Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

«Κράτος Δικαίου»

Ηλεκτρονικό Eπιστημονικό Περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» www.publiclawjournal.com
1ο Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)
στη γενική θεματική
«Κράτος Δικαίου»
H Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ, www.dimosiodikaio.gr) και το Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (www.publiclawjournal.com) διοργανώνουν το 1ο ηλεκτρονικό επιστημονικό νομικό συνέδριο στην Ελλάδα με πρόσκληση υποβολής papers. Η γενική θεματική του 1ου Ηλεκτρονικού Συνεδρίου (e-conference) είναι «Κράτος Δικαίου».

…………………………………………………………………………....
Η έννοια του Κράτους Δικαίου αποτελεί διαχρονικά πεδίο επιστημονικού διαλόγου και αντιπαραθέσεων. Από την αριστοτελική ρήση περί κράτους που κυβερνά ο νόμος και όχι ο άνθρωπος, η έννοια αυτή έχει διαπλασθεί ώστε να αποτελεί αναμφισβήτητα το θεμέλιο κάθε σύγχρονου δημοκρατικού πολιτεύματος. Ομοίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτειακή μορφή βασίζεται μεταξύ άλλων στην αρχή του κράτους δικαίου, όπως ρητά αποτυπώνεται στο άρθρο 2 ΣΕΕ.
Ωστόσο, παρά την αδιαμφισβήτητη αξία της, η αρχή του κράτους δικαίου δέχεται σύγχρονες προκλήσεις και πιέσεις τόσο σε εθνικό, όσο και σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) προσδοκά με τη διοργάνωση του πρώτου στην Ελλάδα ηλεκτρονικού επιστημονικού συνεδρίου να αναδείξει ζητήματα και προβληματισμούς που σχετίζονται με την αρχή του κράτους δικαίου. Συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές μελέτες-άρθρα θα πρέπει να εμπίπτουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 Φιλοσοφικές αντιλήψεις περί κράτους δικαίου. Εμβάθυνση επί της αρχής, διάκριση μεταξύ τυπικής και ουσιαστικής έννοιας, νοηματική προσέγγιση ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, διασύνδεση με το πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι. Κράτος Δικαίου και Δημοκρατία. Κοινωνικό Κράτος Δικαίου. Η σχέση της νομικής έννοιας του Κράτους Δικαίου με τη νομική έννοια των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κράτος Δικαίου και αρχή της νομιμότητας.
 Το Κράτος Δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη. Ανάλυση και αποτύπωση της έννοιας σε εθνικό επίπεδο, ιστορικότητα, κατοχύρωση και εφαρμογή. «Πρωθυπουργοκεντρικό» μοντέλο και Κράτος Δικαίου. Η Ανεξαρτησία της Δικαστικής λειτουργίας και το Κράτος Δικαίου. Ανεξάρτητες Αρχές και Κράτος Δικαίου. Πολυνομία και Κράτος Δικαίου. Καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης και Κράτος Δικαίου. «Πελατειακό Κράτος» και Κράτος Δικαίου.
 Το Κράτος Δικαίου στην Αμερική, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Γερμανία, στην Γαλλία, στην Κύπρο. Δικαιοσυγκριτικές μελέτες (σύγκριση π.χ. Γερμανίας και Γαλλίας) είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες.


 Κράτος Δικαίου στην ΕΕ. Οριοθέτηση του άρθρου 7 ΣΕΕ, καθώς και του νέου πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, αποτελεσματικότητα μηχανισμών, κριτική προσέγγιση πλεονεκτημάτων και συνεπειών από την εφαρμογή τους. Παραβιάσεις των δικαιοκρατικών προδιαγραφών από Κράτη-Μέλη.
 Κράτος Δικαίου, Διεθνές Δίκαιο και «Παγκόσμιο Συνταγματικό Δίκαιο».

Το ηλεκτρονικό συνέδριο θα διεξαχθεί από 1.7.2018 έως 30.11.2018. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) να αποστείλουν ηλεκτρονικά (1econference.eed@gmail.com) πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες ως εξής:
 Επιστημονικές μελέτες – θέσεις έως 5.000 λέξεις οι οποίες θα αποσταλούν έως τις 14.10.2018 με βάση τις ως άνω θεματικές του συνεδρίου.
 Άρθρα – παρεμβάσεις έως 1.500 λέξεις με κριτικά σχόλια επί των επιστημονικών μελετών – θέσεων, τα οποία θα αποσταλούν έως τις 30.11.2018.

……………………………………………………………………………
Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής όλων των κειμένων είναι 1econference.eed@gmail.com Οι προς δημοσίευση αποστελλόμενες μελέτες και άρθρα μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Τονίζεται ότι στο ηλεκτρονικό επιστημονικό συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν μόνο ταμειακώς εντάξει Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ). Για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στην Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) βλ. αναλυτικά www.dimosiodikaio.gr. Οι συγγραφείς των επιστημονικών μελετών πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές συγγραφής του επιστημονικού περιοδικού ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (βλ. αναλυτικά www.publiclawjournal.com). Οι αποστελλόμενες μελέτες και άρθρα δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται μετά αλλού. Οι αποστελλόμενες μελέτες και άρθρα δεν επιτρέπεται να έχουν δημοσιευτεί προηγουμένως αλλού.
……………………………………………………………………………
Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα αναρτηθούν σταδιακά ηλεκτρονικά οι επιστημονικές μελέτες – θέσεις που θα έχουν γίνει δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση με την ηλεκτρονική δημοσίευση και των κειμένων – παρεμβάσεων που θα κάνει δεκτά η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Επιλεγμένες μελέτες και παρεμβάσεις θα αναδημοσεύονται σταδιακά και στην Σελίδα της Ένωσης στο Facebook. Τα τελικά πορίσματα του ηλεκτρονικού Συνεδρίου θα συζητηθούν σε επιστημονική ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ). Οι εγκεκριμένες και ηλεκτρονικά δημοσιευθείσες μελέτες και παρεμβάσεις θα δημοσιευτούν, αφού στο μεταξύ ληφθούν υπόψιν από τους συγγραφείς χρήσιμες παρατηρήσεις από τον πολυεπίπεδο επιστημονικό διάλογο, σελιδοποιημένες σε E –Book.
……………………………………………………………………………
Εκ μέρους του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), της Επιστημονικής Επιτροπής του Περιοδικού ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (www.publiclawjournal.com) και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου
O Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος

http://www.dimosiodikaio.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"