Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

"Προστασία Περιβάλλοντος και Οικονομική Ανάπτυξη ".

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα Δικαστών Διοικητικής Δικαιοσύνης, Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων, στην Κομοτηνή, στις 18 και 19 Ιουνίου 2015 με θέμα: "Προστασία Περιβάλλοντος και Οικονομική Ανάπτυξη ".

Στη διημερίδα αυτή θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις. Η πρώτη θα προσεγγίσει τη θεματική από τη σκοπιά του δημοσίου δικαίου, η δεύτερη υπό την οπτική του αστικού και ποινικού δικαίου, ενώ η τρίτη θα επικεντρωθεί σε γενικότερα θέματα σχέσεων οικονομικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και εκπροσώπων επαγγελματικών φορέων.
Στο πρόγραμμα καλούνται να συμμετάσχουν Δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης θα κληθούν να συμμετάσχουν εξήντα (60) Δικαστές των πολιτικών -ποινικών δικαστηρίων και είκοσι (20) Εισαγγελείς καθώς και Δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίοι υπηρετούν σε σχετικά με το αντικείμενο τμήματα.
Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων θα δοθεί προτεραιότητα στη συμμετοχή δικαστών που υπηρετούν σε σχετικά Τμήματα των Δικαστηρίων λόγω της συνάφειας του αντικειμένου της διημερίδας με τις αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων.
Κατά την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.3689/2008, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ 2 του άρθρου 17 του ν.3910/2011, η επιλογή των επιμορφούμενων διενεργείται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου με βάση τις δηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται από τους υπηρετούντες δικαστές και τις θέσεις επιμόρφωσης πού προσφέρονται κάθε φορά, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της παρ ί του ως άνω άρθρου.
Επί τη βάσει των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, μέχρι τις 29 Μαΐου 2015, τα ονόματα των Δικαστών και Εισαγγελέων, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ημερίδα, καθώς και τον βαθμό τους, αριθμό κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Επισημάνσεις:
1)        Σε           περίπτωση που ανακύψει κώλυμα δικαστικού λειτουργού που έχει δηλώσει συμμετοχή, παρακαλείται να το δηλώσει εγκαίρως, προκειμένου να κληθεί ο επόμενος στη σειρά αρχαιότητας που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
2)    Το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για τους δικαστικούς λειτουργούς που έχουν επιλεγεί. Να προτιμηθούν οι δικαστές που υπηρετούν σε τμήματα με υποθέσεις σχετικές με την Προστασία του Περιβάλλοντος
3)    Στους δικαστικούς λειτουργούς πΟΥ  θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα χορηγηθεί από την Ε. Σ. Δι σχετική βεβαίωση.
4)     Εγκρίνεται η μετακίνηση με οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο και η διανυκτέρευση στις 17/6/2015 και στις 18/6/2015 στην πόλη της Κομοτηνής όλων των δικαστικών λειτουργών και των επιμορφωτών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.
5)      Η Εθνική Σχολή Δικαστών θα καλύψει σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις μετακινήσεις δικαστικών λειτουργών διατάξεις, τα έξοδα της μετακίνησης (Αεροπορικά εισιτήρια ,ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, IX διόδια κλπ) από την έδρα του Δικαστηρίου προς την Κομοτηνή και αντίστροφα, καθώς και τσ έξοδα διανυκτέρευσης όλων των συμμετεχόντων (επιμορφωτών και επιμορφούμενων).
Σημειώνεται ότι η έκδοση των εισιτηρίων θα γίνεται με επιμέλεια των συμμετεχόντων.
6)    Για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση αυτού του σεμιναρίου πρόεκυψε η ανάγκη καθημερινής απασχόλησης δώδεκα (12) υπαλλήλων της ΕΣΔι από την 10-11-2014 και μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"