Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ
Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και Συμβούλων
της Επικρατείας που έχουν τα προσόντα να επιλεγούν
για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας

Α. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1.
Νικόλαος Σακελλαρίου
2.
Δημοσθένης Πετρούλιας
3.
Αθανάσιος Ράντος
4.
Αικατερίνη Συγγούνα
5.
Αναστάσιος Γκότσης
6.
Αϊρίν-Έβελυν-Μικέλα-Μαίρη Σάρπ

Β.     ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΤΗΣ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1.
Χρήστος Ράμμος
2.
Νικόλαος Μαρκουλάκης
3.
Διονύσιος Μαρινάκης
4.
Γεώργιος Παπαγεωργίου
5.
Μαρία Καραμανώφ
6.
Μιχαήλ Βηλαράς
7.
Ιωάννης Μαντζουράνης
8.
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου
9.
Αικατερίνη Χριστοφορίδου
10.
Δημήτριος Αλεξανδρής
11.
Δημήτριος Σκαλτσούνης
12.
Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου
13.
Αριστόβουλος-Γεώργιος Βώρος
14.
Παναγιώτης Ευστρατίου
15.
Γεώργιος Ποταμιάς
16.
Μαργαρίτα Γκορτζολίδου
17.
Ευαγγελία Νίκα
18.
Ιωάννης Γράβαρης
19.
Ευθύμιος Αντωνόπουλος
20.
Γεώργιος Τσιμέκας
21.
Σπυρίδων-Κων/νος Μαρκάτης
22.
Παναγιώτα Καρλή
23.
Δημήτριος Γρατσίας
24.
Αντώνιος Ντέμσιας
25.
Φώτιος Ντζίμας
26.
Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου
27.
Ηρακλής Τσακόπουλος
28.
Μαρία Σταματελάτου-Μπεριάτου
29.
Μαρίνα Παπαδοπούλου
30.
Βασίλειος Αραβαντινός
31.
Διομήδης Κυριλλόπουλος
32.
Άννα Καλογεροπούλου
33.
Εμμανουήλ Κουσιουρής
34.
Όλγα Ζύγουρα
35.
Βαρβάρα Ραφτοπούλου
36.
Κωνσταντίνος Κουσούλης
37.
Κωνσταντίνα Φιλοπούλου
38.
Θεόδωρος Αραβάνης
39.
Κωνσταντίνος Πισπιρίγκος
40.
Αντωνία Χλαμπέα
41.
Δημήτριος Μακρής

 


                                                                    


 
ΠΙΝΑΚΑΣ
Συμβούλων της Επικρατείας που έχουν τα προσόντα να επιλεγούν για τις θέσεις των Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας 


1.
Χρήστος Ράμμος
2.
Νικόλαος Μαρκουλάκης
3.
Διονύσιος Μαρινάκης
4.
Γεώργιος Παπαγεωργίου
5.
Μαρία Καραμανώφ
6.
Μιχαήλ Βηλαράς
7.
Ιωάννης Μαντζουράνης
8.
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου
9.
Αικατερίνη Χριστοφορίδου
10.
Δημήτριος Αλεξανδρής
11.
Δημήτριος Σκαλτσούνης
12.
Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου
13.
Αριστόβουλος-Γεώργιος Βώρος
14.
Παναγιώτης Ευστρατίου
15.
Γεώργιος Ποταμιάς
16.
Μαργαρίτα Γκορτζολίδου
17.
Ευαγγελία Νίκα
18.
Ιωάννης Γράβαρης
19.
Ευθύμιος Αντωνόπουλος
20.
Γεώργιος Τσιμέκας
21.
Σπυρίδων-Κων/νος Μαρκάτης
22.
Παναγιώτα Καρλή
23.
Δημήτριος Γρατσίας
24.
Αντώνιος Ντέμσιας
25.
Φώτιος Ντζίμας
26.
Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου
27.
Ηρακλής Τσακόπουλος
28.
Μαρία Σταματελάτου-Μπεριάτου
29.
Μαρίνα Παπαδοπούλου
30.
Βασίλειος Αραβαντινός
31.
Διομήδης Κυριλλόπουλος
32.
Άννα Καλογεροπούλου
33.
Εμμανουήλ Κουσιουρής
34.
Όλγα Ζύγουρα
35.
Βαρβάρα Ραφτοπούλου
36.
Κωνσταντίνος Κουσούλης
37.
Κωνσταντίνα Φιλοπούλου
38.
Θεόδωρος Αραβάνης
39.
Κωνσταντίνος Πισπιρίγκος
40.
Αντωνία Χλαμπέα
41.
Δημήτριος Μακρής
42.
Μιχαήλ Πικραμένος
43.
Ταξιαρχία Κόμβου
44.
Βασιλική Σαρρή-Αναγνωστοπούλου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

A) Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και
Β) Αρεοπαγιτών,
που έχουν τα τυπικά προσόντα για να επιλεγούν για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου

Α.
Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου
1.
Δήμητρα Παπαντωνοπούλου του Ιωάννη
2.
Νικόλαος Λεοντής του Αριστείδη
3.
Βιολέττα Κυτέα του Ευθυμίου
4.
Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου του Σπυρίδωνα
5.
Γεώργιος Γεωργέλλης του Σωτηρίου


B.
                     Aρεοπαγίτες
1.
Κωνσταντίνος Φράγκος του Γεωργίου
2.
Νικόλαος Πάσσος του Ελευθερίου
3.
Νικόλαος Μπιχάκης του Βασιλείου
4.
Δημητρούλα Υφαντή του Γεωργίου
5.
Ιωάννης Γιαννακόπουλος του Στεφάνου
6.
Χρυσόστομος Ευαγγέλου του Γεωργίου
7.
Κωνσταντίνος Τσόλας του Νικολάου
8.
Δημήτριος Κράνης του Γεωργίου
9.
Χριστόφορος Κοσμίδης του Ιωάννη
10.
Eυφημία Λαμπροπούλου του Νικολάου
11.
Aντώνιος Ζευγώλης του Αριστείδη
12.
Ασπασία Καρέλου του Στεφάνου
13.
Γεράσιμος Φουρλάνος του Σπυραντώνη
14.
Στυλιανή Γιαννούκου του Ιωάννη
15.
Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη του Αναστασίου


         
                                                         


Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Aρεοπαγιτών, που έχουν τα τυπικά προσόντα για να επιλεγούν για τη θέση  του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου

Α
/
Α
                     Aρεοπαγίτες
1.
Κωνσταντίνος Φράγκος του Γεωργίου
2.
Νικόλαος Πάσσος του Ελευθερίου
3.
Νικόλαος Μπιχάκης του Βασιλείου
4.
Δημητρούλα Υφαντή του Γεωργίου
5.
Ιωάννης Γιαννακόπουλος του Στεφάνου
6.
Χρυσόστομος Ευαγγέλου του Γεωργίου
7.
Κωνσταντίνος Τσόλας του Νικολάου
8.
Δημήτριος Κράνης του Γεωργίου
9.
Χριστόφορος Κοσμίδης του Ιωάννη
10.
Ευφημία Λαμπροπούλου του Νικολάου
11.
Αντώνιος Ζευγώλης του Αριστείδη
12.
Ασπασία Καρέλλου του Στεφάνου
13.
Γεράσιμος Φουρλάνος του Σπυραντώνη
14.
Στυλιανή Γιαννούκου του Ιωάννη
15.
Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη του Αναστασίου
16.
Δήμητρα Μπουρνάκα του Γεωργίου
17.
Εμμανουήλ Κλαδογένης του Αριστείδη
18.
Γεώργιος Σακκάς του Νικολάου
19.
Μαρία Βασιλάκη του Νικολάου
20.
Χρυσούλα Παρασκευά του Δημητρίου


                                                         


ΠΙΝΑΚΑΣ
 Αντιπροέδρων, Επιτρόπου της Επικρατείας, Συμβούλων  και  Αντεπιτρόπων της Επικρατείας που έχουν τα προσόντα να επιλεγούν για τη θέση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Α/Α
Αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1
Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου
2
Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου
3
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου του Αντωνίου
4
Σωτηρία Ντούνη του Αθανασίου
5
Χρυσούλα Καραμαδούκη του Γεωργίου
6
Μαρία Βλαχάκη του Κωνσταντίνου
7
Νικόλαος Μηλιώνης του Αλεξάνδρου
8
Άννα Λιγωμένου του Ιωάννου


Α/Α
Επίτροπος της Επικρατείας
1
Αντώνιος Νικητάκης του Νικήτα


Α/Α
Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1
Γεώργιος Βοΐλης του Ιωάννου
2
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος του Χρήστου
3
Γεωργία Μαραγκού του Βασιλείου
4
Βασιλική Ανδρεοπούλου του Πέτρου
5
Μαρία Αθανασοπούλου του Γεωργίου
6
Ασημίνα Σαντοριναίου του Χριστοφόρου
7
Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου
8
Ευαγγελία – Ελισάβετ Κουλουμπίνη του Κων/νου
9
Σταμάτιος Πουλής του Στυλιανού
10
Κωνσταντίνα Ζώη του Θεοδώρου
11
Δημήτριος Πέππας του Παναγιώτου
12
Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα του Κων/νου
13
Αγγελική Μυλωνά του Περικλέους
14
Γεωργία Τζομάκα του Γρηγορίου
15
Στυλιανός Λεντιδάκης του Βασιλείου
16
Χριστίνα Ρασσιά του Μιχαήλ
17
Θεολογία Γναρδέλλη του Δημητρίου
18
Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου
19
Κωνσταντίνος Εφεντάκης του Μάρκου
20
Αγγελική Μαυρουδή του Όθωνος


Α/Α
Αντεπίτροποι της Επικρατείας στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1
Κωνσταντίνος Τόλης του Βασιλείου
2
Ιωάννης Κάρκαλης του Παναγιώτου
ΠΙΝΑΚΑΣ 
Συμβούλων και Αντεπιτρόπων της Επικρατείας, που έχουν τα προσόντα να επιλεγούν για τη θέση του Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Α/Α
Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1
Γεώργιος Βοΐλης του Ιωάννου
2
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος του Χρήστου
3
Γεωργία Μαραγκού του Βασιλείου
4
Βασιλική Ανδρεοπούλου του Πέτρου
5
Μαρία Αθανασοπούλου του Γεωργίου
6
Ασημίνα Σαντοριναίου του Χριστοφόρου
7
Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου
8
Ευαγγελία – Ελισάβετ Κουλουμπίνη του Κων/νου
9
Σταμάτιος Πουλής του Στυλιανού
10
Κωνσταντίνα Ζώη του Θεοδώρου
11
Δημήτριος Πέππας του Παναγιώτου
12
Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα του Κων/νου
13
Αγγελική Μυλωνά του Περικλέους
14
Γεωργία Τζομάκα του Γρηγορίου
15
Στυλιανός Λεντιδάκης του Βασιλείου
16
Χριστίνα Ρασσιά του Μιχαήλ
17
Θεολογία Γναρδέλλη του Δημητρίου
18
Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου
19
Κωνσταντίνος Εφεντάκης του Μάρκου
20
Αγγελική Μαυρουδή του Όθωνος
21
Βασιλική Σοφιανού του Νικολάου
22
Αγγελική Πανουτσακοπούλου του Γεωργίου


Α/Α
Αντεπίτροποι της Επικρατείας στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1
Κωνσταντίνος Τόλης του Βασιλείου
2
Ιωάννης Κάρκαλης του Παναγιώτου


ΠΙΝΑΚΑΣ
μελών της Γενικής Επιτροπείας και Προέδρων Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων που έχουν τα προσόντα να επιλεγούν για τη θέση του Γενικού Επιτρόπου

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


Ευτυχία Φουντουλάκη

ΑΝΤΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


Ισιδώρα Παπαφράγκου
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΦΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
1.
Μαρία Μπάζμπα
2.
Ελένη Αλεξοπούλου
3.
Δημητρούλα Μαυρομμάτη
4.
Γεωργία Ζάκη
5.
Θεοδώρα Μούγια
6.
Ειρήνη Γιανναδάκη
7.
Παναγιώτα Λαμπράκη-Καστάνη
8.
Κωνσταντίνος Σώκος
9.
Περικλής Γκότσης
10.
Φώτιος Κατσίγιαννης
11.
Γεώργιος Μπαλατσός
12.
Μαρία Δαμιανάκη
13.
Βασίλειος Πανταζόπουλος
14.
Ιπποκράτης Φουκαράκης
15.
Αγγελική Μαραγκού-Ζουγανέλη
16.
Ευαγγελία Ανδρέου
17.
Μαρία Τσιρακάκη
18.
Παναγής Κουτρίκης
19.
Ευσταθία Παπαγεωργίου
20.
Αθανάσιος Κουτρίκης
21.
Μαρία Καλαϊτζή
22.
Μαρία Κόκοτα
23.
Παναγιώτα Ράγκου
24.
Παναγιώτα Παπαδημητρίου


 
25.
Βασιλική Δημητροπούλου
26.
Μαρία Λεντάρη-Τσινταράκη

                                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"