Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας. - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 490/2016

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 490/2016 Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Λάρισας, ως εξής:

1. Σταύρο Μπατουδάκη του Γεωργίου, Αντεισαγγελέα
Εφετών Λάρισας, με Α.Δ.Τ. Μ161488, ως Πρόεδρο, με
αναπληρωτή αυτού τον Γεώργιο Κοσμίδη του Νικολάου,
Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με Α.Δ.Τ. Χ987145.
2. Χρήστο Γκόβαρη του Σωτηρίου, Καθηγητή Διαπο-
λιτισμικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 970941, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού
την Ελένη Γκανά του Δημητρίου, Λέκτορα του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ. ΛΑ 431576.
3. Ευθαλία Μανωλοπούλου του Σταύρου, Κοινωνική
Λειτουργό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με Α.Δ.Τ.
ΑΑ 427570, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον
Λεωνίδα Κωτούλα του Νικολάου, Κοινωνικό Λειτουργό
του Ε.Α.Κ.Κ.Ν. Κασσαβέτειας, με Α.Δ.Τ. AM 381632.
4. Σταυρούλα Γκούμα του Γεωργίου, Δικηγόρο Λάρι-
σας, με Α.Δ.Τ. Χ 410742, ως τακτικό μέλος, με αναπλη-
ρώτρια αυτής τη Σταυρούλα Ντούλιου του Βασιλείου,
Δικηγόρο Λάρισας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 619808.
5. Δήμητρα Παπαδήμα του Χρήστου, Σύμβουλο παι-
διών και εφήβων - Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπεύτρια στο
Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης Λάρισας (ΜΚΟ),
με Α.Δ.Τ. Ρ 387527, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια
αυτής τη Γεωργία Ζαβράκα του Δημητρίου, Ψυχολόγο –
Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια στο Ινστιτούτο Ψυ-
χοκοινωνικής Ανάπτυξης Λάρισας (ΜΚΟ), με Α.Δ.Τ. AM
822492.
6. Χριστίνα Βακάλη του Κωνσταντίνου, Παιδοψυχία-
τρο, Επιμελήτρια Α΄ στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας,
με Α.Δ.Τ. AM 818318, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια
αυτής τη Μαρία Χατζηελευθερίου του Γεωργίου, Παιδο-
ψυχίατρο, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Βόλου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 858430.
7. Γεώργιο Τράντα του Ιωάννη, Πρόεδρο του Συλ-
λόγου ΔΙΕΞΟΔΟΣ για την Αντεγκληματική Πολιτική το
Σωφρονισμό και την Επανένταξη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 965221,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Νικόλαο
Πουτσιάκα του Δημητρίου, Πρόεδρο του Συλλόγου Ελ-
λήνων Κοινωνιολόγων, Παράρτημα Νομού Λάρισας,
μέλος του Συλλόγου ΔΙΕΞΟΔΟΣ για την Αντεγκληματική
Πολιτική το Σωφρονισμό και την Επανένταξη, με Α.Δ.Τ
Χ913043.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ
Ι
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"