Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 784/2018

ΦΕΚ Γ 784/2018 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Ιουλίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-


των, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), τις
διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94) «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως ισχύουν,
το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210) και την απόφαση
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμό 63/2018:
Α. Ανακαλείται το από 15 Μαΐου 2018 προεδρικό διά-
ταγμα «Μερική ανάκληση και τροποποίηση προεδρικού
διατάγματος και απόσπαση δικαστικών λειτουργών των
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων» (Γ΄637/5-6-2018),
κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση για έξι (6) μήνες
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας της Αντεισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Καρδίτσας Αγορής Παπακώστα του
Κωνσταντίνου.
Β. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας η
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας Στέλλα Μολδο-
βάνη του Οδυσσέα, έως 15-9-2018.
(Αρ. απόφασης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 47098/
10-7-2018).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"