Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. 20-9-2016
Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, μέλους του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.
Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, μέλους του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.

 Α) ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ, ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΣ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΣ Η ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ, ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ, ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΣΑΛΙΑ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕ στις 10 Ιουνίου 2016


Αθήνα, 28-9-2016   
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων διετιών από το Μάιο του 2012 μέχρι το Μάιο του 2016, το τότε Προεδρείο της Ενώσεως, στο οποίο είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε, πέτυχε, ως γνωστόν, την επανάκτηση του μισθολογίου μας και χωρίς να αφήσει εκκρεμότητες, συντέλεσε, στο μέτρο του δυνατού και παρά τις δυσκολίες, που υπήρχαν, στη διαμόρφωση ενός θεσμικού περιβάλλοντος σύμφωνου με τις επιταγές του Συντάγματος. 
Αυτή την Ένωση παραδώσαμε στις 10 Ιουνίου 2016, ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, αυτή την Ένωση κατέλαβαν τα μέλη του νέου Προεδρείου στις 10 Ιουνίου 2016, παρά το ότι οι συνάδελφοι στις εκλογές του περασμένου Μαΐου (2016) μας εμπιστεύτηκαν εκ νέου.
 Έκτοτε, το νέο Προεδρείο της Ε.Δ.Ε. και μόλις μέσα σε τέσσερις περίπου μήνες θητείας είναι προφανές ότι το μόνο, που επιδιώκει είναι την απουσία των υπολοίπων μελών από δύο μέχρι στιγμής συνεδριάσεις του Δ.Σ., είτε μέσω αντικαταστατικών μεθοδεύσεων και συνδικαλιστικών τρικ παρωχημένων δεκαετιών (την πρώτη φορά), είτε με τη θέση προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξη ζητήματος (τη δεύτερη φορά), το οποίο, πέραν του ότι εκφεύγει της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δυναμιτίσει το κλίμα στην Ένωση και μάλιστα σε μία περίοδο κομβική για τη Δικαιοσύνη.
Δυστυχώς, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το μόνο έργο, που έχει να μας παρουσιάσει το νέο Προεδρείο μέχρι σήμερα είναι: α) την, κατά τρόπο υποτιμητικό, αντισυναδελφικό και πέρα από κάθε έννοια νομιμότητας, αποπομπή του εκλεγμένου μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης μας κ. Ευάγγελου Κασαλιά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε., λόγω δήθεν ασυμβιβάστου, ο οποίος, σημειωτέον, ασκεί αμιγώς εισαγγελικά καθήκοντα σε μάχιμη εισαγγελική θέση αιχμής και υψηλής ευθύνης, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της, πλέον και η ίδια η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και β) τη θέση σε διακινδύνευση του συνταγματικού μισθολογίου μας. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής ΄΄επιτεύγματα΄΄. Να υπενθυμίσουμε, μάλιστα, στο σημείο αυτό ότι κατά το τελευταίο έτος πριν τον Ιούνιο του 2016 κατά τη διάρκεια του οποίου η πρώτη από εμάς υπήρξε Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. και ο δεύτερος από εμάς Γενικός Γραμματέας ουδέποτε σε οποιαδήποτε θεσμική μας συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς της εκτελεστικής εξουσίας είχε τεθεί ποτέ ζήτημα είτε περί ΄΄εξορθολογισμού΄΄ είτε περί ΄΄αποσυμπίεσης΄΄   του συνταγματικού μισθολογίου μας.
Οι συνάδελφοι του Προεδρείου πρέπει να γνωρίζουν ότι όσο και αν προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους συναδέλφους δυναμιτίζοντας το κλίμα στο ΔΣ της Ενώσεως δεν πρόκειται να αποσείσουν από πάνω τους την αποκλειστική ευθύνη που φέρουν στο χειρισμό των ζητημάτων του Σώματος και στην κατάσταση που έχει σήμερα περιέλθει η Ένωση μας.

Αναλυτικότερα και σχετικά με το Δ.Σ. της 20-9-2016 (για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι όλη την αλήθεια) 
Στις 20-9-2016, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με θέματα, σύμφωνα με τη σχετική Ημερήσια Διάταξη:
1) Ασυμβίβαστο της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ. για τον συνάδελφο Ευάγγελο Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών, ως αποσπασμένου σε Υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία (άρθρο 15 παρ. 7 του τροποποιημένου καταστατικού της Ε.Δ.Ε.)
2) Συζήτηση επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
3) Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τους νέους Ειρηνοδίκες
4) Αναμόρφωση και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής σελίδας της ΄Ενωσης
5) Εκπρόθεσμες αιτήσεις συναδέλφων για τις παιδικές κατασκηνώσεις
6) Ανανέωση σύμβασης με Ελληνοαμερικανική ΄Ενωση για μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας
7) Αίτημα χορήγησης οικονομικής βοήθειας σε σύζυγο αποβιώσαντος συναδέλφου
8) Λοιπά θέματα που θα τεθούν.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης παρόντες στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. ήταν τα μέλη του νέου Προεδρείου της Ε.Δ.Ε. και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών (υπογράφοντες την παρούσα) και η Ειρηνοδίκης κ. Σταματία Γκαρά – Δημουλέα. Παρόντες ήταν επίσης οι Πρόεδροι των Εφετειακών Επιτροπών Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Πατρών, κ.κ. Χρήστος Νάστας, Εφέτης, Αναστασία Κουτσογιαννούλη, Εφέτης και Γρηγόριος Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης, αντίστοιχα.
Προ πάσης ενάρξεως της συζητήσεως του ανωτέρω πρώτου θέματος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Μαργαρίτα Στενιώτη και Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, ζητήσαμε το λόγο και προβήκαμε στην ακόλουθη δήλωση, την οποία καταθέσαμε εγγράφως, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 285/20-9-2016 και το περιεχόμενο της έχει επί λέξει ως εξής:

<<ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟ ΠΑΣΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΣ 20-9-2016
Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ

Αθήνα, 20-9-2016
Για τους λόγους, που ήδη έχουν αναλυτικά εκτεθεί στην από 9-9-2016 ανακοίνωση μας, δηλώνουμε διαδικαστικά απόντες κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της 20-9-2016 μόνο ως προς το υπό στοιχ. α΄ ζήτημα της Ημερήσιας Διάταξης (περί ασυμβίβαστου της ιδιότητας του Εισαγγελέα κ. Ευάγγελου Κασαλιά ως μέλους του ΔΣ με την άσκηση των Εισαγγελικών του καθηκόντων), ενώ δηλώνουμε ότι παριστάμεθα κανονικά στη συζήτηση των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και δη αυτών αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.>>

Από τη συζήτηση του πρώτου θέματος αποχώρησε, επίσης, και η Ειρηνοδίκης κ. Σταματία Γκαρά – Δημουλέα.
Τη στάση μας αυτή επέβαλε η εμμονή του Προεδρείου να θέσει ως ΠΡΩΤΟ προς συζήτηση θέμα στην ημερήσια διάταξη την έκπτωση του Εισαγγελέα κ. Ευάγγελου Κασαλιά από μέλος του Δ.Σ. τη στιγμή που το ίδιο το Προεδρείο με σχετική  ανακοίνωσή του μας ενημερώνει ότι προβλέπεται πλήρης ανατροπή του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ, που με αγώνες του Δικαστικού Σώματος την τελευταία τετραετία, επί των ημερών μας στο Προεδρείο της Ε.Δ.Ε., πετύχαμε να επανακτήσουμε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για να ολοκληρώσουμε την αμέσως ανωτέρω δήλωση μας χρειάστηκαν περί τα 15 λεπτά, διότι ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης, επιχείρησε, με κάθε τρόπο, να την εμποδίσει με συνέπεια την καθυστέρηση στην έναρξη της συνεδρίασης. Μετά, δε, τη συζήτηση του πρώτου θέματος πληροφορηθήκαμε ότι, με συνοπτικές διαδικασίες, αποφασίστηκε η αποπομπή του εκλεγμένου επί σειρά ετών Εισαγγελέα της Ενώσεως κ. Ευάγγελου Κασαλιά από το Δ.Σ. αυτής, ενώ μετά τη λήψη της πρωτοφανούς αυτής, για τα χρονικά της Ένωσης μας, αποφάσεως ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης εξήλθε της αίθουσας της συνεδρίασης του Δ.Σ. και με πανηγυρικό και προκλητικό ενώπιον μας ύφος για το ΄΄κατόρθωμα΄΄ του αυτό ζήτησε από τη Γραμματέα της Ενώσεως να κληθεί ο αντικαταστάτης του αποπεμφθέντος συναδέλφου.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Τις θέσεις μας περί μη ύπαρξης ασυμβίβαστου στο πρόσωπο του Εισαγγελέα Ευάγγελου Κασαλιά λόγω της άσκησης των εισαγγελικών του καθηκόντων στην Ε.Υ.Π. τις έχουμε, ήδη, εκθέσει από την πρώτη στιγμή στο από 9-9-2016 ενημερωτικό μας έγγραφο. Ήδη, στο ζήτημα αυτό τοποθετήθηκε και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, η οποία σε σχετική από 26-9-2016 ανακοίνωση της χαρακτήρισε τα εν λόγω καθήκοντα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατ΄ άρθρο 5 παρ.3 Ν. 3649/2008 καθήκοντα του Εισαγγελέα κ. Ευάγγελου Κασαλιά, ως καίρια εισαγγελικά καθήκοντα και τις συγκεκριμένες θέσεις ως μάχιμες εισαγγελικές θέσεις αιχμής και υψηλής ευθύνης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση και εξέφρασε την ίδια θέση, περί μη ύπαρξης δηλαδή ασυμβίβαστου. Περαιτέρω, τα μέλη του Προεδρείου ουδεμία αρμοδιότητα είχαν να επιληφθούν επί του ζητήματος, διότι, δεδομένου ότι οι ίδιοι θέτουν τέτοιο πρωτοφανές ζήτημα έκπτωσης από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. του Εισαγγελέα κ. Ευάγγελου Κασαλιά, τούτο κατέστη έκτοτε αντικείμενο κρίσης μόνο στα πλαίσια διαγνωστικής δίκης. Οφείλουμε, δε, στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε για άλλη μία φορά, ότι η διάταξη του άρθρου 5 παρ.3 Ν.3649/2008 ορίζει ότι η παρεμβολή του Εισαγγελέα στις περιπτώσεις άρσεως του απορρήτου και για τους λόγους, που ο νόμος προβλέπει, αποτελεί το εχέγγυο της διαφύλαξης και της προστασίας θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και ότι η παρουσία του Εισαγγελέα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο οποίος κατά την άσκηση των ανωτέρω ειδικών, μάχιμων και υψηλής ευθύνης εισαγγελικών καθηκόντων του υπόκειται μόνο στο Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδηση του, αποτελεί την ενσάρκωση σε θεσμικό επίπεδο της απαίτησης κάθε δικαιοκρατικής κοινωνίας η παρέμβαση του κράτους στα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα των πολιτών, στις περιπτώσεις, που αυτό προβλέπεται, να τελεί υπό την εγγύηση της ανεξάρτητης Δικαστικής Εξουσίας.
Όμως, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πέραν όλων των ανωτέρω, εν προκειμένω τίθεται, πλέον και ένα μείζονος σημασίας ηθικό ζήτημα, που άπτεται της ίδιας της ουσίας των εκλογών:
Συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας Ευάγγελος Κασαλιάς και ενώ όλες οι ομάδες της μειοψηφίας πριν από τις εκλογές δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να αναλύουν τις περί δήθεν ασυμβιβάστου απόψεις τους, επανεκλέχθηκε για άλλη μία φορά από το Σώμα, που έδωσε την απάντηση στην κάλπη. Ερωτάται, λοιπόν: για ποιο λόγο το Προεδρείο δεν εισήγαγε το εν λόγω ζήτημα, έστω, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης; Για ποιο λόγο δεν εισήγαγε το ζήτημα ενώπιον του ίδιου του Σώματος, που εξέλεξε τον Εισαγγελέα κ. Κασαλιά;
Τελικώς, τα μέλη του Προεδρείου της Ενώσεως, σε συνεδρίαση στην οποία παρίσταντο μόνο οι ίδιοι, αποφάσισαν την αποπομπή του Εισαγγελέα Ευάγγελου Κασαλιά από το ΔΣ και ακολούθως προέβησαν και στην αντικατάσταση του.
Και αν εμείς υπερβάλλουμε σε όσα εδώ και καιρό συνεχώς επισημαίνουμε, τι έχουν να πουν, πλέον, τα μέλη του Προεδρείου όταν μόλις προχθές οι συνάδελφοι κ.κ. Κωνσταντίνος Σαργιώτης, Χριστίνα Σαλάππα και Μαρία Κουβαρά, μέλη της ομάδας Σεβαστίδη (ο πρώτος εξ αυτών στις εκλογές του 2012 και 2014) σε σχετική από 26-9-2016 ανακοίνωση τους ζητούν από το Προεδρείο να ανακαλέσει την απόφαση του περί αποπομπής από το ΔΣ της Ένωσης του Εισαγγελέα κ. Ευάγγελου Κασαλιά, ζητώντας συγχρόνως από όσους εμμένουν στη διαγραφή να παραπεμφθεί το ζήτημα, έστω, στη Γενική Συνέλευση; Μήπως και οι συνάδελφοι αυτοί έχουν ταχθεί προς το σκοπό υπονόμευσης του Προεδρείου της Ενώσεως;

Ως προς τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενημερωθήκαμε από το Προεδρείο της Ενώσεως ότι μετά από σχετική συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών εξήχθη το συμπέρασμα ότι ο λεγόμενος εξορθολογισμός των ειδικών μισθολογίων αγγίζει και το δικό μας συνταγματικό μισθολόγιο συνεπαγόμενος μειώσεις αυτού. Πριν την έναρξη δε της συνεδρίασης οι υπογράφοντες την παρούσα καταθέσαμε εγγράφως τις θέσεις μας ως προς το κατοχυρωμένο πλέον ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ  ΔΡΑΣΗΣ (αριθμός πρωτοκόλλου 287/20-9-2016) που έχουν ως ακολούθως: 
«Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντακτικού Χάρτη της Χώρα μας «οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους», ενώ το άρθρο 26 του ίδιου Κειμένου προβλέπει την ισοτιμία και την ισοκυρία των εκπροσώπων των τριών λειτουργιών του Κράτους. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 του Συντάγματος αναγνώρισε, με την υπ’ αριθμ. 88/2013 απόφασή του, ότι οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών, το ύψος των οποίων αποτελεί εγγύηση της Δικαστικής Ανεξαρτησίας, ανέρχονται στο «κατώτατο ανεκτό επίπεδο». Επίσης, αναγνώρισε ότι οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών πρέπει ν’ ανέρχονται στο ίδιο ύψος μ’ αυτές των εκπροσώπων της νομοθετικής εξουσίας, δεδομένου ότι βάση της σχετικής προσφυγής αποτέλεσε ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, η ίση αντιμετώπιση, ως προς τις αποδοχές, βουλευτών και δικαστικών λειτουργών.
Το Προεδρείο της Ένωσής μας, σε κοινή ανακοίνωση με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις παρουσίασε τα αποτελέσματα των συζητήσεων με το Οικονομικό Επιτελείο, στα οποία περιλαμβάνονται μέτρα που, εάν υλοποιηθούν, οδηγούν σε πλήρη υπαλληλοποίηση  των Δικαστικών Λειτουργών και σε μεταβολή της δομής του μισθολογίου μας, όπως ίσχυε έως σήμερα.
Έννοιες, όπως ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ κλπ. είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων μας.
Η τοποθέτηση του Οικονομικού Επιτελείου υιοθετεί το σκεπτικό ότι  υπάρχουν Δικαστές υπεύθυνοι και άλλοι λιγότερο ή περισσότερο υπεύθυνοι. Υπάρχουν Δικαστές Διευθυντές και Δικαστές που υπόκεινται στους Δικαστές Διευθυντές.
Οι παραδοχές αυτές και η υιοθέτηση αυτών των απόψεων πλήττουν βασικές αρχές του Κράτους Δικαίου, που επιτάσσει, μεταξύ των άλλων, η Δικαιοσύνη να είναι Ανεξάρτητη.
Η συμμετοχή του Προεδρείου της Ένωσής μας σ’ αυτό τον απαξιωτικό για τους Δικαστικούς Λειτουργούς διάλογο ήταν λανθασμένη. Η μόνη επιβεβλημένη ενέργεια, η οποία, να σημειωθεί είχε δρομολογηθεί επί της θητείας μας στο Προεδρείο της Ένωσης, είναι η συνάντηση του Προεδρείου με τον Πρωθυπουργό της Χώρας μας κ. Αλέξη Τσίπρα, παρουσία και του αρμοδίου Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλου και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης κ. Δημ. Παπαγγελόπουλου, ώστε να επιλυθεί το θεσμικό πρόβλημα που ανέκυψε αιφνίδια. Μοναδικό αίτημα δε, πρέπει ν’ αποτελέσει η απαλοιφή του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ από τα ειδικά μισθολόγια και ο σεβασμός της εκτελεστικής εξουσίας στις δικαστικές αποφάσεις και γενικότερα στην Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».                
Ακολούθως σε ερώτησή μας ως προς τις δράσεις και πρωτοβουλίες, που πρέπει να υιοθετηθούν, και μάλιστα άμεσα, προς διαφύλαξη των κεκτημένων μας, δεδομένου ότι ήδη η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. απάντησε ότι αυτές θα αποφασισθούν την επόμενη ημέρα σε κοινή συνεδρίαση των μελών των Δ.Σ. και των λοιπών Δικαστικών Ενώσεων και ότι κληθήκαμε μόνο προς ενημέρωση !!!!
Στο σημείο αυτό, να αναφέρουμε παρενθετικά  ότι την επόμενη ημέρα, 21-9-2016, στην κοινή συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων των Δικαστικών Ενώσεων προτείναμε επιπλέον: α) άμεση συνάντηση με τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων και την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και β) συναντήσεις με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. 
 Aγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, μας προξενεί ιδιαίτερη δυσαρέσκεια η αδράνεια που επέδειξε το Προεδρείο τον κρίσιμο χρόνο και δη από τον Ιούλιο, οπότε ξεκίνησε η συζήτηση για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων και την υπαγωγή και των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών σ’ αυτά έως και σήμερα και ότι χρειάσθηκε ειδικό αίτημά μας για να ενεργοποιηθεί.

Περαιτέρω, ομόφωνα ελήφθησαν αποφάσεις επί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πλην του έκτου θέματος περί ανανέωσης της σύμβασης με την Ελληνοαμερικανική ΄Ενωση για διεξαγωγή του προγράμματος εκμάθησης  αγγλικής νομικής ορολογίας, για το οποίο θέμα η πρώτη υπογράφουσα το παρόν (Μαργαρίτα Στενιώτη) είχα την άποψη ότι δεν πρέπει χάριν της εξοικονόμησης ενός μικρού χρηματικού ποσού να υποβαθμισθεί το πρόγραμμα με τη διεξαγωγή αυτού σε μία αίθουσα Δικαστηρίου, όπως πρότεινε το Προεδρείο αλλά να εξακολουθήσει η πραγματοποίησή του σε αναγνωρισμένου κύρους εκπαιδευτικό φορέα (Ελληνοαμερικανική ΄Ενωση), όπως άλλωστε συνάδει με το κύρος που πρέπει να συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις των Δικαστικών Λειτουργών.
Μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ετέθησαν από εμάς, τους υπογράφοντες την παρούσα (Μαργαρίτα Στενιώτη και Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη), με το με αριθμ. πρωτ. 286/20-9-2016 έγγραφο μας       

προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα κάτωθι θέματα:

1ο ΘΕΜΑ

Αίτημα για αύξηση των οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού (ενόψει της ισχύος του νέου ΚΠολΔ) κατά 60 καθώς και αύξηση των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά 5, δεδομένου ότι αυξήθηκαν με ενέργειές μας και οι θέσεις του βαθμού των Εφετών και άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων σ’ όλους τους βαθμούς.

           2ο ΘΕΜΑ

Αίτημα για αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών κατά 100 και άμεση κάλυψη αυτών καθώς και των κενών οργανικών θέσεων, που ήδη ανέρχονται σε 35, με παράσταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να διατυπωθεί σχετικό ερώτημα στην πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, λαμβανομένου υπόψη και της σχεδιαζόμενης πρόσθεσης δικαστηριακής ύλης στα Ειρηνοδικεία με την υπαγωγή σ’ αυτά των υποθέσεων των υπεχρεωμένων (βιώσιμων) επιχειρήσεων.
  
  3ο ΘΕΜΑ

Σύσταση Επιτροπής από μέλη του Δ.Σ. και λοιπούς συναδέλφους για συμμετοχή και παρέμβαση στο διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, δεδομένου ότι τα σχέδια αναθεώρησης, που δημοσιοποιούνται, αναφέρονται σε «πλήρη υπαλληλοποίηση των Δικαστικών Λειτουργών».

         4ο ΘΕΜΑ

Πρόταση και έναρξη διαλόγου με τις λοιπές Δικαστικές Ενώσεις για τη σύσταση Ομοσπονδίας Δικαστικών Ενώσεων, ώστε να λάβει νομική μορφή η ήδη αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων των Δικαστικών Ενώσεων, αναγκαιότητα, η οποία   υπαγορεύεται από τα μεγάλα και κοινά προβλήματα στο χώρο της Δικαιοσύνης.

        5ο ΘΕΜΑ

Εξακολούθηση των προγραμμάτων και επιστημονικών εκδηλώσεων που καθιερώσαμε την τελευταία τετραετία και διεύρυνση αυτών στις έδρες μεγάλων Δικαστηρίων και δη
α) διοργάνωση συνεδρίου εντός του μηνός Οκτωβρίου, εκτός Αθηνών, με προτεινόμενο θέμα: «Διαμεσολάβηση – Δικαστική Μεσολάβηση:  Συμβολή τους στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης», με διατύπωση παράλληλα πρότασης στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων να μετάσχουν στην οργάνωση του εν λόγω συνεδρίου και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι.
 β)  εξακολούθηση του προγράμματος εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικών  υπολογιστών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, επί της θητείας μας, στον Άρειο Πάγο και στο Πταισματοδικείο Αθηνών, με έναρξη αυτού από το Ειρηνοδικείο Αθηνών και τα Περιφερειακά Ειρηνοδικεία της Αττικής.
γ) πλην της ανανέωσης της σύμβασης με την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση για την εξακολούθηση του προγράμματος εκμάθησης αγγλικής νομικής ορολογίας, που επί της θητείας μας καθιερώθηκε και ήδη διεξάγεται με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή (περίπου 170 συνάδελφοι) επί διετία στην πόλη των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, επέκταση αυτού στις έδρες των μεγάλων Δικαστηρίων, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 15 συμμετεχόντων, με έναρξη αυτού από τα Δικαστήρια Ηρακλείου, Πάτρας και Λάρισας.
δ) Κατάρτιση σχετικής σύμβασης με το Γαλλικό Ινστιτούτο για τη διεξαγωγή προγράμματος εκμάθησης γαλλικής νομικής ορολογίας.

Όλα τα ανωτέρω θέματα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αρνήθηκε να τα θέσει προς συζήτηση και μάλιστα ανέφερε ότι υποβάλλονται πρόωρα !!!
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες και με την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων θα αγωνισθούμε για τη διαφύλαξη κεκτημένων, που αποκτήθηκαν με αγώνες ολόκληρου του Δικαστικού Σώματος. Αυτή την εντολή μας δώσατε και δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε ώστε να στεκόμαστε αντάξιοι των προσδοκιών Σας.  
Με τιμή       
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"