Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΥΠΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ, τ. Προέδρου ΕΔΕ
Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ, τ. Γεν. Γραμματέα ΕΔΕ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 10 Ιουνίου του 2016 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και κατά τον τρόπο, που όλοι, πλέον, γνωρίζουμε αναδείχθηκε και το νέο Προεδρείο αυτής. Από την ημερομηνία αυτή και μετά το νέο Προεδρείο της Ενώσεως ανέλαβε τη διαχείριση των ζητημάτων του Δικαστικού Σώματος φέροντας και την πλήρη ευθύνη των μέχρι σήμερα χειρισμών του. Το πως λειτουργεί έκτοτε αυτό αποτελεί μείζον θέμα για όλους μας, ενώ σοβαρό, περαιτέρω, ζήτημα τίθεται τόσο αναφορικά με την εκπροσώπηση της Ενώσεως από μέλη του Προεδρείου, τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό δεν έχουν αρμοδιότητα να την εκπροσωπούν, όσο και αναφορικά με το Γραφείο Τύπου της Ενώσεως, το οποίο είναι, πλέον, προφανές ότι λειτουργεί καθ΄ υπέρβαση της δικαιοδοσίας του, δεδομένου, ότι εκδίδει, κατά τρόπο αυθεντικό, ανακοινώσεις, ως ανακοινώσεις του ΔΣ της Ενώσεως και χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση των μελών του. Όλα τα ανωτέρω ζητήματα θα θιγούν άμεσα προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της Ενώσεως, η οποία, δυστυχώς παλινδρομεί, έχοντας, πλέον, μετατραπεί σε απλό θεατή των εξελίξεων.
Κατά την παρούσα, όμως, χρονική στιγμή και με αφορμή συνέντευξη, που παραχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου της Ενώσεως σε ευρείας ακροαματικότητας ραδιοφωνικό σταθμό, στην οποία με μεγάλη μας έκπληξη και δυσαρέσκεια ακούσαμε να αντιμετωπίζεται το συνταγματικό μας μισθολόγιο ως ειδικό, οφείλουμε, υπό τις ιδιότητες μας ως πρώην Προέδρου της Ενώσεως η πρώτη από εμάς και ως πρώην Γενικού Γραμματέα ο δεύτερος από εμάς, να υπενθυμίσουμε σε όλους τους συναδέλφους τα ακόλουθα:
1ον) Ότι στις 10-6-2016, αποφεύγοντας μέχρι τότε ρήξεις και ανούσιες αντιπαραθέσεις, που αποπροσανατολίζουν, παραδώσαμε ένα μισθολόγιο στα επίπεδα του Ιουλίου του έτους 2012. Ένα μισθολόγιο, που αποτέλεσε κατάκτηση ολόκληρου του Δικαστικού Σώματος και ήταν το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και θεσμικής διεκδίκησης κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων διετιών. Η σχετική δικαστική απόφαση του αρμόδιου κατά το Σύνταγμα Ειδικού Δικαστηρίου (88/2013) αποτελεί δεδικασμένο τόσο ως προς το ελάχιστο και θεσμικά εγγυημένο ύψος των αποδοχών μας, όσο και ως προς το χαρακτηρισμό του μισθολογίου μας ως συνταγματικού και όχι ως ειδικού. Επομένως, στον όρο ειδικά μισθολόγια, οπουδήποτε και αν αυτός ο όρος χρησιμοποιείται, δεν περιλαμβάνεται με τη νομική του όρου έννοια το συνταγματικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών της χώρας. Αποτελεί, δε, μέγα σφάλμα να θεωρείται και μάλιστα a priori ότι σχετικές προβλέψεις περί εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων περιλαμβάνουν και το συνταγματικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, στο οποίο (συνταγματικό μισθολόγιο) ουδεμία μνημονιακή διάταξη κάνει ρητή αναφορά. Και ακόμη μεγαλύτερο ολίσθημα αποτελεί το να αντιμετωπίζουν ως ειδικό το μισθολόγιο μας τα ίδια τα μέλη του Προεδρείου με τις κατά καιρούς ανακοινώσεις τους ή συνεντεύξεις τους, όπως με μεγάλη μας έκπληξη και δυσαρέσκεια διαπιστώνουμε, παραγνωρίζοντας τόσο το δεδικασμένο της ανωτέρω δικαστικής αποφάσεως, όσο και το γεγονός ότι οι δικαστικοί λειτουργοί αποτελούν άμεσα όργανα του Κράτους.
2ον) Ότι επιτύχαμε την αναστολή του παγώματος των κάθε είδους μισθολογικών ωριμάνσεων και μισθολογικών προαγωγών με τη θέσπιση, ως γνωστόν, ειδικής νομοθετικής ρύθμισης σε συνδυασμό με ρητή δέσμευση στο ανώτατο δυνατό πολιτειακό επίπεδο
3ον) Ότι επιτύχαμε την έκδοση θετικής απόφασης στο εκκρεμές ζήτημα του υπολοίπου των αναδρομικών μας, που περικόπηκαν κατά τρόπο αντισυνταγματικό επιμένοντας στην άσκηση των σχετικών προσφυγών και
4ον) Ότι επιτύχαμε, όχι απλώς την έκδοση θετικής απόφασης επί του φορολογικού ζητήματος, αλλά και την επιτυχή εκτέλεση της αποφάσεως αυτής. Μετά από συντονισμένη προσπάθεια κατά τη διάρκεια της περιόδου, που προηγήθηκε των εκλογών της Ενώσεως εγχειρίσαμε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή προς όλους τους συναδέλφους πλήρη ενημέρωση για το φορολογικό μαζί με όλα τα σχετικά σχέδια δικογράφων όλων των διαδικαστικών σταδίων.  Υπενθυμίζουμε, δε, ότι πριν τις εκλογές της Ενώσεως είχαμε δρομολογήσει σχετική συνάντηση με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για την οριστική ρύθμιση του σχετικού ζητήματος, κατόπιν, μάλιστα και κοινής συναπόφασης όλων των Δικαστικών Ενώσεων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συνάντηση αυτή, την ευθύνη για την πραγματοποίηση της οποίας φέρει πλέον το νέο Προεδρείο και η οποία ήδη εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα, δεν έχει ναυαγήσει, δεδομένου μάλιστα ότι επιπλέον διαπραγματευτικό μας όπλο αποτελεί η θετική έκβαση και των ενδικοφανών προσφυγών.
Θεωρούμε, επίσης, μεγάλη παράλειψη του νυν Προεδρείου να μην αποτελεί προτεραιότητα, εξίσου και η επιστημονική δράση της Ενώσεως και να αδρανοποιείται κάθε διαδικασία προς διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων ή σεμιναρίων και μάλιστα σε μία περίοδο, που αλλάζει ριζικά η δομή απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας.
Θεωρούμε, περαιτέρω, ως ηθική μας υποχρέωση να επισημάνουμε ότι τα μέλη του Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στις κάθε φορά θεσμικές παρεμβάσεις τους ή δημόσιες τοποθετήσεις τους οφείλουν πάντοτε να έχουν κατά νου ότι, υπό τις ιδιότητες τους αυτές, δεν εκπροσωπούν τους εαυτούς τους, ούτε και τις κάθε φορά προσωπικές τους διαθέσεις ή αντιλήψεις, αλλά τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς ολόκληρης της χώρας.
Ενόψει της μέχρι σήμερα ελλιπούς  εκπροσώπησης της Ένωσης μας από μέλη του νέου Προεδρείου σε ζωτικής σημασίας ζητήματα και διαβλέποντας ότι εξαιτίας αυτού τίθενται σε κίνδυνο επιτεύγματα του Προεδρείου της τελευταίας τετραετίας και κεκτημένα του Δικαστικού Σώματος ζητούμε την άμεση και νομότυπη σύγκληση διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΕ.
Τέλος, τονίζουμε, ότι η υπέρβαση κόκκινων διαχωριστικών γραμμών σε θεμελιώδους σημασίας δικαιώματα του Σώματος, που έχουν αναγνωρισθεί από την συντεταγμένη πολιτεία κατά τρόπο θεσμικό και αναμφισβήτητο έπειτα από αγώνες ολόκληρου του Σώματος είναι για εμάς αδιανόητη και θα συναντά πάντοτε τη σθεναρή αντίδραση μας, όπως και κατά το παρελθόν και χωρίς καμία απολύτως διάκριση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλή δικαστική χρονιά
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕ, τ. Πρόεδρος ΕΔΕ
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕ, τ. Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"