Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

ΦΕΚ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) - ΦΕΚ Γ 1168/2021

ΦΕΚ Γ 1168/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 17ης Μαΐου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 90 του Συ-
ντάγματος, την παρ. 1 του άρθρου 49, την παρ. 6 του άρ-
θρου 51 και την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 1756/1988
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-


καστικών Λειτουργών (Α’35), όπως ισχύουν, της παρ. 10
του άρθρου 10 του ν. 2331/1995 (Α’ 173), όπως ισχύει,
του άρθρου 7 του π.δ. 6/2021 (Α’ 7), το π.δ. 83/2019 «Διο-
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και την
υπ’ αρ. 5/2021 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, παρατείνε-
ται, για ένα (1) ακόμη έτος, η απόσπαση στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση,
του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών Ηλία Κανελλόπου-
λου του Αθανασίου, για τη στελέχωση της Ειδικής Νομι-
κής Υπηρεσίας, προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο
νομοπαρασκευαστικό έργο του Υπουργείου, στη νομική
κάλυψη των ελληνικών θέσεων αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και
σε κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ