Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΔ 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου 2018

  upd 5-7-2018 08.49

 πρώτη ανάρτηση 30-6-2018 12.26

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων. Συνεδριάσεις 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου 2018

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                              Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
                                    ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
         
    
       Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τις συνεδριάσεις του στις              25, 26, 27 και 28 Ιουνίου 2018, αποφάσισε τα εξής:
   Α. Προάγονται οι Πρόεδροι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Ιφιγένεια Αργυράκη και       Νικόλαος Σκαρβέλης, στον βαθμό του Συμβούλου της Επικρατείας.
Β. Μετατίθενται οι Πρόεδροι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων:
  1.   Δέσποινα Οικονόμου από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, στο Διοικητικό Εφετείο       Αθηνών
  2.  Ευαγγελία Βαβουγιού από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, στο Διοικητικό Εφετείο         Αθηνών
  3.  Αλεξάνδρα Κόζαρη από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
  4. Αγγελική Συντελή – Πιστοφίδου από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, στο Διοικητικό       Εφετείο Αθηνών
  5.  Ευάγγελος Κρικώνης από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, στο Διοικητικό Εφετείο       Θεσσαλονίκης
     Γ. Προάγονται οι παρακάτω Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων στον βαθμό του Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1. Δημήτριος Καπαρός στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
          2. Νικόλαος Οικονομίδης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          3. Χρυσάνθη Ζαΐρη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          4. Μαρία Κάτρη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          5. Χρήστος Χόρτης στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης
          6. Κυριακή Μεσαριτάκη στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
          7. Μαρία Αντζουλάτου στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
          8. Βρυσηΐς Μακρή στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
          9. Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
          10. Κρυσταλλία Καρακεχαγιά – Δρυγιανού στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
          11. Μαρία Τσαγκάρη στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
          Δ. Μετατίθεται από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ο Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων Δημήτριος Νικολόπουλος, λόγω συνυπηρέτησης με την σύζυγό του Χρυσάνθη – Ελένη Σινοπούλου, Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 Ε. Μετατίθενται οι Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων:
          1.  Χρήστος Κροντηράς από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          2.  Κωνσταντίνος Ευαγ. Παππάς από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          3.  Ευαγγελή Μπράμη από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          4.  Δημήτριος Καραουλάνης από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          5.  Καλλιόπη Θεοδωράτου από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          6.  Χαρίκλεια Λελεκάκη - Χαντζή από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          7.  Ασπασία Καλαφάτη από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης
          8.  Ευγενία Καράκου από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          9.  Ελένη Κουτρούμπα από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας. στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
       10.  Παναγιώτης Δανιάς από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
       11.  Αικατερίνη Σολδάτου από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
       12.  Μαρία Πουλοπούλου από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
  ΣΤ.Προάγονται οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων στον βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1.  Παναγιώτης Πρίνος στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          2.  Αργυρώ Χορευτάκη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          3.  Αλεξάνδρα Πολυδώρου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          4.  Ειρήνη Παπουρτζή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          5.  Παναγιώτης Συνιόλας στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
          6.  Ηλίας Σαπουνάς στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
          7.  Παναγιώτης Μπίντας στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
          8.  Μαρία Πετράκη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
          9.  Ειρήνη Γαρδικιώτη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       10.  Βασίλειος Φαϊτάς στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       11.  Ιωάννα Λαμπίρη στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
       12.  Δήμητρα Λάσκαρη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       13.  Αθηνά Τσώνου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       14.  Αντωνία Κυπαρίσση στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
       15.  Μαρία Συμεωνίδου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       16.  Σοφιανός Μπέλλος στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
       17.  Νικόλαος Μπιλάλης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       18.  Άρτεμις Κυπριανού στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
       19.  Χριστίνα Παπαϊωάννου στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
       20.  Ευτυχία Πανακάκη στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
       21.  Ειρήνη Ιωακειμίδου στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
       22.  Παράσχος Βαλδιρκας στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
       23.  Αφροδίτη Σφυρή στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
       24.  Ευαγγελία Ρούτουλα στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
       25.  Μαρία Βλάχου στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
       26.  Φιλομήλα Φαλτσέτα στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
       27.  Αλεξάνδρα Ρώμα στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
       28.  Ιωάννης Μόκκας στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
  Ζ. Μετατίθενται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων:
              1.  Έλλη – Γλυκερία Καλλιντέρη, από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, στο Διοικητικό    Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω συνυπηρέτησης με τον σύζυγό της Ευάγγελο Αργυρό,            Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
              2.  Κωνσταντίνος Ζουρνατζής, από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στο Διοικητικό           Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω συνυπηρέτησης με την σύζυγό του Μαρία Εφορακοπούλου, Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
              3.  Γεώργιος – Διονύσιος Τσαπράζης, από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, στο            Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, λόγω συνυπηρέτησης με την σύζυγό του Καλλιόπη Γαλετάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Η. Μετατίθενται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων:
         1.  Ελένη Χρυσάφη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, στο Διοικητικό    Πρωτοδικείο Σερρών
         2.  Νικολίτσα Αναγνωστοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης, στο Διοικητικό   Πρωτοδικείο Αθηνών
         3.  Παρασκευή Παπαγεωργίου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου, στο Διοικητικό        Πρωτοδικείο Αθηνών
         4.  Ευανθία Πανάγου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό        Πρωτοδικείο Βόλου
         5. Στυλιανή Τσαούση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο           Πειραιώς
         6. Νεκταρία Πιστιόλα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο    Πειραιώς
         7. Αγγελική Βρεττού από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο     Αθηνών
  Θ. Προάγονται οι παρακάτω Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων στον βαθμό του Προέδρου   Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
       1. Χρήστος Μουδράκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
       2. Καλλιόπη Γαλετάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       3. Σταυρούλα Χατζοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       4. Χαρίκλεια Σαμουρέλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
       5. Καλλιόπη Τριανταφύλλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       6. Ελένη Ντεμίρη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       7. Ιωάννης Κωτσιάκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       8. Ζωή Ιωσηφίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       9. Αικατερίνη Κοντάκι στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
       10. Αναστασία Κακαβακίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
       11. Γεωργία Κυριακοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου
       12. Φωτεινή Χρηστάτου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου
       13. Νεκτάριος Στεργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς
       14. Αλεξία Γοναλάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
       15. Φωτεινή Μπάτζιου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
       16. Βασιλική Βλάχου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       17. Δημητρούλα Ραπτοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης
       18. Νικόλαος Χολέβας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας
       19. Χρήστος Μπουρναβέας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου
       20. Στυλιανός Μέκρας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
       21. Ανδρέας Θεοδωρίδης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
       22. Ευανθία Κουλουρίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
       23. Βασιλική Κουρή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
       24. Γεωργία Μπαλαφούτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης
       25. Καλλιόπη Γιαννούκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής
       26. Δημήτριος Κραμποβίτης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου
       27. Πηνελόπη Φλώρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
       28. Παναγιώτα Μπακαράκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 Ι. Μετατίθενται οι Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων:
1.  Πάρης Ζορμπάς, από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο      Αθηνών, λόγω συνυπηρέτησης με την σύζυγό του Γεωργία Πολύδερα, Πρωτοδίκη του      Πρωτοδικείου Αθηνών.
2.  Νικόλαος Χαμάκος, από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω συνυπηρέτησης, με την σύζυγό του Ειρήνη Χαλκιοπούλου Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΙΑ.  Μετατίθεται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, η Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων Σοφία Μαυρίδου, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 50 παρ. 4 περ. β΄ του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.
ΙΒ.  Διορίζονται οι δεκαεπτά (17) απόφοιτοι της 23ης σειράς του Τμήματος Υποψηφίων Παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, σε θέσεις Παρέδρων Πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
       1. Σωτήριος Πετρόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       2. Λύσανδρος Ζώρας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       3. Αικατερίνη-Βασιλική-Αγγελική Εμμανουήλ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       4. Ελπίδα Μακρή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
       5. Χριστιάνα Κουκουρίκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
       6. Αικατερίνη Νάσιου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       7. Νικόλαος Οικονομίδης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       8. Χρυσούλα Βουλγαρίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
       9. Ηλιάνα Γιαννακοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
     10. Στυλιανή Γλαβά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Αθηνών
     11. Διονυσία Χόρτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
     12. Σοφία Μητσιοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
     13. Δημήτριος Κυριόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
     14. Μαρία Θραψανιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
     15. Ελένη Αηδονίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
     16. Φίλιππος Καρράς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
     17. Βασιλική Πάντου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
ΙΓ.  Χορηγείται εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην ημεδαπή, στον Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων Δημήτριο Νικολόπουλο για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019.
ΙΔ.  Κρίθηκε ως συναφής με το αντικείμενο της απασχολήσεως των δικαστικών λειτουργών των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών της Θεοδώρας Βιτουλαδίτη, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και του Γεωργίου Τσεκούρα Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
                                                                                   Από το Γραφείο της Γενικής Επιτρόπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"