Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΦΕΚ Γ 884/2016

ΦΕΚ Γ 884/2016 


1 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με Προεδρικό διάταγμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
το άρθρο 10 παρ. 10 του Ν. 2331/1995 (Α΄ 173), τα άρθρα
49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό-
μος 1756/1988, Α΄ 35), το άρθρο 19 του Π.δ. 101/2014
(Α΄ 168), όπως ισχύουν και τη με αριθμό 94/2016 από-
φαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Μυτιλήνης Αντώνιος
Παπαματθαίου του Ιωάννη, για ένα (1) έτος, με πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση, για τη στελέχωση του
Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, προκειμένου να
παρέχει συνδρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του
Υπουργείου, στη νομική κάλυψη των ελληνικών θέσεων
αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο και σε κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμο-
διοτήτων του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"