Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Διοικητικά Συμβουλία Εταιρείων Προστασίας Ανηλίκων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 433/2015 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 433/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(1)
Αριθμ. 38837 οικ.
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβου−
λίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ−
στασίας Ανηλίκων Σύρου, ως εξής:
1. Μαρία Αρχοντάκη του Ανδρέα, Εφέτη Αιγαίου, με
Α.Δ.Τ. Τ 501732, Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτής τον
Γεράσιμο Ανδρεόλα του Σπυρογιάννη, Εφέτη Αιγαίου,
με Α.Δ.Τ. ΑΙ 311981.
2. Μίλτο Σακελλαρίου του Αντωνίου, Καθηγητή Μέσης
Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 942008, τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή αυτού τον Νικόλαο Βουτσίνο του Αντωνίου,
Καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 442392.
3. Μαρία Συρίβελη του Γεωργίου, Κοινωνική Λειτουργό,
Επιμελήτρια Κοινωνικής Αρωγής και Ανηλίκων Σύρου,
με Α.Δ.Τ. ΑΕ 948905, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια
αυτής την Μαργαρίτα Ζάγκλη του Στεφάνου, Κοινωνική
Λειτουργό, Επιμελήτρια Κοινωνικής Αρωγής και Ανηλί−
κων Σύρου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 918148.
4. Βιργινία Νομικού του Εμμανουήλ, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ.
ΑΒ 637627, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την
Χαριθέα Πισκοπιανού του Χρίστου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ.
ΑΙ 417138.
5. Θωμαή Μενδρινού του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο
Δήμου Σύρου−Ερμούπολης, με Α.Δ.Τ. Χ 901158, τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Κωνσταντίνο Κοντό
του Κυριάκου, Ιερέα, με Α.Δ.Τ. Ι 896442.
6. Σοφία Μπαχαράκη του Κωνσταντίνου, Παιδοψυχία−
τρο, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 423397, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή
αυτής τον Γεώργιο Μπουρού του Νικολάου, Παιδοψυχί−
ατρο, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 038261.
7. Δήμητρα Καλαντζή του Βασιλείου, Κοινωνική Λει−
τουργό, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 722826, τακτικό μέλος, με αναπλη−
ρώτρια αυτής την Μαρία Βαρθαλίτου του Βασιλείου,
Επισκέπτρια Υγείας ΚΕΦΙΑ Σύρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 940676.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 12 Ιουνίου 2015
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ
Αριθμ. 38838 οικ.
Aντικατάσταση μέλους τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της
Εταιρείας Πρoστασίας Αvηλίκωv Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 25837/26−11−2013 (ΦΕΚ
611/Υ.Ο.Δ.Δ./9−12−2013) απόφασης του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει και ορίζουμε την Κων−
σταντινιά Πέτρου του Βασιλείου, Επιμελήτρια Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 674098, ως αναπληρωματικό
μέλος του τακτικού μέλους Νάντιας – Ελπίδας Ρωμανί−
δου, σε αντικατάσταση της Δήμητρας Κουτσιμάνη του
Ευαγγέλου, λόγω παραίτησής της από την υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 25837/26−11−2013 (ΦΕΚ
611/Υ.Ο.Δ.Δ./9−12−2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
72919/2−10−2014 (ΦΕΚ 623/Υ.Ο.Δ.Δ./9−10−2014) όμοια από−
φαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 12 Ιουνίου 2015
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"