Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

Ανανέωση θητείας Διευθύντριας Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας ΕΣΔι - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 362/2021

 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 362/2021

 

Αριθμ. 20652
Ανανέωση για τρία (3) έτη, της θητείας της Δι-
ευθύντριας Οικονομικού Προγραμματισμού και
Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α’ 164).


2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Εννεαμελούς Ανω-
τάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, αποφασίζουμε
Ανανεώνουμε για τρία (3) έτη, τη θητεία της Ελένης
Λυκεσά του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ **), Συμβούλου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Διευθύντριας Οικονο-
μικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών
Υποθέσεων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,
με μερική απασχόληση και μειωμένη άσκηση των καθη-
κόντων της κύριας θέσης της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ