Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ΟΡΙΣΜΟΣ Αναπληρώτριας Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος,ΦΕΚ Γ 799/20184 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Ιουλίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, το άρθρο 49 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α'35),
το άρθρο 17Α του ν. 2523/1997 (Α΄179), όπως ισχύουν,
το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210) και την απόφαση
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης με αριθμό 96/2018, ορίζεται η Βασι-
λική Κρίνα του Χρυσοστόμου, Αντεισαγγελέας Εφετών
Αθηνών, ως Αναπληρώτρια του Εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος, για ένα (1) έτος.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"