Κυριακή 16 Μαΐου 2021

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Εισ) ΦΕΚ Γ 1110/2021

ΦΕΚ Γ 1110/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Μαΐου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Συντάγματος.
2. Των άρθρων 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουρ-
γών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2


του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας».
4. Το π.δ. 83/09.07.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
Β. Την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης υπ’ αρ. 3/29.03.2021,
μετατίθεται, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, ως υπε-
ράριθμος, ο Νικόλαος Ποιμενίδης του Αντωνίου, Αντει-
σαγγελέας Εφετών Πειραιά, λόγω της τοποθέτησής του
στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας
Εφετών Αθηνών.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ