Κυριακή 23 Μαΐου 2021

Ν. 4800/2021 Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, κτλ

 ΦΕΚ A 81/2021

 


Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέ-

ων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δι-

καίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 26

Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων

του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων

Ειρηνοδικών Δ’ τάξης

 

Άρθρο 30

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τις 16.9.2021, εξαι-

ρουμένων των άρθρων 4, 16, 17, 20, 21, 22 και του Κεφα-

λαίου Ζ’, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση

του παρόντος.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ΑΚ

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3689 (ΦΕΚ Α 164 5.8.2008)
 
 Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις.
 

 

 
   Νόμος 1756 της 25/26.2.88. Κώδικας οργανισμού
   δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών 
   λειτουργών.
 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3051 (ΦΕΚ Α΄220/20.9.2002)

Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροπο

ποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων

στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις

 

 

ΚΠοινΔ  Καθήκοντα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ