Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕλΣυν (ΦΕΚ Γ 806/2018 )

ΦΕΚ Γ 806/2018 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Ιουλίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, σύμφωνα με:


1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 5 του άρθρου 90
του Συντάγματος, β) της παραγράφου 3 του άρθρου 49
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 1756/1988 (Α’ 35), όπως η παράγραφος
αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 1 του
ν. 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυ-
φαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτο-
διοίκητου των δικαστηρίων» (Α’ 55), και της παραγράφου
4 του άρθρου 71 του ιδίου Κώδικα, όπως αναριθμήθηκε
με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 3659/2008
«Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις» (Α’ 77),
2. την αριθμ. 8/13.7.2018 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου,
Επιλέγεται για την πλήρωση μίας (1) θέσης Αντιπροέ-
δρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η Σύμβουλος του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου Μαρία Αθανασοπούλου του Γεωργί-
ου, η οποία έχει όλα τα νόμιμα προσόντα για να προαχθεί
στη θέση αυτή.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 55412/18-7-2018).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"