Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 409/2015)

ΦΕΚ Γ 409/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Απριλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κυρωτικός Νόμος
1756/1988, Α΄35), το άρθρο 10 παρ. 10 του Ν.2331/1995
(Α΄173), και το άρθρο 19 του (Π.δ.101/2014 (Α΄168), όπως
ισχύουν, και τις με αριθμούς 30, 31, 32 και 34/2015 απο−
φάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης:

Ανακαλείται το από 19ης Ιουλίου 2013 Προεδρικό δι−
άταγμα (Γ΄837), με θέμα: «Απόσπαση εφέτη πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», που αφορά
την απόσπαση της εφέτη Αθηνών Αγγελικής Καμπανάρη
του Παναγιώτη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για ένα (1) έτος, με πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση, για τη στελέχωση της
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, ενόψει και της ελληνικής
προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ανακαλείται το από 14ης Οκτωβρίου 2014 Προεδρικό
διάταγμα (Γ΄1432), με θέμα: «Απόσπαση και παράταση
απόσπασης εφετών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» που αφορά την
απόσπαση του εφέτη Αθηνών Γεώργιου Σχοινοχωρίτη
του Κωνσταντίνου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για ένα (1) έτος
και την παράταση της απόσπασης του εφέτη Αθηνών
Παναγιώτη Λυμπερόπουλου του Λουκά στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, για ένα (1) ακόμη έτος, προκειμένου αμφότεροι να
παράσχουν συνδρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο
του Υπουργείου και επισημονική υποστήριξη επί εξει−
δικευμένων νομικών θεμάτων και θεμάτων σχετικών με
την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών.
Αποσπώνται, για ένα (1) έτος, με πλήρη και αποκλει−
στική απασχόληση, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 1) ο Εφέτης Αθηνών
Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γρηγορίου και 2) η Εισαγ−
γελέας Πρωτοδικών Αθηνών Καλλιόπη Θεολογίτου του
Λεωνίδα, για την στελέχωση του Γραφείου Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας, προκειμένου να παρέχουν συνδρομή
στο νομοπαρασκευαστικό έργο του Υπουργείου, στη
νομική κάλυψη των ελληνικών θέσεων αρμοδιότητας
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και σε
κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του
Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"