Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικά- σεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2017. - ΦΕΚ B 538/2017

ΦΕΚ B 538/2017 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8050 (1)
Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικά-
σεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφο-
ρών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για
το έτος 2017.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝσυ-
γκροτούμε:
Α) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας
για το έτος 2017, αποτελούμενο από τα κατωτέρω μέλη:
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Νικόλαο Σακελλαρίου του Καρόλου,
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό-
εδρο
2. Βαρβάρα Ραφτοπούλου του Παναγιώτη,
Σύμβουλο της Επικρατείας
3. Θωμά Γκατζογιάννη του Ανδρέα,
Αρεοπαγίτη
4. Ευαγγελία-Ελισσάβετ Κουλουμπίνη,
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5. α) Ευγενία Σαχπεκίδου του Ρόδιου,
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
β) Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης
6. α) Ευθύμιο Καυκόπουλο του Βασιλείου, Δικηγόρο
Θεσσαλονίκης
β) Δημήτριο Κορφιάτη του Ιωάννη,
Δικηγόρο Αθηνών,
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δι-
κηγόρων
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Κωνσταντίνα Φιλοπούλου του Μιχαήλ,
β) Βασιλική Σαρρή-Αναγνωστοπούλου του Παναγιώτη,
Συμβούλους της Επικρατείας
2. α) Χαράλαμπο Καλαματιανό του Γεωργίου,
β) Γεώργιο Χοϊμέ του Ιωάννη,
Αρεοπαγίτες
3. α) Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου του Αθανασίου,
β) Βασιλική Σοφιανού του Νικολάου,
Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. α) Σπυρίδωνα Φλογα_τη του Ιωάννη,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
β) Γεώργιο Τριανταφυλλάκη του Δημητρίου,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης
γ) Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου του Κλέαρχου,
δ) Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη,
Καθηγήτριες της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5. α) Δημήτριο Γιώτσα του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών
β) Νικόλαο Βασιλακάκη του Ευαγγέλου, Δικηγόρο
Θεσσαλονίκης
γ) Ιάσονα Δούμπη του Πέτρου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης
δ) Κωνσταντίνο Τσενέ του Παναγιώτη, Δικηγόρο Αθηνών,
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δι-
κηγόρων
παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 2
παρ. 1 του ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και
επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου του Δημητρίου,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο Αθηνών,
Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των
Δικηγόρων
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Λάμπρο Μαργαρίτη του Χρήστου,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης
β) Ευαγγελία Κουτούπα του Γεωργίου,
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2. α) Ανδρέα Ζαχόπουλο του Θεοφάνη,
β) Θεμιστοκλή Κλουκίνα του Θεοδώρου,
Δικηγόρους Αθηνών,
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δι-
κηγόρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"