Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ (ΦΕΚ Γ 422/2015 )

ΦΕΚ Γ 422/2015 


Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Απριλίου 2015, που

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Ορίζεται, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων μέχρι την
15−9−2015, στο Εφετείο Αθηνών η Εφέτης, Ιωάννα Μαρ−
γέλλου − Μπουλταδάκη του Αντωνίου, σε αντικατάστα−
ση της Εφέτη Κωνσταντίνας Μαυρικοπούλου του Αθα−
νασίου, η οποία προήχθη σε Πρόεδρο Εφετών Αθηνών.
Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Απριλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 52 και 67 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, το άρθρο 10 παρ. 10
του Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) όπως ισχύει, το άρθρο 19 του
Π.δ. 101/2014 (Α΄ 168) και την απόφαση του Ανωτάτου Δι−
καστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθ−
μό 1/2015, παρατείνεται η απόσπαση του Παρέδρου του
Συμβουλίου της Επικρατείας, Βασιλείου Ανδρουλάκη
του Πέτρου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέχρι την 1η Σεπτεμβρί−
ου 2015, για τη στελέχωση του Γραφείου Νομοθετι−
κής Πρωτοβουλίας, προκειμένου να παρέχει συνδρομή
στο νομοπαρασκευαστικό έργο του Υπουργείου, στην
νομική κάλυψη των ελληνικών θέσεων, αρμοδιότητας
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και σε
κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του
Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Απριλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κυ−
ρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει, διορίζεται,
τακτικός ανακριτής, για μία τριετία, στο Ειδικό Ανακριτικό
Γραφείο Διεθνών Δικαστικών Συνδρομών, του Δικαστη−
ρίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Παναγιώτης Καρακωνσταντής του Νικολάου.

2 σχόλια:

  1. Για τη θέση του ανακριτή για τις διεθνείς δικαστικές συνδρομές προβλέπεται βαθμός προέδρου πρωτοδικών ή πρωτοδίκη; Θα το ερευνήσω μήπως έχει γίνει παρατυπία!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αν συντρέχει επείγουσα ανάγκη, ανακριτικά καθήκοντα εκτελεί και Πρόεδρος Πρωτοδικών (άρθρο 26§5 Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών). Περισσότερα αναφέρονται στην εισήγηση του κ. Εισηγητή στην Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"