Τ
ΑΕ 193363), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με
αναπληρώτριά της την Ευφημία Παπαδοπούλου του
Αντωνίου (Α.Δ.Τ. AB 862916), υπάλληλο της Εθνικής Σχο−
λής Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

37. 26-9-2014

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 590/2014 

Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοίτησης
των εκπαιδευομένων της 20ης εκπαιδευτικής σειράς
για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.


Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε−
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 20ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, αποτελούμενη από
τους κατωτέρω:
1. Γεώργιο Μπόμπολη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
ΑΖ 172564), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με ανα−
πληρωτή του τον Κωνσταντίνο Παρασκευαϊδη του Πα−
ναγιώτου (ΑΔΤ ΑΖ 047929).
2. Κωνσταντίνο Φράγκο του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΙ 133163),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Απόστολο Παπα−
γεωργίου του Ηλία (ΑΔΤ AB 692446).
3. Ευάγγελο Μιχαήλο του Ανδρέα (ΑΔΤ Ν 762280),
Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του
τον Ελευθέριο Μιχαηλίδη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 377803).
Ορίζουμε την Μαρία Σακελλαρίου του Αθανασίου
(ΑΔΤ ΑΚ 257127), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι−
κών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής,
με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Μακρίδη του Ιωάννη
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 175536), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα−

στικών Λειτουργών επίσης.

36. 29-1-2014
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 20ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
  Ο Αγιασμός και η ορκωμοσία των σπουδαστών της 20ης εκπαιδευτικής σειράς θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο "Ευρυγένης" του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), που βρίσκεται 


πίσω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στις 3-2-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄. Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν στις 09.30΄.

  Τα μαθήματα για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης, Εισαγγελέων και Διοικητικής Δικαιοσύνης , θα αρχίσουν στις 4-2-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄. Οι σπουδαστές πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον 15΄ πριν από την έναρξη της διδασκαλίας.

35. 29-1-2014

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 
pdf κατεβάστε εδώΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) 
pdf κατεβάστε εδώ

34. 14-1-2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
pdf κατεβάστε εδώ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
pdf κατεβάστε εδώ 
33. 10-1-2014

ΦΕΚ Γ 6/2014 

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,και των τριών κατευθύνσεων .

32. 10-1-2014


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 20ς ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Ανακοίνωση για την εγγραφή σπουδαστών της 20ης εκπαιδευτικής σειράς στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών                                                                  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  Οι επιτυχόντες, που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του Κ΄Εισαγωγικού Διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση
-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση
2.Βιογραφικό σημείωμα.
3.Μία Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση


-.Εδώ κατεβάζετε την Υπεύθυνη Δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως
-.Εδώ κατεβάζετε την Υπεύθυνη Δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως
4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες)

Για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας απαιτούνται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Εκκαθαριστικό σημείωμα 2013 (πρωτότυπο ή εκτύπωση μέσω taxis)
2.Λογ/σμός ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδρευσης ή Φυσικού αερίου (για πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας)
3.Λογαρισμός σταθερού τηλεφώνου ή κινητής τηλεφωνίας
4.Φωτοτυπία ταυτότητας.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων εγγραφής από την Τετάρτη 15/1/2014, έως και την Παρασκευή 24/1/2014.

Η αίτηση για την εγγραφή (η οποία υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) θα υποβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής, τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά, κατά τις ώρες 9.00 π.μ έως και 14:00 μμ.

Πληροφορίες: 2310.494100, 2310.494105, 2310.494114


31. 23-12-2013
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ pdf κατεβάστε εδώΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ pdf κατεβάστε εδώ


30. 22-12-2013

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ pdf κατεβάστε εδώ
29. 17-12-2013


ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΔΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 

Οι κάτωθι υποψήφιοι, θα εξεταστούν το Σάββατο 21/12/2013 στις 11.00΄ στο Συμβούλιο της Επικρατείας

1.Φωτίου Μαριλένα
2.Φωτοπούλου Γεωργία
3.Χαλκιοπούλου Ειρήνη
4.Χαμάκος Νικόλαος
5.Χαραλάμπους Βασιλεία

Η Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής

Τάνια Γκελερή28. 16-12-2013

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) 
pdf κατεβάστε εδώ27. 15-12-2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ K΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  pdf κατεβάστε εδώ


26. 11-12-2013


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 
pdf κατεβάστε εδώ

25. 10-12-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Κ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 
 κατεβάστε εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Κ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) 
 κατεβάστε εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) 
 κατεβάστε εδώ

24. 9-12-2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ     κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ                   κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   κατεβάστε εδώ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ     κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ                   κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   κατεβάστε εδώ


23. 3-12-2013


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 

 κατεβάστε εδώ


22. 2-12-2013


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ K΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ     κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ                   κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   κατεβάστε εδώ

21. 29-11-2013

Τα θέματα των εξετάσεων για τους δικαστές


Ευχαριστούμε θερμά   την κ. M.

20. 14-11-2013Ευχαριστούμε θερμά   τον κ. pl

19. 10-11-2013


Τα θέματα των εξετάσεων για τους διοικητικούς δικαστές.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Κ.Κ και τον κ. ΑΣ


18. 5-11-2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) 

pdf κατεβάστε εδώ

17. 31-10-2013

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ" - ΚΤΙΡΙΟ Α΄ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΕΩΣ
ΓΛΕΡΙΔΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ" - ΚΤΙΡΙΟ Δ΄ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΩΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΚΩΝ.ΜΠΑΣΙΩΤΗ" - ΚΤΙΡΙΟ Δ΄ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΘΩΜΑΚΟΥ ΕΩΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΕΩΣΜΠΑΛΤΑΣ
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΣ ΕΩΣΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΡΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΩΣΣΙΑΜΕΤΗΣ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣΤΖΑΝΕΤΟΓΛΟΥ
  ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ
ΤΣΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΣΕΠΗ ΕΩΣ ΧΑΛΙΑΣΟΥ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄(1ος όροφος) ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΧΑΝΙΑΛΑΚΗΣ ΕΩΣΧΑΤΖΗΣ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄(1ος όροφος)  ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗ ΕΩΣΨΑΡΡΟΣ


16. 29-10-2013
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΩΣ
ΚΑΡΑΣΙΟΥΤΑ
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΩΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΩΣΣΙΑΜΕΤΗΣ
  ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ
ΤΖΙΛΕΡΟΓΛΟΥ
 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΖΟΥΛΙΑ ΕΩΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄(1ος όροφος) ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΦΛΕΒΑΡΗΣ ΕΩΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄(1ος όροφος)  ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΕΩΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ

15. 25-10-2013
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 


ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ" - ΚΤΙΡΙΟ Α΄ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΕΩΣ
ΓΚΡΙΤΣΗ ΦΑΝΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ" - ΚΤΙΡΙΟ Δ΄ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΓΛΑΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΕΩΣ
ΖΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΚΩΝ.ΜΠΑΣΙΩΤΗ" - ΚΤΙΡΙΟ Δ΄ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΘΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΕΩΣ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΦΑΝΗ - ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΕΩΣ
ΜΑΣΣΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΜΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΕΩΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΠΕΡΔΙΚΗ ΜΕΛΙΝΑΕΩΣ ΠΡΟΦΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΠΡΩΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΕΩΣ ΣΠΑΗ ΑΘΗΝΑ
  ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΣΠΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΕΩΣ
ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΡΙΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΩΣ
ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄(1ος όροφος) ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΩΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
 ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄(1ος όροφος)  ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΕΩΣ
ΨΩΝΗ ΕΛΕΝΗ

http://www.esdi.gr/a/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=495

14. 25-10-2013
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ   
ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ         


Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ   
ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ      


http://www.esdi.gr/a/index.php?option=com_content&task=view&id=559&Itemid=495

13. 24-10-2013 

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2013 

Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, έτους 2013.

Αριθμ. 87749
Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγωγικού
διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει−
τουργών, έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Δημήτριο Λιάππη του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ ΑΕ
595394), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄
τακτικό μέλος).
2. Φλώρα Τριανταφύλλου − Αλμπανίδου του Δημητρίου
(Α.Δ.Τ ΑΒ 649164), Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Β΄ τακτικό μέλος).
3. Μαρία Κρανιδιώτη του Παντελή (Α.Δ.Τ ΑΗ058600),
Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄αναπλη−
ρωματικό μέλος).
4. Αντωνία−Ιόλη Τζανετάκη του Τζανήμπεη (Α.Δ.Τ
Χ062733), Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
(Β΄ αναπληρωματικό μέλος).
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ
ΑΚ 018136), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄τακτικό
μέλος).
2. Νικόλαο Ιντζεσίλογλου του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ
692051), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β΄τακτικό μέλος).
3. Νέστορα Κουράκη του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ ΑΚ 043008),
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄αναπληρωματικό
μέλος).
4. Σοφία Τζωρτζακάκη−Τζαρίδου του Μύρωνος (Α.Δ.Τ
Ρ751076), Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β΄α−
ναπληρωματικό μέλος).
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Γεώργιο Μεντή του Βασιλείου (Α.Δ.Τ Χ 079611), Επί−
κουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄τακτικό μέλος).
2. Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ ΑΒ
674620), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Β΄τακτικό μέλος).
3. Αντώνιο Καραμπατζό του Γεωργίου (Α.Δ.Τ ΑΙ576607),
Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄αναπλη−
ρωματικό μέλος).
4. Δημήτριο Τσικρικά του Αθανασίου (Α.Δ.Τ ΑΕ 529391),
Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄αναπλη−
ρωματικό μέλος).
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Μαρίκα Γιούνη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ ΑΗ 691043),
Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (Α΄ τακτικό μέλος).
2. Θεοχάρη Δαλακούρα του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 388009)
καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστήμιου Θράκης (Β΄τακτικό μέλος).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


12. 23-10-2013  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

11. 16-10-2013  

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 502/2013 
Αριθμ. 80647
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού
διαγωνισμoύ για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει−
τουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δι−
καιoσύvης), έτους 2013.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτρoπή τoυ εισαγω−
γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυvση Πολιτικής και Ποινικής Δι−
καιoσύvης), αποτελούμενη από τους:
1) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.
ΑΒ 645602), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρό−
εδρο, με αvαπληρωτή της τον Νικόλαο Λεοντή του
Αριστείδη (Α.Δ.Τ. ΑΙ 148607), Αντιπρόεδρο του Αρείου
Πάγου.
2) Ανδρέα Δουλγεράκη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΙ 464861),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του το Νικόλαο Πάσσο του
Ελευθερίου (ΑΔΤ Τ 293405), Αρεοπαγίτη επίσης.
3) Γεώργιο Μποροδήμο του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ. ΑΙ 214162),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αvαπληρωτή του
το Χαράλαμπο Βουρλιώτη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 851548),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου επίσης.
4) Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου (ΑΔΤ
ΑΚ 521891), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας της Νομι−
κής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
με αναπληρωτή του το Γεώργιο Ορφανίδη του Τσα−
μπίκου (ΑΔΤ 669322), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
5) Ματσιώτα Γεώργιο του Δημητρίου (A.Δ.Τ. Χ661738)
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του το Λάμπρο Αντω−
νίου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Φ 123291), Δικηγόρο Αθηνών
επίσης, ως μέλη.
Καθήκovτα γραμματέων της αvωτέρω Επιτρoπής αvα−
τίθενται στους α) Σελήνη Ακριτίδου του Κωνσταντίνου
(Α.Δ.Τ. Ξ491731), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι−
κών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη
Σιάρκου του Θεόδωρου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 150211), υπάλληλο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη
διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη β) Πα−
παδημητρίου Χρυσαυγή του Ηλία (Α.Δ.Τ. ΑΖ 581438),
υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
με αναπληρώτριά της την Βασιλική Ξαρχουλάκου του Πέ−
τρου (ΑΔΤ ΑΒ567351), υπάλληλο του ιδίου ως άνω υπουρ−
γείου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 9 Oκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑριθμ. 80648
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού
διαγωνισμoύ για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει−
τουργών (κατεύθυνση Eισαγγελέων), έτους 2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Συγκρoτoύμε τηv εξεταστική επιτρoπή τoυ εισαγω−
γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυvση Εισαγγελέων), αποτελούμενη
από τους:
1) Γεώργιο Γιαννούλη του Διονυσίου (Α.Δ.Τ. Κ996886),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρo, με αvα−
πληρωτή του τον Ιωάννη Σίδερη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
ΑΕ 942106), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2) Κων/νο Παρασκευαϊδη του Παναγιώτου (Α.Δ.Τ.
ΑΖ047929), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με ανα−
πληρωτή του τον Αθανάσιο Ακριτίδη του Ευαγγέλου
(Α.Δ.Τ. ΑΒ 328760 ), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3) Παναγιώτη Καραγιάννη του Σταύρου (Α.Δ.Τ.

ΑΒ 334596), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρω
τή του τον Αντώνιο Λιόγα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Χ626558),
Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
4) Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 548800),
καθηγητή Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας της
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−
κης, με αναπληρώτριά του την Ελισάβετ Συμεωνίδου−
Καστανίδου του Λαζάρου (Α.Δ.Τ. Σ314950), καθηγήτρια
Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
5) Κωνσταντίνο − Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο του
Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ. Ι 208379), Δικηγόρο Αθηνών, με ανα−
πληρωτή του τον Βασίλειο Χειρδάρη του Κωνσταντίνου
(A.Δ.Τ. ΑΕ 034991), Δικηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.
Καθήκovτα γραμματέων της αvωτέρω Επιτρoπής ανα−
τίθενται στους: α) Αικατερίνη Βάϊου του Λουκά (Α.Δ.Τ.
ΑΚ 314449), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη
Δόδουρα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 666872), υπάλληλο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης,
για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη
β) Αικατερίνη Βερεντζιώτη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Σ195930),
υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
με αναπληρωτή της τον Βασίλειο Λιβέρη του Διονυσίου
(Α.Δ.Τ. ΑΕ 089036), υπάλληλο του ιδίου ως άνω υπουρ−
γείου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 9 Oκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


10. 15-10-2013  19.30
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

κατεβάστε εδώ

10. 15-10-2013 13.02


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)       

εξεταστικη επιτροπη κ' εισαγωγικου διαγωνισμου υποψηφιων
σπουδαστων για την εθνικη σχολη δικαστικων λειτουργων
(κατευθυνση διοικητικησ δικαιοσυνησ).
ανακοίνωση
Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν από την 1η/11/2013 έως και την 3η/11/2013 στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στο Αμφιθέατρο «Ευρυγένης» του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) και στο Αμφιθέατρο της Σχολής «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» (εγκαταστάσεις στην περιοχή του Φοίνικα, απέναντι από το Υποθηκοφυλακείο Καλαμαριάς).
Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:
Παρασκευή , 1/11/2013, ώρα 17.00 :     
1ο θέμα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (ακυρωτική διαφορά)
Σάββατο, 2/11/2013,   ώρα   09.00 :      
2ο θέμα Συνταγματικού Δικαίου, ΓενικούΔιοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (διαφορά ουσίας)
Σάββατο, 2/11/2013,   ώρα    17:00 :     
Θέμα Δημοσιονομικού Δικαίου 
Κυριακή, 3/11/2013,   ώρα     09:00 : 
 Θέμα Γενικής Παιδείας
Κυριακή, 3/11/2013, ώρα   17:00 :     
Ξένη Γλώσσα
Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες, πλην της εξέτασης στην ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες.
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να έχουν ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιουδήποτε νομοθετήματος σχετικού με την εξεταστέα ύλη.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές κάθε είδους (υπολογιστές, ipad κ.λ.π). καθώς και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λ.π.).
Το κάπνισμα στις αίθουσες απαγορεύεται.
Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων.
Αθήνα, 14   Οκτωβρίου 2013
Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Αθανάσιος Ράντος
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
9. 10-10-2013
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ Κ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ   κατεβάστε εδώ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ       κατεβάστε εδώ
8. 9-10-2013
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 489/2013 
Αριθμ. 80643 Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγωγικού
διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης),
έτους 2013.

Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι−
κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει−
τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο−
τελούμενη από τους:

1) Αθανάσιο Ράντο του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. AH 064898),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό−
εδρο, με αναπληρωτή του το Νικόλαο Ρόζο του Βασι−
λείου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 576694), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
2) Ευαγγελία − Ελισάβετ Κουλουμπίνη του Κωνσταντί−
νου (Α.Δ.Τ. Ρ 096900), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου, με αναπληρώτριά της τη Θεολογία Γναρδέλλη του
Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 987662), Σύμβουλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
3) Μαρία Καλαϊτζή του Πολύδωρου (Α.Δ.Τ. Σ 006868),
Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
με αναπληρώτριά της την Ευγενία Μυλωνοπούλου του
Παναγιώτη(Α.Δ.Τ. ΑΖ 912437), Πρόεδρο Εφετών του Δι−
οικητικού Εφετείου Αθηνών.
4) Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. AB
570072), Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με
αναπληρωτή του τον Φίλιππο Σπυρόπουλο του Κων−
σταντίνου (Α.Δ.Τ. Ξ 393263), Καθηγητή Συνταγματικού
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5) Αντώνιο Αργυρό του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 219512),
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώτριά του τη Βασιλική
Σκορδάκη του Δημοσθένη (Α.Δ.Τ. Ξ 014490), Δικηγόρο
Αθηνών επίσης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής ανα−
τίθενται στους:
α) Τάνια Γκελερή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 693000),
υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Μακρίδη του Ιωάννη
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 175536), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δι−
καστικών Λειτουργών επίσης, για τη διενέργεια του
διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη και
β) Διαμάντω Ζάβρα του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ 596628),
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δι−
καιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτριά της
την Αλεξάνδρα Διαλέτη του Δημητρίου (ΑΔΤ Χ 147501),
υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ιδίου ως άνω
Υπουργείου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην
Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


7. 27-9-2013
ΦΕΚ Γ 1093/2013 

Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωvισμoύ για τηv εισαγωγή σπουδαστών στηv Εθνική Σχολή Δι­καστικών Λειτουργών
1)  Αυξάνεται, ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών

στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, για τις κα­

τευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και

των Εισαγγελέων ως ακολούθως:
α) Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη κατά τριάντα εν­νιά (39), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα έξι (76).
β) Εισαγγελέων κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνο­λικού αριθμού αυτών σε δεκαέξι (16).

2)  Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενερ­

γηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο και δεύτερο

δεκαήμερο Νοεμβρίου 2013.

3)  Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλι­

κίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του

διαγωνισμού, ήτοι την 25η Οκτωβρίου 2013.

4)  Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμ­

μετοχής στο διαγωνισμό (για τις κατευθύνσεις Πολιτικής -

Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων) μέχρι την 15η

Οκτωβρίου 2013.

5)  Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

πιστοποιητικών σωματικής, ψυχικής υγείας και ήθους,

τα οποία υποβάλλονται στη γραμματεία της σχολής, η

19η Οκτωβρίου 2013.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 56926/9-7-2013 (Γ'718) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 65270/7-8-2013 (Γ901) ομοία.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. 2-9-2013
ΦΕΚ Γ 901/2013 

Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών ΛειτουργώνΤροποποιούμε την απόφασή μας με αριθμό 56926/ 9-7-2013 (Γ'718) και ορίζουμε ότι ο αριθμός των εκατόν δέκα πέντε (115) εισακτέων που έχουν κατανεμηθεί στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης αναλύεται ως εξής:
Δέκα (10) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκατό μία (101) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοι­κητικών δικαστηρίων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας με αριθμό 56926/9-7-2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως5. 16-7-2013

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν µία µόνο φοράανεξαρτήτως του αριθµού των αιτήσεων. Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως, είτε στη  γραμματεία της Σχολής, είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.


Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης

Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων

Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης2. Υπεύθυνη δήλωση
, η οποία υπογράφεται και συµπληρώνεται κατά περίπτωση.

Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως

Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως

3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε πρόσφατη επικύρωση. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση , πρόσφατα επικυρωμένη)

4. Επικυρωµένο αντίγραφο, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, διδακτορικού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος  µε πρόσφατη επικύρωση. Εάν ο διδακτορικός τίτλος,  προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, πρόσφατα επικυρωμένη)


5. Επικυρωµένο αντίγραφο, επίσης για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν,  µεταπτυχιακού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος  µε πρόσφατη επικύρωση. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, πρόσφατα επικυρωμένη)


6. Για δικηγόροαπαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή , αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µονοετή άσκηση δικηγορίας και  β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για δικαστικό υπάλληλοαπαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

7. Βεβαίωση του γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του υποψηφίου ότι υπέβαλε αίτηση,  για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί δύο μήνες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, ήτοι το βραδύτερο μέχρι της 10 Αυγούστου 2013.
8. Επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.

9. Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα αρρένων, προκειµένου για άνδρες ή στα γενικά µητρώα δηµοτών, προκειµένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

10Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

11. Πιστοποιητικό σωµατικής και ψυχικής υγείας. Προσκοµίζονται το βραδύτερο µέχρι και τις 4.10.2013, το µεν της σωµατικής υγείας από Α'βάθµια υγειονοµική επιτροπή κατά το σύστηµα, το οποίο ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους(µε µέριµνα του κάθε υποψηφίου και σε συνεννόηση µε τις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγιεινής), το δε ψυχικής υγείας από ψυχιατρική κλινική κρατικού ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου (από οποιοδήποτε κρατικό ή πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο που διαθέτει ψυχιατρική κλινική καθώς και από στρατιωτικά νοσοκοµεία και κέντρα υγείας, σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου διαµονής του υποψηφίου). Το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας υπογράφεται από το Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή της κλινικής, καθώς και από Επιµελητές Α' ή Β', υπογράφοντες αντ' αυτού.

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν µε επιµέλεια και ευθύνη των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις 16.9.2013 έως και τη 30.9.2013.
Σημειώνεται ότι η ισχύς των μεν πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας είναι εξάμηνη, των δε λοιπών τρίμηνη.

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιµες ηµέρες από 8:30 π.µ έως και 14:00 µ.µ. Πληροφορίες: 2310 494100 -104 - 105.

4. 15-7-20131) ΦΕΚ Γ 718/2013 

2) ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

10 Ιουλίου 2013
Προκήρυξη διαγωvισμoύ για τηv εισαγωγή σπουδαστών στηv Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.Προκηρύσσουμε διαγωvισμό για τηv εισαγωγή στηv
Εθvική Σχoλή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν εξήντα
(160) σπουδαστών. Ο αριθμός τωv εισακτέωv καταvέ−
μεται αvά κατεύθυνση, ως ακoλoύθως:
Α. Διοικητική Δικαιoσύvη, εκατόν δέκα πέντε (115) και
αναλυτικά, δεκαπέντε (15) θέσεις δοκίμων εισηγητών
του Συμβουλίου της Επικρατείας, τέσσερις (4) θέσεις
δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενε−
νήντα έξι (96) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Πoιvική Δικαιoσύvη, τριάντα επτά (37)
θέσεις δοκίμων παρέδρωv πρωτoδικείoυ.
Γ. Εισαγγελείς, οκτώ (8) θέσεις δοκίμων παρέδρων
εισαγγελίας.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενερ−
γηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο
δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα
διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο−
Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

3. 3-6-2013


Ανακοίνωση για την πρώτη συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Α) Άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων Δικαστών & Εισαγγελέων
Η Πρόεδρος ενημέρωσε τον Υπουργό ότι έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη η σχετική αύξηση και ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι παραμένει, κατόπιν εντολής του, η προστεθείσα, με τροπολογία στο Νομοσχέδιο «περί ενεχύρου κλπ», διάταξη, ως προς την αύξηση των οργανικών θέσεων για τα δύο επόμενα έτη και συγκεκριμένα: α) για το 2014, αύξηση κατά δύο (2) των θέσεων των Προέδρων Εφετών & Εισαγγελέων Εφετών, αντίστοιχα, κατά  δώδεκα (12) των Εφετών & και κατά δώδεκα (12) των Αντεισαγγελέων Εφετών και κατά  δέκα οκτώ (18) των Πρωτοδικών –Παρέδρων & κατά δώδεκα (12) των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών – Παρέδρων και β) για  το 2015, αύξηση του ιδίου ως άνω αντίστοιχου αριθμού, στους ίδιους ως άνω βαθμούς. (Εάν η διάταξη αυτή εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα υπογράψει άμεσα συμπληρωματική προκήρυξη, για τον διαγωνισμό των εισακτέων στη Σχολή Δικαστών. Η προκήρυξη την οποία υπέγραψε ήδη, για την επόμενη σειρά περιλαμβάνει τριάντα επτά (37) Δικαστές και οκτώ (8) Εισαγγελείς).


http://dikastis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_3.html

2. 3-6-2013
Σύμφωνα με  πληροφορίες , η προκήρυξη για το διαγωνισμό έχει υπογραφεί και κατά πάσα πιθανότητα οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Φθινόπωρο 


1. 6-4-2013
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Είναι σε διαβούλευση η αλλαγή του ορίου ηλικίας. Είχε αλλάξει ο Κώδικας Δικ. Λειτουργών με το όριο να γίνεται 40 έτη με τον 4055/2012 (η 19η σειρά είχε προβληματισθεί με το τι ισχύει) και μάλλον θα ξανα αλλάξει στα 45 έτη


Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 88 παρ. 2 του ν. 4055/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28 έτος και δεν έχει υπερβεί το 45 έτος της ηλικίας του»

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=4649321 σχόλια:

 1. καμιά πληροφορία για την προκήρυξη και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού υπάρχει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Υπάρχει κάποια πληροφορία για το πότε θα γίνει ο επόμενος διαγωνισμός για την πρόσληψη Ειρηνοδικών;

  Λαζ.Σπανόπουλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μήπως αυτό σημαίνει πως δεν θα δημοσιευτεί η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό, ώστε να ξεκαθαριστεί το νομοθετικό πλαίσιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στη Μεγαλη Βρεττανία ΔΕΝ γίνεται
  κανεις δικαστης αν ειναι κατω τω 45 ετών και δεν ειναι κορυφαιος νομικος.
  Δεν ειναι δημοσιουπαλληλικι το να εισαι δικαστης !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Υπομονη συναδελφοι συνυποψηφιοι, παλι παμε απ'οτι φαινεται σε εξετασεις Οκτωβριου!!!??τουλαχιστον να γινουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Και στη Γαλλία το ηλικιακό όριο είναι τα 31 (http://www.enm-justice.fr/devenir-magistrat/1er-concours.php). Αυτό τι σημαίνει. Ότι οι Γάλλοι έχουν δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία ή ότι δεν μπορείς να συγκρίσεις ελαφρά τη καρδία διαφορετικές έννομες τάξεις;
  Δυστυχώς ο πάνσοφος Έλληνας νομοθέτης, προσπάθησε να κάνει ένα υβριδικό σύστημα Αγγλο-γαλλικό. Σε λίγο το όριο θα το φτάσει στα 65.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Άντε πάλι το παράδειγμα με την Μεγάλη Βρετανία και τους κορυφαίους νομικούς των 45 ετών. Απάντησα ξανά εδώ. Βρωμάει ο τόπος από κορυφαίους νομικούς που θα τρέχουν στα 45 τους νεοδιοριζόμενοι στα μεταβατικά των νησιών αμειβόμενοι για έναν μήνα, όσο θα έπαιρναν για μια υπόθεση. Δεν πάτε εσείς κύριε συνήγορε να γίνετε Δικαστής να τελειώνουμε ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. σημαντικό είναι να καταλήξουν ως προς το ηλικιακό όριο.είναι παράλογο λίγους μήνες πριν τις εξετάσεις κάθε χρόνο να αλλάζει το ηλικιακό όριο..λίγη κατανόηση ως προς αυτούς που προετοιμάζονται θα έδειχνε μια συνέση. οικονομικά, ψυχολογικά υπάρχει τόση πίεση για τους υποψήφιους, πόσο μάλλον όταν δεν ξέρουν μέχρι τελευταία στιγμή αν θα τους επιτραπεί να δώσουν εξετάσεις ή όχι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ας βγει επιτέλους η προκήρυξη για όποτε και αν είναι τελικά οι εξετάσεις, ή Ιούλιο ή Σεπτ..
  να ξέρουμε τι μας γίνεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Υποθέτω ότι μόλις δημοσιευτεί ο νόμος με το νέο (παλιό) όριο ηλικίας, θα βγει και η προκήρυξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 11. ΟΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ!
  Ο ΙΟΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΑΡ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΕ ΟΡΙΟ ΤΑ 45 ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΡΑΞΑΝ!!
  ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ Τις 15/9!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αν ήθελαν βέβαια, προλάβαιναν να βγάλουν την προκήρυξη πριν το Πάσχα (τώρα που ξεμπέρδεψαν με την τρόικα)και να γίνουν οι εξετάσεις προς τα τέλη Ιουνίου (αφού είναι δύσκολο πλέον να προλάβουν το Μάιο). Έτσι θα υπήρχε αρκετός χρόνος για να διορθωθούν τα γραπτά (που φέτος μάλλον θα είναι περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά)και να γίνουν και τα προφορικά με άνεση χρόνου. Αν γίνουν Σεπτέμβρη οι γραπτές εξετάσεις, θα τρέχουν και δε θα φτάνουν να διορθώσουν γραπτά και να κάνουν τα προφορικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Για αλλη μια φορα φετος παλι τα ιδια....περσι λογω εκλογων λογικο οι εξετασεις να πανε τον οκτωβριο,φετος ομως γιατι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Για ποιόν λόγω τέτοια καθυστέρυση με την προκύρηξη? υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν φέτος οι εξετάσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, οι εξετάσεις θα γίνουν για την πλήρωση θέσεων του έτους 2014

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Απο τη στιγμη που καταλήξαμε με σύνεση κ σωφροσύνη στην αποφαση Να συμμετάσχουμε σε αυτές τις εξετάσεις συνεπάγεται ότι πρέπει να υπομεινουμε κ ο τι ψυχοφθορο συνεπάγονται αυτές ...γιατί πολυ απλά δε μπορούμε να πράξουμε άλλως ..τώρα πως θα επιτευχθεί άγνωστο !.υπομονή να ευχηθώ σε όλους τους συναγωνιστες καθώς προβλέπεται" θερμό" καλοκαίρι δεδομένου ότι κατα λογική κ μόνο υποθετική διεργασία μας βλέπω να
  δίνουμε φθινόπωρο .Ελπίζω σύντομα να λήξει το
  στάδιο της υπόθεσης κ να περάσουμε στη
  βεβαιότητα !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ μας εύχομαι καλή υγεία να έχουμε και να είμαστε καλά να δίνουμε εξετάσεις!!είναι πολύ σπουδαίο να έχουμε ψιλούς στόχους να πετυχαίνουμε και να ολοκληρώσουμε τον προορισμό μας ως ανθρώπινα οντα!καλό Πάσχα και καλή ανάσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Καλό διάβασμα σε όλους!δίνω τρίτη χρονιά, να δούμε τι θα γινει φέτος.μακάρι να περάσουμε γιατί η ανεργία έξω είναι φοβερή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Καλησπέρα και χρόνια πολλά
  αλλαζει κάτι άλλο με το νομοσχέδιο εκτός από το όριο ηλικίας για την εισαγωγή στη σχολή δικαστών;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Σας χαιρετω ολους και ευχομαι κι εγω με τη σειρα μου καλη δυναμη, κουραγιο, καλο διαβασμα και υπομονη. Καλη επιτυχια να εχουμε! Προσωπικα δινω δευτερη φορα στην Διοικητικη Κατευθυνση, μου αρεσει παρα πολυ το αντικειμενο και ειναι το ονειρο μου ναγινω δικαστης.
  Πραγματικα εχω αγχωθει και πιεστει παρα πολυ κι εγω γιατι εκτος απο το ασταματητο και πολυ δυσκολο διαβασμα, ειμαι σε εκκρεμοτητα και δεν ξερω ποτε θα δωσω, αυτο δεν βοηθαει στην προετοιμασια που κανουμε γιατι μας δημιουργει αβεβαιοτητα και ψυχολογικη πιεση.
  Μακαρι να μαθουμε συντομα γιατι πρεπει να ξερουμε ωστε να οργανωσουμε και να προγραμματισουμε καλυτερα το διαβασμα μας, αλλο ειναι να ξερεις οτι θα δωσεις Ιουνιο και αλλο Σεπτεμβριο η Οκτωβριο. Και αυτη η αλλαγη του οριου ηλικιας τοσο πολυ επηρεαζει την προκηρυξη πια;
  Καλη επιτυχια σε ολους μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. αγαπητοι συναδελφοι εχουμε οτιδηποτε νεωτερο για το θεμα των εξετασεων...?εαν δεν βγει η προκηρυξη εντος του Ιουνιου, αναβαλλονται οι εξετασεις για του χρονου?αρχισαν να ακουγονται,πολλα οτι μπορει και να μην γινουν φετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Καλημέρα.μίλησα χτες με το υπουργείο και είπανε η προκήρυξη σχεδόν σίγουρα τον Σεπτέμβρη.οι εξετάσεις θα είναι εξπρές οποίος πρόλαβε τον κύριο είδε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. δηλαδη αν βγει η προκηρυξη Σεπτεμβριο, παμε γεια εξετασεις Νοεμβριου το νωριτερο.....?καλη υπομονη στους συναδελφους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Η προκήρυξη τον Σεπτέμβρη;
  Τόσο αργά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Για όλους τους συναγωνιστές που κοπιάζουν αδιάκοπα αφήνοντας κομμάτι της ζωής τους (αν δεν το βιώσεις ουδέποτε θα το καταλάβαινες)…να παραμείνουν ήρεμοι και μάχιμοι…καθώς οι εξετάσεις θα αργήσουν και θα γίνουν στην καλύτερη το Οκτώβρη ή μη σας πω και Νοέμβρη (δεν τους μέλλει μέχρι τέλη του χρόνου θα πάρουν όσους πάρουν)…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. παιδιά υπαρχει περιπτωση να ανασταλει η λειτουργια τησ σχολής? μαθαινω απο παιδια που ειναι μεσα οτι ανεσταλησαν οι πληρωμες προς αυτούς επ' αοριστον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ακουσα οτι μπορεί να καταργηθεί η σχολή. είναι έγκυρο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Τι γινεται συναδελφοι....πολλα ακουγονται για εξετασεις τον Οκτωβριο-Νοεμβριο,αλλοι παλι λενε για εξετασεις πλεον του χρονου,το Μαιο 2014, αλλοι μιλουν για αναστολη η ακομη και κλεισιμο της Σχολης Δικαστων, και μεσα σε ολα αυτα και το αν θα γινουν εκλογες η οχι, απο τις οποιες δυναται να επιρεαστει τυχον προκηρυξη των εξετασεων...αβεβαιοτητα....Καλη μας υπομονη οσο το δυνατον μπορει ο καθενας μας, στη μελετη και τον προσωπικο μας αγωνα για το στοχο που βαλαμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή θεωρώ ότι ήδη ζούμε υπό καθεστώς μεγάλης γενικής αβεβαιότητας, σώφρον θα ήταν, όποιος συνάδελφος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με την τύχη των εξετάσεων για την ΕΣΔΙ, να το καταθέτει, εφόσον το γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα. Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Σ' ΟΛΟΥΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ και μην ακούτε όσα σας μεταφέρουν ότι είναι σίγουρα θέματα.Γράφετε καθαρά απλά,χωρίς μουτζούρες ,χωρίς επαναλήψεις.
  Ολοι αναγνωρίζουμε την αγωνία και τους κόπους Σας,υπομονή έρχεται η δικαιώση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Για αλλη μια φορα φετος, τα ιδια και χειροτερα, στην περι εξετασεων αβεβαιοτητα...τουλαχιστον περυσι τετοιο καιρο γνωριζαμε οτι θα γινουν εξετασεις τον οκτωβριο...την θεση της νεοελληνικης παρουσας αβεβαιοτητας,αρχιζει να παιρνει η βεβεαιοτητα του εξωτερικου!...και μετα σου λεει η χωρα χανει τα παιδια της...υπομονη και μελετη...αξιζει?και για ποσο ακομα οταν ολα ειναι ασαφη και αβεβαια...καλο κουραγιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. εν μεσω δικαστικων διακοπων μπορει να βγει προκηρυξη ή παμε πλεον για προκηρυξη το Σεπτεμβριο και εξετασεις Νοεμβριο?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Καλό καλοκαίρι σε όλους!!
  ας κλείσουν για λίγο τα βιβλία και τα πακέτα νομολογίας, για να υπάρχουν αντοχές λίγο πριν τις εξετάσεις!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Καλησπέρα και καλή δύναμη σε όλους …η αλήθεια είναι πως η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει εμπλοκή και δεν έχει ακόμα έρθει η πίστωση των θέσεων από το Υπουργείο Οικονομικών και είναι πια προαπαιτούμενο για να βγει η προκήρυξη. Συνεπώς και δεδομένων των προθεσμιών που χρειάζονται ……θα βγει Σεπτέμβρη η προκήρυξη και οριακά Νοέμβρη οι εξετάσεις……..(υπομονή)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Δηλαδή, η προκήρυξη θα δημοσιευτεί από μέρα σε μέρα και έπειτα θα βγει και άλλη συμπληρωματική για τις επιπλέον θέσεις που ζητά ο Υπουργός?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Μήπως υπάρχει κάποια πληροφορία για τον αριθμό των θέσεων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. @ Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  Μήπως υπάρχει κάποια πληροφορία ..

  4 Ιουλίου 2013 - 12:07 μ.μ.
  =========================
  http://dikastis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_3.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Όσον αφορά τη διοικητική κατεύθυνση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Καλησπέρα σε όλους
  Αν τελικά η προκήρυξη βγει το Σεπτέμβριο, οι εξετάσεις θα γίνουν σίγουρα Νοέμβριο ή υπάρχει περιπτωση και για Οκτώβριο; δηλαδή, σχετικά με το οριακά που αναφέρεται παραπάνω για Νοέμβριο, απαιτειται να περάσει συγκεκριμενος χρόνος απο την προκήρυξη ως τις εξετάσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Χαιρετισμους σε ολους τους συνυποψηφιους!Ας ευχηθουμε εντος των ημερων να να γινει και η εγκριση απο το υπουργειο οικονομικων της προκηρυξης, για να δουμε ποτε επιτελους θα γινουν οι εξετασεις και να οργανωσουμε καλυτερα το χρονο μας!καλη δυναμη σε ολους μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ΦΕΚ 718/10.07.2013, τεύχος Γ'..ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν την επιτροπή έχουν ανακοινωθεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. επιτελους!!!καλη δυναμη σε ολους τους συνυποψηφιους!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Να κάνω μία πρόβλεψη; 75 από τους διοικητικούς θα περάσουν τα γραπτά, και μετά θα περάσουν και την τυπική διαδικασία των προφορικών. Οι 74 θα είναι γυναίκες και ένας θα είναι άντρας. Από τους πολιτικούς δικαστές, οι τέσσερις θα πάρουν μετάταξη για εισαγγελικό κλάδο, και τελικά η 20η σειρά θα προσφέρει στη Δικαιοσύνη 33 Πολιτικούς - Ποινικούς Δικαστές, εκ των οποίων 23 θα είναι γυναίκες, και θα κάνουν τάμα σε κάποιον Άγιο για να διοριστούν σε Πρωτοδικείο όπου θα κάνουν παιδιά και δεν θα κινδυνεύουν να γίνουν ανακρίτριες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Αν γνωρίζει κανείς με ποια νομική διάταξη τροποποιήθηκε η διάταξη του Ν. 1756/1988 ά. 36 παρ. 4 περί του ανωτάτου ορίου ηλικίας για την συμμετοχή στις εξετάσεις της ΕΣΔΙ κι απο 40 έγινε 45? ΓΙΏΡΓΟΣ Λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Θα δείξουν κατανόηση φέτος οι εξεταστές ή θα μας ξανατσεκουρώσουν? Τα νουμερα πλεον δεν μου λένε τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Καλημέρα!! και φέτος μια προκήρυξη με πολλές θέσεις για τη διοικητική κατεύθυνση...απορίας άξιο το πόσες θέσεις θα θελήσουν να καλύψουν πάλι...30-40 θα δούμε...με ποια λογική βγαίνει μια τέτοια προκήρυξη, εφόσον είναι καθόλα βέβαιο ότι ούτε τα 2/3 των θέσεων δεν θα καλυφθούν..
  ας ελπίσουμε για το καλύτερο!καλή συνέχεια σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Καλησπέρα σας. Μήπως γνωρίζετε άν οι γραπτές προκριματικές εξετάσεις λαμβάνουν χώρα σαββατοκύριακο ή καθημερινές; Ερωτώ διότι εντός του Οκτωβρίου έχω δικαστήρια.

  Λάζαρος Σπανόπουλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. αντε παλι με τις θεσεις των διοικητικων τριπλασιες απ' των πολιτικων..
  αλλα τα ασφαλιστικα μετρα των πολιτικων δικαστων θα πρεπει να οριζονται σε 30 ημερες, χωρις δικαιωμα αναβολης!!
  δεν ειδα τετοια ρυθμιση για τα ασφαλιστικα των διοικητικων..\ημαρτον επισης με ποσες περιπτωσεις υπαγονται σε εμας..
  χθες δικασαμε αιτηση αναστολης ΚΕΔΕ στα πολιτικα, και μαθαμε οτι πλεον οι περισσότερες υπηχθησαν στα πολιτικα δικαστηρια..
  ημαρτον δηλαδη!!
  μας κυνηγουνε γιατι εκδιδουμε αποφασεις σε 2 μηνες και 10 ημερες,, και οι διοικητικοι εχουν ασυλια, που εκδιδουν αποφασεις σε 2 και 3 χρονια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Ανώνυμε "προφήτη" της 16/7/13, 12.44, αντιπαρερχομαι τις εξόχως ...ρατσιστικές σου θέσεις και θέλω μόνο να σου πω ότι είναι γνωστό τοις πάσι ότι στις εισαγωγικές εξετάσεις (προφορικές) για τη σχολή δικαστών, ευνοούνται πολύ περισσότερο από άποψη ερωτήσεων οι αρσενικού γένους, ενώ ο,τι πιο δύσκολο αποτελεί ερώτημα προς υποψήφιες, που νιώθουν να τις περνούν από ..κόσκινο.Τώρα, αν οι υποψήφιοι άνδρες είναι καταρχήν λιγότεροι, διαβάζουν λιγότερο, έχουν λιγότερη αυτοπειθαρχία και δεν μπορούν να τα βάλλουν με το "Θηρίο", δεν φταίει κανείς και φυσικά ούτε οι γυναίκες συνάδελφοί σου που τις χλευάζεις και που είναι πολύ αξιέπαινες για το σθένος τους να αγωνίζονται με τόσο δύσκολες συνθήκες, ως δικαστες, εισαγγελείς και μαμάδες.Και δε φταίνε οι ίδιες για το ότι δεν καλύπτει η υπηρεσία τα εύλογα κενά, με την ύπαρξη τουλάχιστον ενός υπεραριθμου σε κάθε Πρωτοδικείο.Και μην ξεχνάς.Και σένα μάνα σε γέννησε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Συμφωνώ μαζί σου ανώνυμη της 18-7-13, 3:24 ότι δεν θα έπρεπε να ευνοούνται οι άντρες με εύκολες ερωτήσεις. Θα έπρεπε απλώς να υπάρχει ποσόστωση: Το 50% των εισακτέων να είναι άντρες. Αν συμφωνεί κανείς μαζί μου, παρακαλώ να απαντήσει, νομίζω ότι αυτό είναι το δικαιότερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Δες συνάδελφε πρώτα αυτό:ανέρχεται στο 50% το ποσοστό υποψηφίων ανδρών?μάλλον όχι είναι η απάντηση...Ποιός σου εγγυάται ότι αυτό το ποσοστό θα είναι οι καλύτεροι?Είναι προφανώς άδικη για.τους ικανοτερους και εργατικοτερους- ρες η ποσοστωση.Άδικη και αναξιοκρατικη.Δεν πρόκειται για κομματικό ψηφοδέλτιο, αλλά για.διαγωνιζόμενους.Φαντάσου να υπήρχε ποσόστωση στα ολυμπιακά μετάλλια.Δεν παίρνεις το αργυρό κι ήρθες δεύτερη, λόγω ποσόστωσης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. καλησπερα παιδιά, εγώ πιστεύω οτι οι αντρες πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι απο τους μισούς. αυτό για τον απλό λόγο οτι οι γυναίκες μετά τις εγκυμοσύνες είναι πλέον εκτός μάχης με ελάχιστες εξαιρέσεις.θεωρώ οτι η αργοπορία της δικαιοσύνης οφείλεται κατα ένα ποσοστό και στην ανεπάρκεια των γυναικών μετά την απόκτηση παιδιών. το δικαστικό σώμα δεν είναι ίδρυμα περίθαλψης παίδων δικαστών είναι λειτούργημα και οφείλουμε άντρες και γυναίκες να το υπηρετούμε με σοβαρότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Η ποσόστωση στο δικαστικό σώμα είναι αδιανόητη και οδηγεί σε βέβαιη μεροληψία υπερ των ανδρών εφόσον η μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων είναι γυναίκες,δηλ. οι θέσεις που θα αναλόγουν στις γυναίκες θα είναι λιγότερες και κατά συνέπεια ο αντωγωνισμός πολύ πιο σκληρός γι'αυτές (κάτι που ούτως ή άλλως είναι κοινό μυστικό ότι ισχύει άτυπα ήδη).Δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο που ένας άντρας πρέπει να πριματοδοτείται στο να γίνει δικαστής εξαιτίας του φύλου του και μόνο.Αυτό είναι προφανής παραβίαση της αρχής της ισότητας.Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που δημιουργούνται απο τις άδειες κυήσεως,γεγονός που προσθέτει φόρτο εργασίας στους υπόλοιπους δικαστές στους οποίους όμως μην ξεχνάμε ότι περιλαμβάνονται και οι δικαστίνες που δεν είναι έγγυες.Εκτός και αν προτείνεται να γυρίσουμε στα πρωτόγονα πρότυπα κοινωνιών που ο άνδρας κυνηγούσε την τροφή και η γυναίκα τεκνοποιούσε και φρόντιζε τα του οίκου.Συγγνώμη ανώνυμε των 1:20μ.μ για την άποψη αυτή που παραθέτω καθώς προσκάλεσες να καταθέσουν τις απόψεις τους μόνο όσοι συμφωνούν μαζί σου.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Προς τον anonymo της 27ης Ιουλίου tvn 9:30 έχω να απαντήσω ότι πέραν του διαστήματος της εγκυμοσύνης και των πρώτων μηνών ζωής του βρέφους το τέκνο χρειάζεται εξίσου και τους δυο γονείς άλλο που πολλοί άνδρες το παραβλέπουν και αρκούνται σε έναν διακοσμητικό ρόλο ως γονιού και αρχίζουν να κοπανιούνται για τα δικαιώματα του πατέρα συνήθως....μετά το διαζύγιο.Εκτός και αν υποννοείτε ότι και οι άνδρες δικαστές δεν πρέπει να τεκνοποιούν και να κάνουν οικογένεια.Μπορώ όμως να σας παραθέσω πληθώρα επαγγελμάτων εξίσου απαιτητικών που κατα την ίδια αντίληψη όσοι τα εξασκούν δεν πρέπει να κάνουν παιδιά.Και όλα αυτά τα υποστηρίζουμε σε μια χώρα με τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας!!!Γνώμη μου είναι ότι το βαθύτερο πρόβλημα είναι ότι ο άνδρας ΔΕΝ έχει αποδεχθεί ότι η γυναίκα έχει προοδεύσει και σε πολλές περιπτώσεις θέσεων ευθύνης υπερτερεί αριθμητικά έναντι των ανδρών,οι οποίοι δεν στερούνται βέβαια μυαλού και ικανοτήτων αλλά πειθαρχίας και επιμονής στην σκληρή δουλειά,στοιχεία που μάλλουν τους καθιστούν ακατάλληλους για τόσο υπεύθυνες θέσεις όπως είναι αυτές των δικατών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Θεωρώ νομικά ανυπόστατη κάθε άποψη που υποστηρίζει την ποσόστωση υπέρ των ανδρών στις εισαγωγικές εξετάσεις της σχολής δικαστών (και σε κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία για τους ίδιους λόγους). Θα αγνοήσω τα όσα λέγονται για τις μητέρες δικαστίνες και το αν αυτές ευθύνονται για την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης (!!) και θα πω απλά ότι η ποσόστωση, δηλαδή ένα θετικό μέτρο υπέρ των ανδρών, θα είχε νόημα εάν οι άνδρες λόγω των κοινωνικών συνθηκών και στερεοτύπων εμποδίζονταν να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις με τρόπο ισότιμο με τις γυναίκες. Όταν οι άνδρες απλά δεν επιλέγουν να συμμετάσχουν, όχι γιατί τέτοια είναι η μοίρα τους, αλλά γιατί για τους δικούς τους λόγους δεν έλκονται από το συγκεκριμένο κλάδο, το θεωρώ αδιανόητο να πριμοδοτηθούν σε βάρος των γυναικών συνυποψηφίων τους, πολλές από τις οποίες -ακριβώς λόγω της μητρότητας, για την οποία όλοι τόσο τις κατηγορούν- κάνουν τεράστιο αγώνα. Κάθε απόκλιση από τον κανένα της αξιοκρατίας είναι κατά την άποψη μου κατακριτέα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. wannabe δικαστικός2 Αυγούστου 2013 - 3:23 μ.μ.

  Μια ερώτηση: Αν ήσαστε πολίτης και διαβάζατε αυτά τα τελευταία σχόλια υποψηφίων δικαστικών για ανεπάρκεια, πριμοδότηση κλπ. θα καθόσασταν να σας δικάσουν τέτοια άτομα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Είναι πράγματι λυπηρό να επιτιθέμεθα έτσι ο ένας εναντίον του άλλου αντί να δεχόμαστε τα δίκαια και αυττονόητα(που δυστυχώς απ'ότι φαίνεται δεν είναι και τόσο αυτονόητα) και να προσπαθούμε ο καθένας να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί λειτουργώντας παράλληλα σε κλίμα συναδελφικής αλληλεγγύης....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. απάντηση: η ποιοτητα του δικαστή δεν κρίνεται απο τις εισαγωγικές εξετάσεις. κρίνεται στην σταδιοδρομία του. έχει αποδειχθεί στατιστικά οτι και στην δικηγορία και στο δικαστικό σώμα που είναι στίβος για γερό στομάχι οι γυναίκες υπολείπονται με ελάχιστες εξαιρέσεις γυναικών που αφιερώθηκαν αποκλειστικά στο λειτούργημά τους. είναι πλέιστα τα παραγείγματα γυναικών δικαστών και εισαγγελέων που στην έδρα δεν ακούγονται γιατι απλώς νιαουρίζουν ή σκέφτονται την λάντζα και τα παιδια στο σχολείο.συνάδελφοι μη γελιόμαστε καταλαβαίνω οτι και εσείς οι γυναίκες δικηγόροι θέλετε να βρείτε μια δουλίτσα αλλα οχι σε βάρος του δικαστικού σώματος και των ανδρών συναδέλφων. μια λύση θα ήταν οι ανεπαρκείς άνδρες ή γυναίκες να αποπέμπονται απο το σώμα με αυστηρά κριτήρια. μετά ελάτε να δούμε τα στατιστικά και το συζητάμε.τις περισσότερες απλώς τις ανέχονται για να μην απολυθούν και αρχίσουν προσφυγές για ισότητα δικαιώματα κτλ. ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Με την κυοφορούμενη μετάταξη των στρατιωτικών δικαστών (http://dikastis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_3864.html), τελικά η σχολή δικαστών θα κλείσει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Ωραία λοιπόν ας καταργήσουμε τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Σχολή Δικαστών,ας μπαίνει όποιος θέλει και είναι πτυχιούχος Νομικής(είπαμε)και ας κρίνεται στην συνέχεια αν πρέπει να είναι δικαστής ή όχι μεταξύ άλλων και απο το πόσο....βροντόφωνος είναι και φωνακλάς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Οι συνάδελφοι που εκφράζονται με τόσο μισογυνισμό και απαξίωση για τις γυναίκες δικηγόρους/δικαστές θα έπρεπε να ντρέπονται. Αν οι ίδιοι μπορούν να "αφοσιώνονται" τόσο στο λειτούργημά τους, είναι γιατί υπάρχει μια μητέρα ή μια σύζυγος στο σπίτι που έχει αναλάβει τη φροντίδα για όλα τα υπόλοιπα. Όταν αναλάβουν πλήρως την ευθύνη του εαυτού τους και αυτού που τους αναλογεί στην φροντίδα του σπιτιού τους και των παιδιών τους ας έρθουν να το ξανασυζητήσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Σήμερα μάθαμε και το λόγο της τροποποίησης. Είναι στην τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή. Πολύς κόσμος ρε παιδιά σ'αυτές τις εξετάσεις, πολύς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. γνωρίζει κανείς εάν σκοπεύουν να καλύψουν όλες τις θέσεις για τους διοικητικούς? ή πάμε πάλι για την παρωδία την περσινή και προπέρσινη?
  έχει ακουστεί κάτι? ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. ποιός είναι ο λόγος για την τροποποίηση της προκήρυξης?
  αν είναι εύκολο ενημέρωσε και εμας αγαπητέ "ανώνυμε 5/9 2.20"
  ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. ελπίζω να μην επαναληφθούν τα περσινά με τους διοικητικούς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Ανώνυμε 7.55μμ, δίνει ένας φίλος μου κι έτσι παρακολουθώ τα τεκταινόμενα. Μαθαίνω λοιπόν ότι η συμμετοχή φέτος θα είναι τρομακτική εξαιτίας των γνωστών λόγων (ανεργία κλπ). Συνεπώς, ετοιμάσου -κατά την προσωπική μου εκτίμηση- για σφαγή με το καλημέρα σας. Δηλαδή χοντρό ξεσκαρτάρισμα στα γραπτά με δύσκολα θέματα κ τσεκούρι στη βαθμολογία. Δε βλέπω λόγους να αλλάξουν το τροπάρι. Άλλωστε, ό,τι γουστάρουν κάνουν, κανείς δεν τους ελέγχει. Εκτός αν τύχει φέτος ειδικά να αβαντάρουν κατά σύμπτωση τον πολιτικό τους προιστάμενο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Προσωπική μου άποψη είναι να σταματήσει πλέον η άσκοπη πρόβλεψη και παραφιλολογία που μάλλον δυσχεραίνει την ήδη κρίσιμη συνθήκη που όλοι βιώνουμε ενόψει εξετάσεων. Ας επιφυλαχθούμε να σχολιάσουμε εκ του αποτελέσματος..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Ο καθένας αναφέρει την άποψη του. Αν δεν αρέσουν οι "παραφιλολογίες" ας μην τις διαβάζει όποιος δεν επιθυμεί.
  Εδώ πέρισυ πριν πάνε οι υποψήφιοι να δώσουν είχε γίνει γνωστό ότι θα πάρουν πολύ λίγα άτομα στους διοικητικούς..το πρόβλημα ήταν ότι ακούστηκε από πριν, σαν παραφιλολογία? ή ότι ήταν μελετημένο από πριν να μην καλυφθούν οι θέσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που οδήγησε στην τροποποίηση της προκήρυξης για τους διοικητικούς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. εκτός από πολύ καλή προσπάθεια χρειάζεται και πολύ τύχη!!
  έδωσα στον προηγούμενο διαγωνισμό για διοικητικούς δικαστές, και το διαπίστωσα! καλή τύχη λοιπόν σε όσους προσπάθησαν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. τα διοικητικά έχουν πολύ δουλειά, η τρόικα πιέζει, αλλά, αν δε γράψει ο άλλος, πως να συμπληρώσουν τις θέσεις΄; πέρσι πέρασαν και μονόφθαλμοι, τα αποτελέσματα τα είδαμε, καλά που ήταν η έκθεση και τα αγγλικά...αλλιώς δε θα περνούσε κανένας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Υπέροχη Κυριακή συναγωνιστές (γυναίκες και άνδρες!!) καλό αγώνα και ικεσία ας πιστεύουμε εμείς που αγωνιζόμαστε (όλοι τόσο σκληρά και αγχωτικά) στην δικαιοσύνη και στην αξιοκρατία (αν βρεθεί κάποιος να πείσει 10 διαφορετικούς ανθρώπους για πέντε διαφορετικά μαθήματα ε! τι να πω !) τούτες οι εξετάσεις λόγω του πόσο πολύ-παραγοντικές είναι (πολύ καλή προετοιμασία τύχη απόδοση πρακτικό μυαλό) και στρεσογόνες είναι δεν μας αφήνουν να δούμε ξεκάθαρα!!!!!!! Εξάλλου αν και λειτούργημα είναι διεκδίκηση μιας εργασίας …δεν θα αποθάνουμε πια γι΄αυτό!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις στα πολιτικά από 1-7-2015. Να δώσουμε μήπως του χρόνου στα πολιτικά, τα θέματα εκεί είναι απλά, βγαίνουν από τον κώδικα, στα διοικητικά είναι πολύ δύσκολα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. "πέρασαν και μονόφθαλμοι.."
  δηλαδη εσύ θεωρείς ότι το γεγονός πως από τους 450 διαγωνιζόμενους πέρασαν τα γραπτά μόλις οι 47, τους καθιστά μονόφθαλμους..και τους υπόλοιπους 400 τυφλούς???
  τι άλλο θα ακούσουμε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. ενημέρωση για πολιτικούς...αναμένεται τροποιητική προκήρυξη με αύξηση θέσεων!!!
  η ενημέρωση προέρχεται από τη σχολή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. ευχάριστο άκουσμα μέσα στη βουή του αγχους της προετοιμασίας!!(αν ευσταθεί)!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. τουλάχιστον στους πολιτικούς όσες θέσεις προκηρυχθούν θα καλυφθούν!!!
  για τους διοικητικούς έπρεπε να βγάλουν τροποιητική που να μειώνονται οι θέσεις...να μην μας κοροιδεύουν, μετά τα αποτελέσματα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Τυχόν τροποποιητική προκήρυξη ενδέχεται να συνεπάγεται καθυστέρηση στη διεξαγωγή των εξετάσεων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. τι εννοείς άραγε πέρισυ πέρασαν και οι "μονόφθλμοι"? προφανώς δεν έδωσες στι συγκεκριμένο διαγωνισμό..
  καλύτερα να έχουμε λίγη σύνεση στο τι λέμε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. για μικρή καθυστέρηση ενημέρωσαν από τη σχολή..(με επιφύλαξη πάντα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. μεχρι την 16-9-2013 η σχολή διαμήνυε την μικρή καθυστέρηση, πλέον διαδίδει την κανονική διεξαγωγή και την μη δημοσίευση συμπληρωματικής προκήρυξης για τους πολιτικούς.
  έχει κάποιος συνάδελφος έγκαιρη ενημέρωση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Είχα την ενημέρωση για τροποποιητική προκήρυξη στις 17/9.
  Αν άλλαξε κάτι δεν γνωρίζω έπειτα δεν γνωρίζω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Υπάρχει καμιά πληροφορία για την επιτροπή σε σχέση με διοικητικούς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Υπάρχει καμία πληροφορία για ημερομηνία εξετάσεων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Λίγο δύσκολο να βγει τροποποιητική για πολιτικούς..και η ανακοίνωση των επιτροπών αργεί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται για Νοέμβριο λόγω της επικείμενης αύξησης των θέσεων σε Πρωτοδίκες και Εισαγγελείς.Η πληροφορία προέρχεται μέσα από τη Σχολή.Καλή επιτυχία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΕΥΓΕ!!) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. Παιδιά καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους μας και χωρίς άγχος! Αντε να περάσουμε να αρχίσουμε να δικάζουμε γιατί δεν αντέχω άλλο δικηγόρος!φιλια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Τροποποιητική για τους πολιτικούς?
  Ας το δουν σαν ένα καλό παράδειγμα και οι διοικητικοί..αντί να πετσοκόψουν πάλι τους διαγωνιζόμενους ας πάρουν όσους προκηρύχθηκαν επιτέλους..καλή δύναμη σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. Μέχρι και την Παρασκευή 20/09/2013
  όσοι πήγαιναν στην σχολή για να καταθέσουν τα χαρτιά τους είχαν ενημέρωση από τη γραμματεία για καθυστέρηση και τροποποιητική για πολιτικούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. Γνωρίζετε αν η τροποποιητική που πρόκειται να ανακοινωθεί για τους πολιτικούς θα οδηγήσει σε καθυστέρηση και στην έναρξη εξετάσεων των διοικητικών?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. Καμία πληροφορία για διοικητικούς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. Αν βγει τροποποιητική, πότε θα γίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε ήδη να είχε δημοσιευτεί? Μακάρι..αλλά λίγο δύσκολο φαίνεται με βάση τα χρονικά πλαίσια του διαγωνισμού

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. Η ανακοίνωση των επιτροπών γιατί καθυστερεί τόσο πολύ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. τροποποιητική ακούμε και τροποποιητική δεν βλέπουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. που ειναι η τροποποιητική?????????????
  εμαθε κάποιος συνάδελφος πότε τελικά θα δώσουμε?????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Βγηκε το ΦΕΚ!1093/27-9-2013, Τευχος Γ'. Αυξάνονται οι θέσεις:Συνολικά 76 στην Πολιτικη/Ποινική Κατεύθυνση και 16 Εισαγγελείς.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο Νοεμβριου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. Δίνω τρίτη φορά πολιτικά. Εχω τρομερό άγχος. Πρέπει τελικά να μάθουμε απέξω κατά λέξη όλα τα άρθρα για τις προφορικές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. Οι υποψήφιοι πόσοι είναι; Ξέρει κανείς; Άκουσα για 900 άτομα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. Να παραταθεί και η προθεσμία να κάνουμε αίτηση για το ήθος. Τώρα που αυξήθηκαν οι θέσεις θέλουμε να δώσουμε και κάποιοι που δεν το είχαμε αποφασίσει αρχικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. Ποιο το νοημα παρατασης της προθεσμιας δηλωσεων αφου πρεπει να προσκομισεις βεβαιωση οτι κατεθεσες αιτηση για την επιτροπη ηθους με ημερομηνια το αργοτερο 2 μηνες πριν το διαγωνισμο;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. αν γίνουν τα γραπτα αρχες Νοεμβριου, τα προφορικά ποτε θα γινουν;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. Επιτέλους!!!Μπράβο!!!Της πολιτικής υποψήφιοι τα κεφάλια μέσα και διαβάστε! όσο για τους διοικητικούς..χαμένοι στη μοίρα τους...Άμα περάσουν καμιά 40 άτομα καλά θα είναι.Καλή επιτυχία σας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 106. Γνωρίζει κάποιος αν αλλάζει και το πρόγραμμα εξετάσεων των διοικητικών?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 107. ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΚΑΣΩ ΤΩΡΑ!
  Βγήκε τροπο ποιητική τέλος φέτος θα περάσω, καλή επιτυχία σε όλους!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 108. Πω πω, ρε παιδιά, δεν δίνω, αλλά σας διάβασα και αγχώθηκα! Καλή τύχη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. Πολύ σημαντική η αύξηση των εισακτέων. Ελπίζω να γεμίζει με περισσότερο κουράγιο και αισιοδοξία τους υποψηφίους. Αν και για οσους είναι ήδη στο στίβο μικρή η διαφορά, αφού ο πρώτος βαθμός θέλει γερές ενέσεις και όχι χάπια. Καλή συνέχεια στον αγώνα. Πρωτοδίκης Αθηνών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 110. Η Τροποποιητική βγήκε και εμείς οι υποψήφιοι για τη Διοικητική κατεύθυνση, μείναμε με την απορία:Τελικά η μεταφορά εξετάσεων καταλαμβάνει και τους Διοικητικούς ή όχι ?
  1ον) Εαν όχι - όπως άλλωστε προκύπτει απο τη γραμματική διατύπωση :¨τροποποιείται κατά το μέρος Πολιτικής -Ποινικής Δικαιοσύνης¨, τότε γιατί αναφέρει ΔΥΟ δεκαήμερα το Νοέμβριο, για τους Πολιτικούς ? Μήπως εκ παραδρομής εννοείται και η Διοικητική Δικαιοσύνη ?
  2ον) Σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει: τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι 25 Οκτωβρίου...Πλην όμως, 26η και 28η είναι επίσημες αργίες ...
  Συμπέρασμα : Το εν λόγω ΦΕΚ, χρειάζεται διευκρίνιση...
  Μήπως έναρξη Διαγωνισμού για Διοικητικούς 25-10-2013 και για Πολιτικούς από 1-10-2013 ?
  Η απορία παραμένει.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 111. μπορει καποιος σας παρακαλω να μου πει αν η προκηρυξη αφορα και στους διοικητικους δικαστες, όσον αφορα στην ημερομηνια διεξαγωγης των εξετασεων? διοτι, αν κανεις διαβασει το προοιμιο της τροποποιητικης λεει "τροποποιούμε οσον αφορα στους πολιτικους-ποινικους και στους εισαγγελεις". ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 112. αυτος που αποφάσισε να δωσουν με διαφορά μηνός οι διοικητικοί με τους πολιτικούς να μας εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στο να λάβει αυτή την σοφή απόφαση.
  επίσης, να μας απαντήσει αν έχει δώσει ποτέ εξετάσεις και αν τυχόν του πέρασε στιγμιαία από το μυαλό ότι κάποιοι από εμάς δίνουμε και στις δύο κατευθύνσεις και ότι επίσης δεν μένουμε στον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού για να πεταχτούμε εκεί και ότι επίσης τα οικονομικά μας, ε δεν είναι στην ίδια κατάσταση προφανώς με την δική του για να πληρώνουμε διπλά εισιτήρια ανεβαικατεβαίνοντας πάνω κάτω.
  εντωμεταξύ να σημειώσω ότι μέχρι 27-9-2013 το υπουργείο (αρμόδιο τμήμα) πληροφορούσε ότι δίνουμε νοέμβριο.
  οι συνεχείς τροποποιήσεις, η μη έγκυρη πληροφόρηση όλα ενδείξεις οργανωμένου και αξιόπιστου διαγωνισμού.
  τελικά μάλλον δεν χρειάζεται να διεξαχθεί διαγωνισμός για την κατάληψη θέσεων της (δικαστικής) εξουσίας.όλοι μας βιώνουμε την εξουσία να ασκείται...όπως ασκείται. ..(άραγε προηγήθηκε διαγωνισμός για τη θέση αυτού που την ασκεί????)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. Απλά συνταυτίζομαι με τον ανώνυμο 28/9 6.43. Η αδιαφορία κάποιων και η πρόχειρη, χωρίς λογική και σκέψη διοργάνωση των εξετάσεων είναι απελπιστική. Όσο για τις επιπλέον θέσεις στην πολιτική, επιτέλους ας κατανοήσουν και οι διοικητικοί ανώτατοι δικαστές ότι δεν είναι η ελίτ του σύμπαντος, και ότι δεν θα θιχτεί η υποληψή τους αν επιτέλους φέτος καλύψουν όλες τις θέσεις που ορίζει η προκήρυξη. Ας μην φτάσουμε πάλι να δούμε μια λίστα με βαθμούς 2-4 στο 70% των διαγωνιζομένων!!Από τα 450 γραπτά να περάσουν την βάση τα 47!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 114. Γιούπι!!!! επιτέλους βγήκε η τροποποιητική!!Τρέμετε αίθουσες, δικηγόροι και λοιποί παράγοντες της δίκης ανεβαίνω ΤΩΡΑ!!
  Μέσα απο την σχολή μου είπανε παιδιά οτι για την πολιτική ποινική κατευθυνση και εισαγγελείς τα άτομα είναι μέχρι τώρα στα 1.200!!!!!!!
  σας φιλώ!καλή επιτυχία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. Με το ν.4186/2013 άρ. 49 παρ.3 τροποποιήθηκε το αρ.37 ν.1756/1988

  "Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική
  Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, κατά τροποποίηση της προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού,
  η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του
  διαγωνισμού".

  Επομένως προλαβαίνει να υποβάλλει κάποιος αίτηση για ήθος και να συμμετάσχει αφού η έναρξη του διαγωνισμού ορίζεται για 25 Οκτωβρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 116. Δεν έχω καταλάβει γιατί οι κύριοι και οι κυρίες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό των διοικητικών δικαστών, διαμαρτύρονται για τη βαθμολόγηση των γραπτών. Θεωρείτε ότι οι βαθμολογητές είναι εμπαθείς, ότι είναι ανεπαρκείς ή μήπως ότι θέλουν να βασανίζουν τους διαγωνιζόμενους με τη απόρριψή τους αλλά και τους υπηρετούντες δικαστές με το να αφήνουν κενές θέσεις; Είστε υπέρ της άποψης στις Πανελλήνιες εξετάσεις να καταργηθεί η βάση του 10 και να εισάγονται στα Πανεπιστήμια μαθητές με 1 και 2; Μήπως τελικά όντως δεν γράψατε καλά και καλώς σας απέρριψαν; Όπως και να έχει σας εύχομαι καλό διάβασμα και καλή επιτυχία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 117. Σε κάθε περίπτωση οι εξετάσεις πρεπει να ειναι ενιαίες. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην ημερομηνία διεξαγωγής αυτών αντίκειται στην αρχή της ισότητας. Οι δέκα και δεκαπέντε μέρες κάνουν τη διάφορα, και αυτό το γνωρίζει καλα οποίος έχει συμμετάσχει στις εξετάσεις..δεδομένης της δυσκολίας και μια μέρα παραπάνω ειναι μια μέρα διαβασματος..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 118. Έχεις απόλυτο δίκιο αγαπητέ ανώνυμε 29 Σεπτ 2.02μμ, να λες ότι λες..απλά αν σκεφτείς λίγο και αξιολογήσεις το γεγονός ότι πριν ακόμα οι διαγωνιζόμενοι πέρισυ να πάνε να γράψουν γνωρίζαν ότι θα καλυφθούν οι μισές θέσεις, όπως είχε ακουστεί από δικαστές ίσως κατανοήσεις ότι δεν είναι δυνατόν από τους 470 διαγωνιζόμενους να περάσουν απλά και μόνο τα γραπτά οι 47 επειδή απλά δεν έγραψαν καλά!!Απόλυτα σεβαστή η γνώμη σου, απλά στάθμισε λίγο όλα τα δεδομένα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 119. Τι λέμε? τι 1200 άτομα?
  πλάκα κάνετε?!
  είναι βάσιμη αυτή η πληροφορία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 120. Για διοικητικούς απλά λέμε κουράγιο!
  Όντως και φέτος ακούγεται ότι δεν θα καλυφθούν όλες οι θέσεις. Αλλά μην απελπίζεστε..προσπάθεια και πίστη!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 121. Ακουσα ότι οι υποψηφιοι στους πολιτικούς ξεπέρασαν σε αριθμό κάθε προηγούμενο διαγωνισμό. είναι αλήθεια; συναγωνισμός 1 στους 12;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 122. Χαμός στο ίσιωμα και στριμωξίδι στη συμπρωτεύουσα! Από τον Αύγουστο που πήγα στην υγειονομική αθήνας μου είπαν οι υπάλληλοι ότι ήδη είχαν περάσει περί τα 1000 άτομα για τις εξετάσεις εσδι. Καλή μας τύχη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 123. Να περάσουμε τουλάχιστον φέτος που είναι πολλές οι θέσεις, να έχουμε ένα καλό μισθό γιατί έξω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. ας μας στείλουν όπου νάναι παιδιά, δεν πειράζει, αρκεί να περάσουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 124. Συνάδελφοι υποψήφιοι, μπορείτε να με διαφωτίσετε εάν το προκριματικό στάδιο του διαγωνισμού που μετατέθηκε για Νοέμβρη ισχύει και για τους διοικητικούς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 125. τελικα οι διοικητικοι θα δωσουμε εξετασεις νωριτερα, δηλ μεσα οκτωβριου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 126. Υπάρχει καμία πληροφορία αν και για τους διοικητικούς οι εξετέσεις πάνε για Νοέμβριο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 127. γιατι λοιπον αγαπητέ ανωνυμε της 29-9-2013 2:02 αφού και εσείς και εμείς είμαστε υπέρ της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, α) κρατούνται "κρυφά" τα γραπτα μας, β) δεν δινονται γραπτά οι απαντήσεις από τους διορθωτές και γ) δεν χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο εχοντα εννομο συμφέρον μαζί με το γραπτό του για αντιπαραβολή? ε?
  γιατι εσπευσμένα και τόση βιασύνη για την εξέταση της διοικητικής κατεύθυνσης?
  ε? γιατί δεν προστατεύεται ο διαγωνισμός από αφορμές για τέτοιου είδους σχόλια, με την αρχή της νομιμότητας που παντού διαβάζουμε και ούτε και στον διαγωνισμό που συμμετέχουμε δεν τηρείται?
  ε?
  ο μεσος συνετός καλοπροαίρετος θα πω εξεταζόμενος βρίσκει τουλάχιστον προκλητικά ύποπτη την χρονικά διάσπαση (πρωτοφαντη) του διαγωνισμού για την ιδια την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. καλό θα ήταν οι υπεύθυνοι να θωρακίσουν την δικαιοσύνη από τετοιες υπόνοιες, τηρώντας τουλαχιστον τα προσχήματα.
  τηρώντας εστω προσχηματικά τη νομιμότητα, [την οποία εμείς οι εξεταζόμενοι παλεύουμε αύριο να εφαρμόσουμε.....και να επιβάλλουμε την εφαρμογή της]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 128. Η ανακοίνωση των επιτροπών
  γιατί καθυστερεί τόσο πολύ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 129. Αγαπητοί συνάδελφοι,
  αυτό που αντιλαμβάνομαι, διαβάζοντας την τροποιητική της αρχικής προκήρυξης αυτό που προκύπτει είναι ότι αυτή αφορά τους πολιτικούς και τους εισαγγελείς μόνο ως προς το σκέλος της αύξησης των θέσεων και της συνεπακόλουθης παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, όπως προκύπτει από την διευκρινιστική παρένθεση, και ότι γενικά ο χρόνος των εξετάσεων και για τις 3 κατευθύνσεις μετατίθεται το 1ο και 2ο 10ημερο του Νοεμβρίου εν αντιθέσει με το 2ο και 3ο 10ημερο του Οκτωβρίου που προβλεπόταν αρχικά. Διαφορετικά δεν υπάρχει λογική εξήγηση γιατί οι διοικητικοί να δώσουν σε διαφορετικό χρόνο από τις υπόλοιπες κατευθύνσεις.Παρακαλώ όποιος συνάδελφος γνωρίζει κάτι σχετικό με βεβαιότητα ας ενημερώσει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 130. Θεωρώ ότι η τροποποιητική ΥΑ η οποία αυξάνει τον αριθμό των θέσεων στην πολιτική - ποινική κατεύθυνση και με το κριτήριο αυτό και μόνο, το οποίο δεν παρίσταται γενικό και αντικειμενικό, παρατείνει τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών, συμπλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος καιπαρατείνει ομοίως τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων αντιβαίνει ευθέως στην αρχή της ισότητας των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό αφού ναι μεν πρόκειται για διαφορετικές κατευθύνσεις αλλά αφορά στον ίδιο διαγωνισμό που διεξαγεται με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις του αυτού νόμου. Επιπλέον, ούτε υπό την έννοια της και συνταγματικά ανεκτής διαφοροποιητικής ισότητας μπορεί να γίνει δεκτή μία τέτοια διαφοροποίηση αφού εδώ δεν πρόκειται για επιβαλλομένη διαφορετική μεταχείριση ουσιωδώς ανόμοιων περιπτώσεων, αφού όλοι είναι υποψήφιοι για τον ίδιο διαγωνισμό.
  Επιπλέον, και κατά το παρελθόν είχαν τροποποιηθεί επανειλημμένως οι αρχικές προκηρύξεις των διαγωνισμών μάλιστα δε μέχρι και την προτεραία του διαγωνισμού (βλ. έτος 2007) ουδέποτε όμως παρετάθη εξ αυτού του λόγου ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών και ο χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού.
  Μάλιστα η πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων στο σημείο που αφορούσε τη διαπίστωση του ήθους και τα χρονικά όρια που ετίθεντο ήταν ουσιαστικά ο προάγγελος της διακριτικής μεταχείρισης που επεφύλαξε η Διοίκηση στους υποψηφίους της μίας κατεύθυνσης.
  Ελπίζω εντός των ημερών να αντιληφθεί η Διοίκηση το λάθος που εκανε και να παρατείνει τουλάχιστον τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού και για τη διοικητική κατεύθυνση άλλως η ίδια η επιτροπή εξετάσεων της διοικητικής κατεύθυνσης δεν μπορεί να δεχθεί μία τέτοια προφανέστατη παραβίαση της αρχής της ισότητας όταν μάλιστα μέσα από τις αποφάσεις που εκδίδουν οι διοικητικοί δικαστές καλούνται να προασπίσουν τη συνταγματική αυτή αρχή και σε περίπτωση παραβίασής της να την αποκαταστήσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 131. η χρονική διασπαση ενός ενιαίου διαγωνισμού = όψη της (α)χρηστης διοίκησης και της (α)δικαιολόγητης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την εξουσία.....ο κρατικός μηχανισμός υπό διάλυση, η δικαιοσύνη στα όρια του αδίκου...χωρεί άραγε έλεγχος ορίων σε μια αυθαιρεσία δίχως όρια ή όλα είναι στ αληθεια ανεξέλεγκτα και ανέλεγκτα..? οι αρμόδιοι ας γίνουν υπεύθυνοι και οι υπεύθυνοι να ελέγχονται για τις επιλογές τους.
  εγώ αυτό το κράτος δικαίου γνωρίζω, αυτό θέλω να γνωρίζω και σίγουρα δεν γνωρίζω και δεν κατανοώ και δεν αποδέχομαι τον παραλογισμό, την αυθαιρεσία και την σκοπιμότητα. τι εικόνα άραγε δίνει σε κάποιον τρίτο 1 διαγωνισμός για θέσεις στη δικαιοσύνη, με τόσες προκηρύξεις (αρχική και τροποποιητικές), ο οποίος εν τέλει σπάει σε μερικότερους διαγωνισμούς με χρονική απόσταση μεταξύ τους, λες και δεν είναι ένας (1) διαγωνισμός χωρίς κάποια προφανή τουλάχιστον αιτία και ποιος ξέρει τι άλλο έπεται..αναρωτήθηκε ο κάποιος αρμόδιος - ανεύθυνος -ανελεγκτος??????? αλλά ξέχασα η εξουσία δεν έχει όρια και δεν ελέγχεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 132. οσοι γκρινιαζουν για τη μη καλυψη των θεσεων των διοικητικων, να σκεφτουν οτι ισως οι ανωτεροι δικαστες ξερουν την πραγματικη κατασταση...
  τους κανονισμους δικασητιρων με την αυτεπαγγελτη αναβολη υποθεσεων σε περιπτωση αρρωστιας δικαστη, τη 1 υπηρεσια το μηνα, την ελλειψη προθεσμια εκδοσης αποφασης, που οδηγει οι αποφασεις να βγαινουν σε 2-3 χρονιες, τις απειρες προδικαστικες, την αρνηση συμμετοχης σε οποιαδηποτε επιτροπη, κα..ολα αυτα εχουν οδηγησει μια μεριδα δικηγορων να επιθυμουν τα διοικητικα απλα και μονο για να καθονται.. ε, λογικο ειναι, να προσπαθουν εστω ενα ξεκαρταρισμα να κανουν..

  αντιθετα στους πολιτικους οι συνθηκες εργασιας ειναι τραγικες.. επομενως, οποιος παει να δωσει ειναι τουλαχιστον συνειδητοποιημενος τι τον περιμενει, οποτε λογικο ειναι να ειναι και διαφορετικη η αντιμετωπιση του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 133. Ο διαγωνισμός είναι ΕΝΑΣ και η προκήρυξη, ΜΙΑ.
  Γιατί να υπάρχει απόκλιση στις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων;
  Θεωρώ ότι και λειτουργικά η μετάθεση της ημερομηνίας πρέπει να αφορά όλους τους συμμετέχοντες, όλων των κατευθύνσεων,
  για την ταυτόχρονη και μη διεσπασμένη χρονικά,
  διεξαγωγή του διαγωνισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 134. διαβαζω όλα τα σχολια τι παραβιαση νομιμοτητας τι παραβιαση της αρχής της ισότητας διαβάζω και εύχομαι όλα αυτά να είναι απλά οι παρενέργειες του διαβάσματος!!!ακόμα η "κακή Διοίκηση" δεν έχει γνωστοποιήσει ημερομηνίες για τους διοικητικούς και κράζει ο καθένας με βάση την ερμηνεία της τροποποιητικής προκήρυξης που επίσης κάνει ο καθένας...να φανταστώ δε πως η αρχή της "ισότητας" και της "νομιμότητας" επιβάλλει να δώσουν οι διοικητικοί τελευταίοι....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 135. Ανωνυμε της 30-9-2013 7:56 συγχαρητήρια για το ήθος και την ποιοτητα του λόγου σου! τέτοιοι ανθρωποι πρέπει να στελεχώνουν την δικαιοσύνη, ώστε να απολαμβάνουμε δικαιοσύνη.Τετοιοι ανθρωποι είθε να στελεχώνουν και την εκτελεστική εξουσία, ώστε να μην υφιστάμεθα τα ευτράπελα αυτά του διαγωνισμού που τον απαξιώνουν και αναδεικνύουν ή την σαθρότητα των θεσμών ή την μη λελογισμένη άσκηση εξουσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 136. Αξιοκρατικό κριτήριο για την αντιμετώπιση των διαγωνιζομένων και κριτήριο για την διόρθωση των γραπτών...οι μετέπειτα συνθήκες εργασίας??Ανώνυμε 30/9 10.14 αντιλαμβάνεσαι τι λες??
  Απεύχομαι και εύχομαι να μην βρεθείς ποτέ σε θέση διορθωτή!!!
  Η αρχή της αξιοκρατίας η οποία απορρέει από 4 παρ1 και 5 παρ 1 Συνταγμ, υπαγορεύει όπως η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώσεις γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων!! Τι άλλο θα ακούσουμε?!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 137. Γιατρέ μου, θέλω άλλες 5 μέρες να διαβάσω!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 138. Θέλω να ελπίζω ότι οι εξετάσεις θα είναι δίκαιες, είναι ζήτημα κύρους της δικαιοσύνης και των δικαστών, αλλά και σεβασμού στους κόπους των υποψηφίων. Σε αυτές τις άγριες συνθήκες ο πειρασμός της εύνοιας συγγενών και φίλων δεν είναι αμελητέος. Καλή τύχη σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 139. Δεν είναι σωστή η προσέγγιση του προηγούμενου σχολιαστή. Οι συνθήκες εργασίας όλων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών είναι δύσκολες. Αλλά σίγουρα κανείς δεν κάθεται...Είναι πάντως αλήθεια ότι η διοικητική δικαιοσύνη γενικά έχει διαφορετική κουλτούρα. Ισως να βοηθάει και το αντικείμενο που είναι πιο εκλεπτυσμένο. Αλλά, επαναλαμβάνω, κανείς δικαστής δεν κάθεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 140. Καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία των υποψήφιων συναδέλφων της διοικητικής κατεύθυνσης. Όμως άλλο δικαιολογημένη αγωνία και άλλο να υποστηρίζουμε ότι αν διεξαχθούν οι εξετάσεις διαφορετική ημέρα από αυτές των δικαστών και εισαγγελέων προσβάλλεται η αρχή της ισότητας. Τι εμποδίζει τη σχολή να διεξάγει πρώτα τις εξετάσεις των πολιτικών δικαστών, μετά ένα μήνα των εισαγγελέων και μετά ένα μήνα των διοικητικών δικαστών; Άλλες εξετάσεις οι μεν και άλλες οι δε. Άλλος αριθμός εισακτέων για τις μεν και άλλος για τις δε. Που υπάρχει ισότητα; Μήπως κάποιος διοικητικός θα δώσει χωριστά; Και βέβαια όχι. Πιστεύετε ότι δε θα σας "μηδένιζαν" αν το ανωτέρω θέμα σας το έθεταν στις εξετάσεις για την ΕΣΔΙ και απαντούσατε ότι προσβάλλεται η αρχή της ισότητας; Ή πιστεύεται ότι αν προσφύγετε στα δικαστήρια με το επιχείρημα ότι προσβάλλεται η αρχή της ισότητας, θα ακυρωθούν οι εξετάσει; Σας συμβουλεύω να αφήσετε κατά μέρους τους σχολιασμούς και να αρχίσετε να διαβάζετε, διότι οι εξετάσεις είναι δύσκολες και οι εισακτέοι πολλοί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 141. ανωνυμε της 30-9-2013 10:14 τι λες?????????????????????????????
  θες να πεις ότι η βαθμολόγηση του γραπτού δεν σχετίζεται με αυτά που γράφεις? ότι η βαθμολόγηση γίνεται με τα κριτήρια που αναφέρεις εσύ???? και όχι με τις απαντήσεις των υποψηφίων??????
  δηλαδή αν δίνεις για πολιτικά και γράφεις μέτρια σε περνάνε, ενώ δίνεις για διοικητικά σε κόβουνε, αν γράφεις μέτρια και έστι πρέπει να είναι????????????????????????
  η προκήρυξη θέσεων σου λέει κάτι?????? δηλαδή αυτά που λες εσύ μήπως θα έπρεπε να ειναι κριτήρια για την προκήρυξη των θέσεων και όχι κριτήρια της βαθμολόγησης των υποψηφίων διότι δεν τελούν σε καμία μα σε καμία συνάφεια με την αξιολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων??????????????????
  αν οι διορθωτές σκέφτονται όπως εσύ... νομίζω έχουμε ομολογία για το κύρος του διαγωνισμού, (συγκεκριμένα για το μη έγκυρο του διαγωνισμού) αφού η βαθμολόγηση στηρίζεται σε εκτός του διαγωνιστικού μέρους και παντελώς άσχετα με την αξιολόγηση της γνωστικής επάρκειας των υποψηφίων κριτήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 142. Παιδιά νεώτερη ενημέρωση από μέσα, οι υποψήφιοι για πολιτικά ποινικά και εισαγγελείς είναι 1246 μέχρι χθες 30.9.2013.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 143. Την Δευτέρα επικοινώνησα με την Σχολή και με ενημέρωσαν ότι η μεταφορά του προκριματικού σταδίου του διαγωνισμού για Νοέμβρη αφορά στην πολιτική-ποινική κατεύθυνση και στους εισαγγελείς. Κοινώς οι υποψήφιοι της διοικητικής κατεύθυνσης να ετοιμάζονται για Οκτώβριο σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη.... Βέβαια, για την ιστορία, την Παρασκευή και μόλις είχε δημοσιευτεί η τροποποιητική, μας είχαν πει ότι όλοι πάμε για Νοέμβριο. Δεν ξέρω πως μπορεί να γίνει αυτό, δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει μία ενότητα στον διαγωνισμό. Επιπλέον, ακόμα να βγούνε οι επιτροπές που συνήθως βγαίνουν τουλάχιστον ένα 15νθήμερο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 144. Μακάρι να μην έχουν αποκλίσεις οι ημερομηνίες, γιατί κάποιοι θέλουν να δώσουν και στις 3 κατευθύνσεις.Ξενοδοχεία και αεροπορικά είναι μεγάλα έξοδα και δύσκολο να μπορεί να τα κάνει κάποιος αυτήν την εποχή.Δε μένουν όλοι κοντά στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 145. ανωνυμε της 1-10-2013 1:19 και 2:59 είναι παρενέργεια να ζητούμε α) έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, β) την συνέχεια ΕΝΟΣ διαγωνισμούς ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ του οποίου δίνουμε αρκετοί γ) έστω διαφάνεια και αιτιολογια σε αυτή την κοινώς ομολογουμένης τουλάχιστον οργανωτική ανωμαλία?
  Παρενέργεια του συστήματος, της θέσεως και της φύσης κάποιων είναι η θεώρηση ως φυσιολογικής της ισταμενης καταστασης.
  Αν υπάρχει κάποιος λόγος να συμβεί αυτό που συμβαίνει το δέχομαι. Και προσωπικά δεν με ενδιαφέρει (και φαντάζομαι και τους περισσότερους) ποιος δίνει πρωτος και ποιος δεύτερος. Με ενδιαφέρει όμως η οργανωση και λειτουργία των αρμόδιων για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αρχών και επιτροπών, διότι πολύ μα πολύ απλά πρόκεινται για εγγυήσεις τήρησης μιας διαφανούς και αξιοκρατικής διαδικασίας. ΄Έχω κάθε δικαίωμα στην πληροφόρηση,όπως έχω κάθε δικαίωμα στην διαφάνεια και στην αξιοκρατία.
  Η μη τηρηση του τύπου αφήνει έκθετη και απροστάτευτη την ουσία κάθε δικαιώματος μου.
  Θα φτάσουμε σε σημείο πλέον να αμφισβητούμε τι είναι λογικό. Τι είναι λογικό να συμβαίνει. Πως είναι λογικό να οργανωθεί ο πιο σημαντικός διαγωνισμός στην χώρα μας.
  Νομίζω πρέπει να επιδειχθεί μία μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε αυτά που λέμε και από τους ιθύνοντες σε αυτά που πράττουν. Το να προβαίνουμε σε κρίσεις ανερματιστες και επιπολαιες και σε στείρα κριτική και ακόμη χειρότερα να απευθυνόμαστε σε μικρά παιδιά σε στυλ "έτσι αποφασισε ο μπαμπάς (=εξουσια) κάτσε και διάβασε" δεν νομίζω ότι κινείται στα παραπάνω επίπεδα.
  Αλήθεια σας ρωτώ το αυτονόητο θα πρέπει να αποτελεί μεγίστη κατάκτηση στις μέρες μας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 146. Καλημέρα σε όλους και καλή επιτυχία! Έρχομαι να επιβεβαιώσω την πληροφορία συναδέλφου σχετικά με τη μη μεταφορά των ημερομηνιών των γραπτών εξετάσεων της Διοικητικής Κατεύθυνσης... Η επιτροπή παραλαβής των αιτήσεων ήταν κατηγορηματική. Γνωρίζει να μας πει κάποιος ποιος είναι ο τελικός αριθμός των υποψηφίων της Διοικητικής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 147. Και να μην μεταφερθούν για Νοέμβριο οι εξετάσεις των διοικητικών πριν από τις 20/10 δεν προλαβαίνουν να ετοιμαστούν για την διεξεγωγή τους!!Χωρίς επιτροπές που πάμε?...Άρα έχουμε ακόμα χρόνο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 148. Να μη μένουμε εκπληκτοι με τον αριθμό των υποψηφίων. Η ανεργία των νέων δικηγόρων είναι σχεδόν καθολική. Οπότε μια θέση στο δημόσιο, είναι μια θέση στον ήλιο για όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 149. Που είναι οι επιτροπές??!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 150. βιαζονται πολυ στη διοικητική κατευθυνση.
  ΓΙΑΤΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 151. Δεν ζητάμε χρόνο για να διαβάσουμε παραπάνω, ζητάμε ο διαγωνισμός να διεξαχθεί οργανωμένα, ενιαία και υπό κατάλληλες για την απόδοση μας συνθήκες.
  Και να αντιπαρέλθουμε στην αναστάτωση που προκάλεσαν στον προγραμματισμό μας οι διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι ολόκληρος (έχουμε αρχίσει και χρησιμοποιούμε τετοιους προσδιορισμούς πλέον γιατι κάτι που ήταν δεδομένο τώρα είναι ζητούμενο)ο διαγωνισμός μεταφέρεται τον Νοέμβριο,δεν μπορούμε να αντιπαρέλθουμε το πρακτικό μέρος του ζητήματος. Οι περισσότεροι μας μένουμε εκτός θεσσαλονίκης, δεν μπορούμε σαφώς και οικονομικά και με βάση τις αντοχές μας (ψυχικές, πνευματικής, σωματικές) να πάμε 2 φορές μέσα σε 15 μέρες για δώσουμε εξετάσεις, που απαιτούν συγκέντωση και ηρεμία.
  Παρακαλώ, για λογαριασμό όλων μας η Διοίκηση και η Επιτροπή του Διαγωνισμού, να λάβει υπόψη τους παραπάνω παράγοντες και να σεβαστεί προεχόντως τον ίδιο τον θεσμό του διαγωνισμου, που οφείλει και πρέπει να είναι καλά οργανωμένος, όπως και να εξασφαλίζει την ομαλότητα των συνθηκών υπό τις οποίες διεξάγωτεται, και δευτερευόντως να σεβαστεί εμάς τους υποψηφίους, που δικαιούμαστε αξιοπρεπή μεταχείριση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 152. αφου οι υποψηφιοι διοικητικοι δικαστες εχουν εντρυφησει τοσο πολυ στα της ισοτητας να τους ενημερωσουμε και για καποιες αλλες παραβιασεις της αρχης:
  -ειναι αντισυνταγματικο ο πολιτικος στις 21 ημερες απ' τη συζητηση των ασφαλιστικων και στις 61 απ' τα εργατικα να καλειτε για πειθαρχικες εξηγησεις στον ΑΠ, ενω ο διοικητικος 3 χρονια μετα τη συζητηση να μην εκδιδει αποφαση χωρις καμμια συνεπεια...
  -αντισυνταγματικο ο πολιτικος να συμμετεχει σε οτι επιτροπη υπαρχει ενω ο διοικητικος να αρνειται χωρις συνεπειες..
  -αντισυνταγματικο οι μισθωτικες και τα αυτοκινητικα να προσδιοριζονται σε 60 ημερες απ' την καταθεση του δικογραφου σε ηδη υπερφορτωμενα πινακια, ενω οι φορολογικες και οι ακυθρωτικες σε 10 χρονια απ' την καταθεση του δικογραφου...
  -αντισυνταγματικο σε περιπτωση ασθενειας-αδειας κτλ πολιτικου δικαστικη να αναπληρωνεται απο αλλον, ενω σε περιπτωση ασθενειας-αδειας κτλ διοικητικου, να αναβαλλονται αυτεπαγγελτως ολες οι υποθεσεις του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 153. Καμιά καινούρια πληροφορία έχουμε για διοικητικούς? Σταθερά και αργά κινούνται τα πράγματα...Για ημερομηνία εξετάσεων γνωρίζει κανείς κάτι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 154. ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΤΗΣ 3 - 10, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΠΕΛΕΞΕΣ, ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΣ ΠΥΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΟΛΟΙ.ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ, ΑΣ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ? ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΡΩΝΙΚΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ, ΝΑ ΕΚΦΕΡΕΣΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 155. Ίσως θα εξυπηρετούσε, τελικώς, να δώσουν οι υποψήφιοι της Διοικητικής κατεύθυνσης τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου πχ 29-31, ώστε αφενός να τηρηθούν οι διατυπώσεις της αρχικής Προκήρυξης περί 2ου-3ου δεκαημέρου Οκτωβρίου (εφόσον η τροποποιητική της 27.9.2013 αφορά μόνο Πολιτικούς-Ποινικούς και Εισαγγελείς) και αφετέρου να μην ταλαιπωρηθούν όσοι υποψήφιοι τυχόν δίνουν σε περισσότερες κατευθύνσεις... Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι και οι άλλες δύο κατευθύνσεις θα ξεκινήσουν πχ από 1/11 (δυνατότητα που παρέχεται από την προθεσμία που αναφέρει η τροποποιητική της 27.9.2013), επομένως θα υπάρχει συνέχεια μεταξύ των τριών.. Καλή δύναμη σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 156. Ανώνυμε 3 Οκτωβρίου 2:40,
  δεν καταλαβαίνω προς τι η επίθεση απέναντι στους υποψηφίους της Διοικητικής Δικαιοσύνης...
  Είναι κρίμα να δίνουμε για Δικαστές και να μην έχουμε στο μυαλό μας, ότι ο Δικαστής πρέπει να κοσμείται από αρετές πάνω από όλα...και έπεται η επαγγελματική κατάρτιση... Αυτή η λογική "γιατί ΕΜΕΙΣ και ΕΣΕΙΣ όχι" μας οδήγησε μεταξύ αλλων σε μια υπό διάλυση κοινωνία..ας έχουμε και λίγη αλληλεγγύη .... δεν βλάπτει...
  Νομίζω ότι το πνεύμα των συναδέλφων υποψηφίων Διοικ. Δικαιοσύνης είναι σε γενικές γραμμές η διαμαρτυρία τους γύρω από γεγονός ότι : 1ον) Η απόσταση η χρονική των 2 κατευθύνσεων δημιουργεί πρακτικά προβλήματα για όσους ενδιαφέρονται και για τις 2 κατευθύνσεις και 2ον) Η ενημέρωση από το ίδιο το Υπουργείο ήταν για Νοέμβριο και επομένως δημιούργησε ένα εξτρα άγχος η ΜΗ μεταφορά του Διαγωνισμού και για τους Διοικητικούς...όσο ναπεις ο καθένας έκανε εναν προγραμματισμό και το ΦΕΚ μας έπιασε όλους εξ απίνης... Αυτό είναι όλο...ας μην τραγικοποιούμε τα πράγματα και στρεφόμαστε ο ένας εναντίον του άλλου...Νομίζω και οι Πολιτικοί να ηταν στη θεση μας, θα διαμαρτύρονταν για το γεγονός.....Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον...δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε.... Οι όποιες δύσκολες συνθήκες των Πολιτικών Δικαστών είναι ΑΠΟΛΥΤΑ σεβαστές αλλά είναι λάθος προσέγγιση αντί να προτείνονται λύσεις... να στρεφόμαστε κατά της άλλης κατεύθυνσης, που πιθανώς να μην αντιπετωπίζει τα ίδια προβλήματα...Ομόνοια και κατανόηση....όλοι έχουμε άγχος...Καλή επιτυχία !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 157. Πάντως πέρυσι οι Επιτροπές είχαν συγκροτηθεί 18.9 και η ανακοίνωση για την ημερομηνία εξετάσεων των διοικητικών είχε βγει 4.10.
  Υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση από τη γραμματεία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 158. Ωχ, μωρέ. Υπάρχει λόγος να πλακωνόμαστε μεταξύ μας; Θα κερδίσουμε κάτι; Ακόμα κι αν δεν είναι βάσιμη η αναφορά στην ισότητα, η επίκλησή της στρέφεται ΕΝΑΝΤΙ των ασκούντων την εξουσία, όχι έναντι του άλλου κλάδου.
  Το πιο επικύνδυνο είναι σε τέτοιες εποχές, λόγω της γενικής όξυνσης της κατάστασης, να στρεφόμαστε μεταξύ μας. Τίποτα δε θα κερδίσουμε έτσι. Απλά, θα χάσουμε τα πάντα και θα αργήσουμε να το καταλάβουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 159. Ότι να 'ναι ο διαγωνισμός!!
  Δεν μπορεί να προγραμματιστεί τίποτα σ΄αυτή τη χώρα!! Τροποποιητικές προκηρύξεις, αλλαγή χρονικού διαγράμματος διεξαγωγής του διαγωνισμού..Τουλάχιστον στην πολιτική κατεύθυνση αξιολόγησαν τις καταστάσεις και αύξησαν τις θέσεις. Στη διοικητική κατεύθυνση θα παλεύου παλι με το υπουργείο Δικαιοσύνης για να καλύψουν στην καλύτερη καμία 40-50 θέσεις.Φτάνεις στο σημείο να απορείς αν αξίζει όλη αυτή η ταλαιπωρία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 160. Ακόμα να έχουμε οι διοικητικοί κάποια πληροφορία για επιτροπή και ημερομηνία εξετάσεων; Δεν καταλαβαίνω πως θα γίνει....θα βγει η επιτροπή, θα συνεδριάσει και θα μας πει σε πέντε ημέρες ανεβαίνετε Θεσσαλονίκη;Δεν σκέφτονται ότι κάποιοι έρχονται από αρκετά μακριά; Πέρισυ οι επιτροπές τουλάχιστον είχαν βγει από τις 20 Σεπτέμβρη. Δεν καταλαβαίνω την καθυστέρηση από την στιγμή που μόνο οι διοικητικοί είμαστε τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 161. Καλησπέρα. είμαι νέα ασκούμενη και με ενδιαφέρει ο δικαστικός κλάδος. Προσπαθώ εδώ και καιρό να βρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό ειρηνοδικών. Δεν μπορώ να βρω κάτι οργανωμένο και μόνο την προκήρυξη του 2010 κατάφερα να εντοπίσω. Θα το εκτιμούσα πολύ, αν κάποιος με βοηθούσε, ιδίως σε ότι αφορά με το κάθε πότε γίνεται η προκήρυξη του διαγωνισμού, την δυσκολία των θεμάτων καθώς και πόσοι είναι οι επιτυχόντες κάθε φορά.
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 162. 1) 29 -31 ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ, 2) 28 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΕΣΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ. ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ. ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΩΣ ΕΙΘΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΒΟΛΕΥΕΙ.ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ?????????ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΝΑΝΕ ΕΤΣΙ? ΠΟΙΑΝΟΥ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ Η ΦΑΕΙΝΗ ΙΔΕΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΡΩ. ΑΠΟΡΩ ΠΩΣ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΞΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΩ. ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΑΛΗΘΕΙΑ??????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 163. Τρεις μέρες δεν αρκούν να δώσουμε εξετάσεις. Λογικα αν ξεκινήσουμε προς το τέλος, οι εξετάσεις θα διενεργηθούν απο 29 Οκτωβρίου εώς 1 Νοεμβρίου και μετά η Πολιτική κατεύθυνση και οι εισαγγελείς, για να υπάρχει μια ενότητα στη διαγωνιστικη διαδικασία. Ομως ας μην εκπλαγουμε αν σήμερα η αύριο συγκροτηθεί η εξεταστική επιτροπή και ορίσει ημερομηνία π.χ. σε δέκα μέρες δηλ. στο διάστημα απο 20 εώς 26 Οκτωβρίου, αφού μετά ακολουθούν αργίες..το κακό ειναι οτι με όλα αυτά θα είμαστε κάπως παραπάνω ψυχολογικά φορτισμενοι, αφού σε μια τέτοια διαγωνιστικη διαδικασία πράγματι θα έπρεπε να υπάρχει ένας προγραμματισμός... μας βλέπω, μες στην ταλαιπωρία μας απο το διάβασμα, να τρέχουμε και με μια βαλίτσα στο χέρι να βρούμε ξενοδοχεία, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 164. Να υπενθυμίσουμε ότι και πέρυσι οι δυο πρώτες μέρες του διαγωνισμού για την κατεύθυνση των Διοικητικών ήταν Πέμπτη και Παρασκευή, ήτοι καθημερινές.. Εφόσον τα μαθήματα είναι πέντε και δεν μπορούν να "χωρέσουν" εντός ενός σαββατοκύριακου, υποχρεωτικά κάποιες μέρες εξέτασης θα είναι και καθημερινές.. Προφανώς, το 29-31 που αναφέρθηκε παραπάνω ως πρόταση ώστε να υπάρξει συγκερασμός των διαφόρων απόψεων και προκηρύξεων, ήταν ενδεικτικό. Θα μπορούσε να είναι λ.χ. και 30/10 με 2/11 ή 31/10 με 3/11. Όλα αυτά, ασφαλώς, είναι απλά προσωπικές απόψεις εν αναμονή της σχετικής ανακοίνωσης. Ψυχραιμία σε όλους μας και ειρήνη ημίν!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 165. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο που προβληματίζεται σχετικά με την πιθανή ημερομηνία των εξετάσεων (29-31/10). Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε και δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρουμε άδεια τις συγκεκριμένες μέρες, ειδικά μια τέτοια εβδομάδα που λόγω της αργίας της 28/10 πολλοί συνάδελφοι στον χώρο εργασίας μας έχουν ήδη κανονίσει και "κολλήσει" άδεια και για την 30/10 ή και την 31/10. Επιτέλους, ας γίνει και κάτι που να έχει μια λογική. Τόση καθυστέρηση υπήρξε, ας βγει μια ακόμα τροποποιητική ώστε να δώσουμε το πρώτο σκ του Νοέμβρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 166. Διαγωνισμός Ειρηνοδικών έγινε το 1991, 1997 και 2010. Ο πίνακας του 2010 δεν εχει εξαντληθεί ακομη. Δεν γίνεται τακτικά παρά μόνο οταν το Υπουργέιο διαπίστώσει κενά και πιστεί για την ανάγκη πρόσληψης νέων Ειρηνοδικών... και υπαρχουν φυσικα τα αντιστοιχα κονδύλια. Οι απαιτήσεις σε σχέση με τον διαγωνισμό της ΕΣΔΙ ειναι μικρότερες, τα θέματα ευκολότερα και κατά την άποψη μου θέλουν να ξεχωρήσουν την κριτική σκέψη από την ακριτη αντιγραφή νόμων κ νομολογιών. Στην θέση σου δεν θα περίμενα ποτε θα γινει ο επόμενος, μέχρι τότε μπορείς να χεις κλείσει τα 35 και να μην δικαιουσαι να συμμετασχεις! Αν σε ενδιαφέρει πραγματικά ο κλάδος δώσε για ΕΣΔΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 167. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ συγκρότησης της Εξεταστικης Επιτροπής για την Διοικητική Κατεύθυνση (ΥΟΔΔ 489/9-10-2013)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 168. @ Ανώνυμη στις 8 Οκτωβρίου 2013 - 4:28 μ.μ.
  Ο διαγωνισμός των ειρηνοδικών δεν διεξάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως ο αντίστοιχος των πρωτοδικών και εισαγγελέων αλλά προκηρύσσεται όποτε εξαντληθεί ο πίνακας επιτυχόντων του προηγούμενου διαγωνισμού. Ο προτελευταίος διαγωνισμός προκηρύχτηκε το 1997 και ο τελευταίος το 2010. Με βάση την απορρόφηση των επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού πιθανώς ο επόμενος να γίνει σε καμιά 3ετία-4ετία. Για την υποβολή αίτησης στο διαγωνισμό απαιτείται τουλάχιστον 1 έτος δικηγορίας (μετά την άσκηση) και ηλικία υποψηφίου από 25-35 έτη. Τα θέματα είναι σχετικά πιο εύκολα από αυτά των πρωτοδικών αλλά η ύλη είναι η ίδια (Αστικό, Πολ.Δικ., Εμπορικό, Ποινικό, Ποιν.Δικ., Στοιχεία Ευρωπαικού). Δεν υπάρχει βάση στα γραπτά και όλοι οι υποψήφιοι περνούν στα προφορικά. Όσοι πετύχουν μέσο όρο άνω του 8 (με άριστα το 15) κατατάσσονται με βαθμολογική σειρά στον πίνακα επιτυχόντων και καλούνται προς διορισμό ανάλογα με τις ανάγκες. Ο τελευταίος πίνακας επιτυχόντων είχε περίπου 320 άτομα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 169. Βγήκαν (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ) οι επιτροπές!!! Καλό μας κουράγιο λοιπόν! Καμία ιδέα για ημερομηνίες εξετάσεων; υπάρχει περίπτωση να δώσουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 170. Πώς γίνεται απο την μια να υποστηρίζεται ότι για λόγους ίσότητας και ενότητας του διαγωνισμού πρέπει και οι 3 κατευθύνσεις να δώσουν διαδοχικά αλλά απο την άλλη οι εξετάσεις να γίνουν μόνο Σαβ-κο γιατί κάποιοι εργάζονται.Έστω ότι ισχύσει το τελευταίο και κάποιος εκτός Θεσσαλονίκης θελήσει να δώσει σε 2 κατευθύνσεις:δεν θα αναγκαστεί να πηγαινοέλθει Θεσ/νίκη 2 φορές μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας;;;;Καθώς καταλαβαίνετε αυτά δεν γίνονται....Σε κάθε περίπτωση ό,τι και να γίνει ο καθένας θα βρίσκει και απο κάτι να πει:οι μεν κάτοικοι Θεσσαλονίκης που δεν έχουν θέματα μεταφοράς και διαμονής και εργάζονται θα θέλουν να γίνουν οι εξετάσεις Σαββατοκύριακα,οι δε της υπόλοιπης Ελλάδας που θέλουν να δώσουν σε περισσότερες κατευθύνσεις θα θέλουν να γίνουν οι εξετάσεις συνεχόμενα.....
  Και πείτε μου:αν ήσασταν εσεις Υπουργείο Δικαιοσύνης,τί θα κάνατε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 171. Ας είμαστε σοβαροί. Κανένας υποψήφιος που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να κάνει σωστή προετοιμασία, δε δίνει ταυτόχρονα στα διοικητικά και στα πολιτικά - ποινικά. Πείτε μου έναν που έδωσε διαχρονικά και στα δύο και πέρασε έστω σε ένα. Δηλαδή στις πανελλήνιες οι μαθητές δίνουν σε περισσότερες δέσμες - κατευθύνσεις;
  Είναι λυπηρό ότι κάποιοι υποψήφιοι ήδη από πέρυσι επιχειρούν να μετακυλήσουν την αποτυχία τους, στην επιτροπή και δημιουργούν το κλίμα για να το επαναλάβουν και φέτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 172. Αν ήμασταν Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα δημοσιεύαμε τις ημερομηνίες των εξετάσεων ένα μήνα πριν τον διαγωνισμό!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 173. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΣΑΒΒΑΤΟ -ΚΥΡΙΑΚΗ.ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ.ΕΞΑΛΛΟΥ ΚΑΙ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ.ΙΔΙΩΣ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΠΛΗ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΩ ΚΟΥΡΑΣΗΣ.ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 174. ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ 11-10,
  1) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΟΜΟΙΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
  2) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΟΜΟΙΩΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΛΥΚΕΙΟΠΑΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ.
  3) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΣΩΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ????????
  4) ΠΟΛΛΟΙ ΞΕΡΕΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟΙ (ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΝΟΜΙΚΟΙ) ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
  5)ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΣΚ ΚΑΙ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ...
  6)ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝ ΔΙΝΑΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΟΜΑΣΤΑΝ??????? [ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥ 50 ΑΤΟΜΑ (ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 50 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΝΙΚΗ ΑΛΛΟ 400 ΑΛΛΟ 1250 ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ)]
  ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ?ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΤΕ ΕΤΣΙ ΕΣΕΙΣ ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ??????
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ.ΛΥΠΗΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 175. Ως Υπουργείο Δικαιοσύνης θα έκανα αυτό που γίνεται κάθε χρόνο.
  έχει μια λογική, γιαυτό και καθιερώθηκε.
  Η λογική είναι η εξής:
  τους διοικητικούς και πολιτικούς που είναι μεγάλος ο αριθμός υποψηφίων θα τους έβαζα δύο συνεχόμενα σαββατοκύριακα και τους εισαγγελείς που είναι μικρός ο αριθμός των υποψηφίων θα τους έβαζα στο ενδιαμεσο.
  Τελικά το λογικό έχει γίνει η μεγαλύτερη κατάκτηση της εποχής μας (παραφράζοντας κάποιον προλαλήσαντα..)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 176. θελετε δηλαδη να πείτε ανώνυμε της 11-10 ότι και αυτοί που δίνουν ΝΣΚ που έχει την ύλη και των δύο κατευθύνσεων δεν σέβονται τον εαυτό τους και δεν μπορούν να κάνουν σωστή προετοιμασία????????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 177. Μη κάνετε έτσι παιδιά ! Θα σας φιλοξενήσουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, αν δε βρείτε ξενοδοχεία :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 178. 13 Οκτώβρη κι ακόμα περιμένουμε πρόγραμμα. Τι τους νοιάζει βέβαια στο υπουργείο και στη σχολή? Αυτοί θα τρέχουν να βρουν εισιτήρια και ξενοδοχεία? Αυτοί θα τρέχουν τελευταία ώρα να ειδοποιούν πελάτες, συναδέφους κλπ για το ότι θα λείπουν? Σιγά μην ασχοληθούν λοιπόν. Μετά να μην αναρωτιέστε εκεί στο υπουργείο γιατί οι δικαστές, δικηγόροι κλπ όπου σταθούν κι όπου βρεθούν, εκφράζονται με τα χειρότερα λόγια για σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 179. Μακάρι πάντως οι εξετάσεις να γίνουν σε μικρές αίθουσες όπως πέρυσι, με ησυχία και επαρκή επιτήρηση.. Και να αποφευχθούν τυχόν τεράστιες αίθουσες όπως οι προπέρσινες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 180. Κατόπιν επικοινωνίας με τη Σχολή Δικαστών με ενημέρωσαν ότι εντός εβδομάδας θα έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία εξετάσεων. Εξ αυτού εικάζω προσωπικά ότι μάλλον αυτή τη βδομάδα (την τρίτη του Οκτώβρη κατά την προκήρυξη) δε δίνουμε. Σε κάθε περίπτωση είναι αψυχολόγητη η στάση τους και παροιμιώδης η ανικανότητά τους να εκδώσουν επιτέλους σε εύλογο χρόνο μια ημερομηνία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 181. Συμφωνώ και επαυξάνω με την άποψη που λέει ότι οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων πρέπει να γνωστοποιούνται αρκετό καιρό πριν έτσι ώστε οι υποψήφιοι να μην τρέχουν τελευταία στιγμή για εισητήρια και ξενοδοχεία και για να τακτοποιήσουν τις άλλες υποχρεώσεις τους που τυχόν θα συμπίπτουν χρονικά με τις ημέρες των εξετάσεων.Κατά τ'άλλα πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν οι ημερομηνίες να βολεύουν όλους για τους χ,ψ λόγους.Όποιος όμως έχει αποφασίσει να συμμετάσχει σε τόσο δύσκολες εξετάσεις ξέρει ότι πρέπει να κάνει θυσίες και να δώσει προτεραιότητα σε αυτές,τέλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 182. Στους εισαγγελείς πέρυσι έδιναν 200 άτομα και όχι 50 όπως προαναφέρθηκε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 183. Ειναι δικαίωμα του καθενός να δίνει και στις 2 κατευθυνσεις...δεν καταλαβαίνω , γιατί κάποιοι στρέφονται εναντίον αυτού του δικ/τος ισχυριζόμενοι ότι αυτό είναι ένδειξη έλλειψης σοβαρής πρόθεσης...Εγώ προσωπικά δίνω μόνο για τη Διοικητική..αλλά έλεος πια με την επιθετικότητα ορισμένων..είτε κατά των υποψηφίων Διοικητικής είτε κατά των υποψηφίων σε δυο κατευθύνσεις...Τελικά, όποιοι εχουν αυτονόητες αξιώσεις για σωστή οργάνωση έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τον παραλογισμο της Διοίκησης αλλά και την επιθετικότητα συναδέλφων ... Προς τι αυτό ? Μήπως στραφήκαμε εμείς εναντίον της Πολιτικής κατεύθυνσεις ? Αντί να κρίνουμε ο ένας τον άλλον ας κοιτάξουμε αντικειμενικά τα πράγματα ....Στόχος της κριτικής δεν είναι η άλλη κατεύθυνση αλλά η Διοίκηση... Η οργάνωση του Διαγωνισμού παρουσιάζεται πρόχειρη και ευκαιριακή... Το Υπουργείο θα μπορούσε να είναι πιο συνεπές με τις πληροφορίες που έδινε αλλά και με τις ημερομηνίες, επιλέγοντας αποκλίσεις χρονικές στις κατευθύνσεις...Και τέλος θα μπορούσε να δίνει από την αρχή ημερομηνίες ή σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι να είμαστε σε αναμονή της ¨κλήρωσης¨ λίγες μόνο μέρες πριν τις εξετάσεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 184. Είναι ο πιο ανοργάτωτος διαγωνισμός που θυμάμαι. Είναι δυνατόν να λέει η προκήρυξη για τους διοικητικούς 2ο και 30 δεκαήμερο Οκτώβρη, να έχουμε 14 Οκτώβρη και ακόμα να περιμένουμε πρόγραμμα? Έλεος δηλαδή, αλλάξτε τις ημερομηνίες με την τροποποίηση που έγινε και για τους πολιτικούς να τελειώνουμε. Είναι σουρεάλ αυτό που ζούμε, εκτός αν μας κάνετε προπόνηση για τη σουρεαλιστική δημόσια διοίκηση που θα αντιμετωπίσουμε και θα κρίνουμε ως δικαστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 185. Συγνώμη ρε παιδιά, αλλά η προκήρυξη δε μιλούσε για δεύτερο δεκαήμερο Οκτωβρίου? Μήπως δίνουμε και δεν το πήρα χαμπάρι? Χαχα...Συγνώμη και για την ενόχληση εκεί στην υπουργειάρα, σίγουρα έχετε πολύ πιο σοβαρά θέματα ν'ασχοληθείτε, αλλά να μωρέ, έχω την ταπεινή γνώμη ότι όταν προκηρύσσεις κάτι, σημαίνει ότι έχεις κάνει προγραμματισμό, αλλιώς γιατί εκτίθεσαι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 186. o κύριος που έκανε το λάθος με την τροποποιητική μόνο ως προς τους πολιτικούς καλείται να το διορθώσει.
  να γίνει ο διαγωνισμός όπως γίνεται πάντα. και να σταματήσει εδώ η κουβέντα όλων εναντίων όλων. και να αποκατασταθεί ο σεβασμός όλων έναντι όλων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 187. Συγγνώμη. Κανείς δεν ζήτησε να εξυπηρετηθούν τα δικά του συμφέροντα. Ολοι νομίζω ζητούμε το λογικό, το καθιερωμένο και το συνήθως συμβαίνον. Τελικώ θεωρώ ότι πολλοί από εμάς, κριτές και κρινόμενοι, εξεταστές και εξεταζόμενοι, μάλλον θα έπρεπε όντως και ουσιαστικά να αξιολογούμαστε για το ήθος μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 188. Σουρεάλ καθημερινός διάλογος:
  -Μπορείς το Σάββατο να πάμε ...εκεί;
  -Όχι.
  -Μπορείς την άλλη Πέμπτη να κανονίσουμε... αυτό;
  -Όχι.
  -Διαβάζω, δίνω αυτές τις μέρες για τις εξετάσεις των δικαστών.
  -Πότε;
  -Δε ξέρω!! Κάπου τώρα τον Οκτώβρη...
  -(!?!)Μήπως δεν ισχύει τελικά η προκήρυξη για Οκτώβρη;
  -Μπορεί και να μην ισχύει. Ίσως να δίνω κάπου το Νοέμβρη.........

  Success story!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 189. Το πρόγραμμα για τη Διοικητική Κατεύθυνση βγήκε, 1 - 3 Νοεμβρίου, πολύ λογικές ημερομηνίες.
  Αν διαβάσετε βέβαια την ανακοίνωση, την ξένη γλώσσα έπρεπε...να την έχουμε δώσει από πέρυσι. Ούτε το copy paste δεν διόρθωσαν. Απίστευτη προχειρότητα σε έναν κατά τα άλλα (υποτίθεται) σοβαρό διαγωνισμό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 190. ανακοινώθηκε η ημερομηνία εξετάσεων για τους διοικητικούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 191. Από τη χαρτοσηματζού της Ευελπίδων άκουσα για αρχές Νοέμβρη. Εκεί μας έχετε καταντήσει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 192. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, αυτό που χρειάζεται είναι καθαρό και ξεκούραστο μυαλό. Μην ξενυχτήσετε το προηγούμενο βράδυ, κλείστε τις νομολογίες και τα βιβλία μια μέρα πριν εάν είναι δυνατό και προσπαθήστε να χαλαρώσετε. Και να θυμάστε ότι αυτό που πρέπει να δείξετε είναι ότι είστε άνθρωποι που σκέφτονται, που έχουν άποψη και που μπορούν να την αιτιολογήσουν. Επίσης μην απογοητευτείτε από κάποιο μάθημα και σας πάρει από κάτω, θα δώσετε την μάχη μέχρι τέλους, ποτέ δεν ξέρετε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 193. εγώ έχω μια απορία: πότε θα προλάβουν να διορθωθούν τα γραπτά για να δώσουμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου προφορικά;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 194. Η γκρίνια σας είναι το κάτι άλλο. Φυσικά και το υπουργείο έχει σοβαρότερα πράγματα να κάνει κι επιτέλους, βγήκε το πρόγραμμα, τι θελετε πια? Κι αφήστε τις μανούρες για το 2ο και 3ο δεκαήμερο του Οκτώβρη που δεν τηρήθηκε, υπουργείο είναι, ό,τι θέλει κάνει. Διαβάστε βρε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 195. Και έγινε το θαύμα...
  Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμου!
  Για διοικητικούς αρχές του μήνα , για εισαγγελείς και πολιτικούς συνεχόμενες ημερομηνίες που ακολουθούν τους διοικητικούς..
  Εντάξει, θεωρώ ότι καλύφθηκαν σχεδόν όλες οι επιθυμίες των περισσοτέρων!
  Καλή μας επιτυχία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 196. Γνωρίζετε κάτι σχετικά με τα μέλη της Επιτροπής για την ξένη γλώσσα? Δεν θα πρέπει να δημοσιευθεί και γι' αυτούς η σχετική πράξη συγκρότησης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 197. τρελο αγχος. στους πολιτικους τεράστιος συναγωνισμός. λένε για ένας στους 13. απίστευτο. έμαθε κανείς τίποτα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 198. Είναι τουλάχιστον αστείο που κάποιοι συνάδελφοι μπαίνουν εδώ σε αντιδικίες π.χ. για το πότε πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις και για το ποιον βολεύει τι, λες και θα έχει κανένα νόημα αν συμφωνήσουν μεταξύ τους σε ποιες ημερομηνίες θα πρέπει να γίνουν και με ποια σειρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 199. Τα συγχαρητήριά μου στους υποψηφίους διοικητικής κατεύθυνσης που έδωσαν, αλλά θα κοπούν. Ήταν μια άνιση μάχη με τις αδικαιολόγητα ελιτίστικες λογικές που επικρατούν στο σώμα. Επίσης, τους συγχαίρω για τον επιπρόσθετο λόγο ότι συγκράτησαν την ψυχραιμία τους στις προβοκατόρικες, προκλητικές, απαράδεκτες, χαμηλοτάτου επιπέδου και αλαζονικές δηλώσεις που έγιναν εντός των αμφιθεάτρων που εξετάζονταν με στόχο την απαξίωσή τους και την αποθάρρυνσή τους. Η υπομονή, η επιμονή και η θέληση αργά ή γρήγορα επιβραβεύνται. Αντιθέτως, η ζωή τιμωρεί με διάφορους τρόπους την αλαζονεία, την κακία και την αμετροέπεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"