Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2017.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20736//01/25.6.2018
Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2017.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
1.1 Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΟ 1994 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2016
1.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
2. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
2.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.1 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2.1.2 ΤΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2.1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΕΠ)
2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΕΠ
2.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
3. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
3.1 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
3.2 Η ΕΛΑΣΣΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
3.3 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
3.4 ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΑ
3.5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)
4.1 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
4.1.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
4.1.2 ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
4.1.3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
4.1.4 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4.1.5 ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4.1.6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
4.2 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.3.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
4.3.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
4.4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
5. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
5.1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
5.2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (π.δ. 164/2004)
6. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΑΣΕΠ
6.1 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
6.2 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
7. 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΕΠ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 2017 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΣΕΠ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
1. ΝΟΜΟΙ
2. ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Γράφημα 1: Διαχρονική εξέλιξη προσωπικού (Διοικητικό & ΕΕΠ) (2008-2017)
Γράφημα 2: Εξέλιξη προϋπολογισμού δαπανών ΑΣΕΠ (2008-2017)
Γράφημα 3: Προκηρυχθείσες θέσεις (Μόνιμο - ΙΔΑΧ - ΕΕΠ) έτους 2017
Γράφημα 4: Πλήθος Αιτημάτων προς το ΑΣΕΠ κατά το Έτος 2017 (Επισκέψεις, Τηλεφωνικές Κλήσεις, Αποστολές
Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων ή Τηλεμοιοτυπία)
Γράφημα 5: Συγκριτική Μηνιαία Γραφική Απεικόνιση Διαχείρισης Αιτημάτων Ετών 2016 & 2017
Γράφημα 6: Διαχρονική εξέλιξη υποθέσεων υπαγωγής συμβασιούχων στο π.δ. 164/2004
Γράφημα 7: Χρονοδιάγραμμα προκηρύξεων για το έτος 2017
Γράφημα 8: Προκηρυχθείσες θέσεις προσωπικού Μόνιμου - ΙΔΑΧ - ΕΕΠ ανά Υπουργείο για το έτος 2017
Γράφημα 9: Ανακοινωθείσες θέσεις εποχικού προσωπικού ανά Υπουργείο για το έτος 2017
Γράφημα 10: Προκηρυχθείσες θέσεις ανά είδος διαδικασίας επιλογής για το έτος 2017
Γράφημα 11: Ενστάσεις για θέσεις τακτικού προσωπικού για τα έτη 2008 - 2017
Γράφημα 12: Ενστάσεις για θέσεις εποχικού προσωπικού για τα έτη 2008 - 2017
Γράφημα 13: Επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
Γράφημα 14: Γεωγραφικές κατανομές θέσεων προκηρύξεων/ανακοινώσεων
Γράφημα 15: Τηλεφωνικές κλήσεις που απαντήθηκαν
Γράφημα 16: Μέσος όρος εξυπηρέτησης πολιτών
Γράφημα 17: Μέσος χρόνος αναμονής τηλεφωνικής κλήσης πολιτών
Γράφημα 18: E-mails πολιτών
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1: Προσωπικό ανά κατηγορία εκπαίδευσης που υπηρετούσε έως την 31.12.2017
Πίνακας 2: Προκηρυχθείσες θέσεις Μονίμου - ΙΔΑΧ - ΕΕΠ έτους 2017
Πίνακας 3: Συγκεντρωτικά στοιχεία για Ανακοινώσεις Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) έτους 2017
Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά στοιχεία για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) έτους 2017
Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά στοιχεία για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) έτους 2017
Πίνακας 6: Βεβαιώσεις ΑΣΕΠ για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για το έτος 2017
Πίνακας 7: Ανακοινώσεις Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) έτους 2017
Πίνακας 8: Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για το έτος 2017
Πίνακας 9: Κατάλογος επιθεωρήσεων έτους 2017
Πίνακας 10: Συγκεντρωτικά στοιχεία υποθέσεων υπαγωγής συμβασιούχων στο π.δ. 164/2004
Πίνακας 11: Αποφάσεις δικαστηρίων που εισήλθαν στο ΑΣΕΠ το έτος 2017 και 2016
Πίνακας 12: Μέση διάρκεια δικαστικής επίλυσης υποθέσεων πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ
Πίνακας 13: Προσλήψεις τακτικού προσωπικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
Πίνακας 14: Προσλήψεις ΙΔΟΧ, ΣΜΕ, ΚΟΧ, Αυτεπιστασία
Πίνακας 15: Προσλήψεις με σύμβαση ΙΔΟΧ Ειδικών Περιπτώσεων
Πίνακας 16: Ειδικοί έλεγχοι - Διαγωνισμοί
Πίνακας 17: Μοριοδοτούμενα κριτήρια διαφορετικών διαγωνισμών εποχικού προσωπικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"