Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 2018

2. 25-7-2018

ΦΕΚ B 3012/2018 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-
λώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3
και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των φυσικών
προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, η οποία
παρατάθηκε με την ΠΟΛ.1121/2018 απόφαση της Υφυ-
πουργού Οικονομικών μέχρι τις 26.7.2018, παρατείνεται
μέχρι την 30η Ιουλίου 2018.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του
ν. 4172/2013, η οποία παρατάθηκε με την ΠΟΛ.1121/2018
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι τις
26.7.2018 παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουλίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 

 

1.  3-7-2018

ΠΟΛ. 1121 /25-06-2018


Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.Αποφασίζουμε
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 26η Ιουλίου 2018.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 26η Ιουλίου 2018.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/pol-1121-25-06-2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"