Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΚ Γ 148/2017

ΦΕΚ Γ 148/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 1ης Φεβρουαρίου 2017,

το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α’35), όπως αυτά ισχύουν,
και τις με αριθμούς 172, 173 και 174/24.11.2016 αποφά-
σεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης:
Αποσπώνται, λόγω υπηρεσιακών αναγκών για έξι (6) μή-
νες και με δαπάνες του δημοσίου οι κάτωθι Ειρηνοδίκες:
α) Δ’ τάξης Χανίων, Δέσποινα-Βαρβάρα Αλιφιεράκη
του Γεωργίου, στο Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης.
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 2994/17.01.2017).
β) Α’ Τάξης Ιωαννίνων, Αικατερίνη Βαγγέλη-Αραμπατζή
του Λαζάρου, στο Ειρηνοδικείο Άρτας.
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 123/17.01.2017).
γ) Γ’ τάξης Πειραιά, Παναγιώτα Κοκκορίκου του Θεο-
δώρου, στο Ειρηνοδικείο Νάξου.
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 5302/17.01.2017).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"