Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κέρκυρας - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 397/2018

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 397/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 38839
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κέρκυρας
Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Κέρκυρας, ως εξής:
1. Ελένη Πολύχρονου του Νικολάου, εφέτη, με Α.Δ.Τ.
ΑΙ 315563, Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτής τον Σταύρο
Μάλαινο του Βασιλείου, εφέτη, με Α.Δ.Τ. AM 067153.
2. Βάια Κοκκονάκη του Γεωργίου, επιμελήτρια ανη-
λίκων Κέρκυρας με Α.Δ.Τ ΑΖ 256102, τακτικό μέλος με
αναπληρώτρια αυτής την Αγγελική Γάτσιου του Περικλή,
επιμελήτρια ανηλίκων Κέρκυρας με Α.Δ.Τ. ΑΙ 273621.
3. Κωνσταντίνο-Ελευθέριο Βέργο του Γεωργίου, Δ/ντή
2ου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 753628, τακτικό μέλος
με αναπληρώτρια αυτού τη Σαμοΐλη Μαρία του Ευαγ-
γέλου, φιλόλογο, υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού
Νέων, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 256387.
4. Δάφνη Πολυχρονιάδη του Δημητρίου, δικηγόρο
Κέρκυρας, με ΑΔΤ: AM 581602, τακτικό μέλος με ανα-
πληρώτρια αυτής την Σοφία Καρδάμη του Στεφάνου,
δικηγόρο Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 089941.
5. Ανδρέα Σκούπουρα του Ευαγγέλου, αντιδήμαρχο
κοινωνικής πολιτικής Δήμου Κέρκυρας - πρόεδρο Δ.Σ.
Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: AB
415238 τακτικό μέλος με αναπληρώτρια αυτού τη Ροζίνα
Φρεμεντίτη του Σπυρίδωνα, ψυχολόγο, υπάλληλο του Κέ-
ντρου Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 093422.
6. Σοφία Ζαχαράτου του Κωνσταντίνου, παιδοψυχία-
τρο, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 306943, τακτικό μέλος με αναπληρώ-
τρια αυτής τη Σαπφώ Καραβία του Διονυσίου, παιδοψυ-
χίατρο, με Α.Δ.Τ.: AM 804022.
7. Αγγελική Ρωμαίου του Γεωργίου, κοινωνική λειτουρ-
γό, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 253090 τακτικό μέλος με αναπληρώτρια
αυτής τη Νίνα Βιτάλ του Σαμουήλ, συνταξιούχο φαρμα-
κοϋπάλληλο, με Α.Δ.Τ.:Μ 225250.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"