Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Κίνηση της διαδικασίας πληρώσεως μιας (1) θέσεως Συμβούλου της Επικρατείας                        
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                            Αθήνα,   2  Φεβρουαρίου  2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                     Αριθ. Πρωτ.:  526
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
                 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Ταχ.   Δ/νση           :  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα
Τ.Θ. 160 98              Τ.Κ.115 03                                                              ΠΡΟΣ:
FAX                        :  210-69.80.076                                  Τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας
Τηλέφωνο             :  210-69.62.368
E-mail      :  g-epitropia-d-d@otenet.grΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          1.  Στο άρθρο 66Α παρ. 2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του   ν. 1756/1988 (Α΄ 35), ορίζεται ότι «2. Σε Σύμβουλο της Επικρατείας προάγεται, ύστερα από αίτησή του, και εφόσον δεν συμπληρώνει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους κενώσεως ή συστάσεως της θέσεως, πρόεδρος εφετών διοικητικών δικαστηρίων ή εφέτης διοικητικών δικαστηρίων, με επτά τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθμό του εφέτη και συνολική πραγματική δικαστική υπηρεσία είκοσι έξι, τουλάχιστον, ετών στα διοικητικά δικαστήρια». Εξάλλου, στο άρθρο 66 Β παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, ορίζονται τα εξής: «1. Η διαδικασία πλήρωσης θέσης Συμβούλου της Επικρατείας με προαγωγή δικαστή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, κινείται με ανακοίνωση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η ανακοίνωση αποστέλλεται στα διοικητικά εφετεία της Χώρας και αναρτάται αμέσως από τον γραμματέα του κάθε εφετείου στο οικείο δικαστικό κατάστημαΓια την ανάρτηση συντάσσεται έκθεση που διαβιβάζεται στον Γενικό Επίτροπο. Η ανακοίνωση αποστέλλεται, το ταχύτερο δυνατόν, μετά την κένωση της θέσης ή τη σύσταση νέας θέσης. Ειδικά για την πλήρωση των κενών θέσεων, οι οποίες προβλέπεται ότι θα προκύψουν την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, η ανακοίνωση αποστέλλεται το αργότερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Με την ανακοίνωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της αναρτήσεως της ανακοινώσεως».
          2.  Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ενόψει της πληρώσεως, με προαγωγή δικαστού των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, μιας (1) θέσεως Συμβούλου της Επικρατείας, η οποία προβλέπεται ότι θα προκύψει στις 30 Ιουνίου 2017, μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία, λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας του Συμβούλου της Επικρατείας Εμμανουήλ Κουσιουρή, ανακοινώνουμε με την παρούσα την κίνηση της σχετικής διαδικασίας και καλούμε τους Προέδρους Εφετών και τους Εφέτες των διοικητικών εφετείων της Χώρας, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για την πλήρωση της θέσεως αυτής, να υποβάλουν αίτηση προς την Γενικό Επίτροπο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της αναρτήσεως της ανακοινώσεως αυτής, στο δικαστικό κατάστημα του διοικητικού εφετείου που υπηρετούν.
          3.  Για την ανάρτηση της παρούσας στο οικείο δικαστικό κατάστημα καθώς και για τη σύνταξη και αποστολή της σχετικής εκθέσεως στην Γενική Επίτροπο, παρακαλούμε να επιμεληθούν οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης της Γραμματείας των διοικητικών εφετείων.

                                                                                                   Η Γενική Επίτροπος

                                                                                                     Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"