Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 445/2015)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 445/2015 

Αριθμ. οίκ. 40082
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» περ.
εε΄. (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν. 3910/2011 (Α΄ 11).

2. Τη με αριθμό 49943/9−6−2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχο−
λής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό 95631/27−11−2013 (ΥΟΔΔ 609) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων «Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών».
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι−
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τη Βασιλική Θάνου−
Χριστοφίλου του Σπυρίδωνα, (Α.Δ.Τ. ΑΚ 082129), Αρεοπα−
γίτη, Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
(Α.Δ.Τ. ΑΚ 082129), σε αντικατάσταση του Κωνσταντίνου
Τζαβέλλα, Αντεισαγγελέα Εφετών, Πρόεδρο της Ένωσης
Εισαγγελέων, του οποίου η θητεία έχει λήξει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ

1 σχόλιο:

  1. Τέτοιο λάθος... να αναφέρει ο Υπουργός στην Υ.Α. την κ. Θάνου ως Αρεοπαγίτη αντί για Αντιπρόεδρο... δεν το περίμενα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"