Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΔΔ) - ΦΕΚ Γ 1140/2021

ΦΕΚ Γ 1140/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Μαΐου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ-
ματος και τα άρθρα 49 και 50 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988 Α’ 35), όπως ισχύουν και την απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δι-
καιοσύνης, υπ’ αρ. 4/2021:


Α. Μετατίθεται, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης,
με αίτησή της, η Εφέτης του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών, Ασπασία Μάλλιαρη του Ιωάννη στο Διοικητικό Εφε-
τείο Θεσσαλονίκης.
Β. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κε-
νών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτο-
δικών Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Σερρών, Μαρία
Καραφίδου του Δημητρίου στο Διοικητικό Εφετείο Αθη-
νών, της προαγωγής της λογιζόμενης από 18.11.2020,
2) Αθηνών, Λήδα-Κωνσταντίνα Κρεμούτη του Φωτίου
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της
λογιζόμενης από 23.1.2021, 3) Πειραιώς, Νεκταρία Πι-
στιόλα του Βασιλείου στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης,
της προαγωγής της λογιζόμενης από 28.1.2021 και
4) Αθηνών, Ελένη-Αγγελική Λουκά του Νικολάου στο
Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
Γ. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, με αίτησή τους, οι Πρόεδροι Πρωτοδικών των
Διοικητικών Πρωτοδικείων: 1) Θεσσαλονίκης, Νικούλα
Μαρούλη του Ανδρέα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθη-
νών, για να συνυπηρετήσει με το σύζυγό της Εφέτη του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 2) Αθηνών, Διομήδης Νι-
κολετόπουλος του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Σερρών και 3) Καλαμάτας, Αναστασία Δημούλη
του Νικολάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
Δ. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρω-
τοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Θεσσαλονίκης,
Ιωάννης-Δημήτριος Βάντσης του Αλεξάνδρου στο Διοι-
κητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, της προαγωγής του
λογιζόμενης από 18.1.2021, 2) Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νος Μαϊστρέλλης του Μιλτιάδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειριαώς, της προαγωγής του λογιζόμενης από 23. 3.2021,
3) Πειραιώς, Μαρία Άλπου του Χρισοστόμου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζόμενης από
28.3.2021, 4) Θεσσαλονίκης, Παναγιώτα Καραμήτρου του
Χρήστου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και 5) Πει-
ραιώς, Σπυρίδωνας Χαλκιόπουλος του Ζαχαρία-Στυλιανού
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 17958/
7.5.2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ