Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Χώρας

ΦΕΚ A 105/2014 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 63
Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Χώρας .
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών και Εφε−
τών μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 1 περ. α
υποπερ. α΄ και β΄ του άρθρου 14 του ν.4236/2014 (Α΄ 33)
κατανέμονται στα Εφετεία της Χώρας ως εξής:
ΕΦΕΤΕΙΑ
1. Αθηνών: α) Μία (1) οργανική θέση Προέδρου Εφετών,
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα
επτά (57) και β) τριάντα πέντε (35) οργανικές θέσεις
Εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε
διακόσιες πενήντα μία (251).
2. Θεσσαλονίκης: Τρεις (3) οργανικές θέσεις Εφετών,
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εξήντα
(60).
3. Λάρισας: Μία (1) οργανική θέση Εφέτη, οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκαεπτά (17).
4. Πειραιώς: Μία (1) οργανική θέση Εφέτη, οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι οκτώ (28).
Άρθρο 2
Οι οργανικές θέσεις των εισαγγελικών λειτουργών μετά
την ισχύ των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν.4229/2014 (Α΄ 8) και της παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. γ΄ και δ΄
του άρθρου 14 του ν.4236/2014 (Α΄ 33) κατανέμονται στις
Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας ως εξής:
Α. ΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ
1. Αθηνών: α) Μία (1) οργανική θέση Εισαγγελέα Εφε−
τών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι
μία (21) και β) Δεκαέξι (16) οργανικές θέσεις Αντεισαγγε−
λέων Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών
σε εξήντα επτά (67).
2. Θεσσαλονίκης: Δύο (2) οργανικές θέσεις Αντεισαγ−
γελέων Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε δεκαεπτά (17).
3. Πειραιά: Μία (1) οργανική θέση Αντεισαγγελέα Εφετών,
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11).
Β. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
1. Αθηνών: Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων
των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά δύο (2), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα δύο (52).
2. Ηρακλείου: Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών
θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), ορι−
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
3. Θεσσαλονίκης: Μειώνεται ο αριθμός των οργανι−
κών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1),
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10).
4. Λάρισας: Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσε−
ων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομέ−
νου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
5. Πατρών: Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσε−
ων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομέ−
νου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).
6. Πειραιά: Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσε−
ων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομέ−
νου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7).
7. Βέροιας: Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανι−
κών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών − Παρέ−
δρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολι−
κού αριθμού αυτών σε δύο (2).
8. Κέρκυρας: Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων ορ−
γανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών −
Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
9. Δράμας: Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανι−
κών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών − Παρέ−
δρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολι−
κού αριθμού αυτών σε μία (1).
10. Καλαβρύτων: Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων
οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών
− Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε καμία (0).
11. Χαλκίδας: Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων ορ−
γανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών −
Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5).
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ−
λεση του παρόντος Διατάγματος.
 Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

6 σχόλια:

 1. Εκεί όπου έχουμε τα περισσότερα κενά, με άδειες μητρότητας και επαπειλούμενες, εκεί μειώνετε τις θέσεις!!!!!!!!!!!!ΑΨΟΓΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μειώνονται οργανικές θέσεις και δεν κουνιέται φύλλο στην Ένωση. Κατά τα άλλα παλεύουμε για τις συνθήκες εργασίας! Ακούει κανείς εκεί στην Ένωση; Και δεν εξαιρώ κανέναν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δείτε πρώτα τα σχόλια στην σχετική περσινή ανάρτηση και μετά κάνετε τα σχόλια σας.Και θα διαπιστώσετε ότι είναι άδικο να μην εξαιρείτε κανένα.

   Διαγραφή
  2. ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.
   ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.
   ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΛΗ ΦΑΣΑΡΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙΣ.

   Διαγραφή
  3. Ήδη έχω ακούσει εγώ...
   Και εδώ και μερικές μέρες έχω γράψει άρθρο σχετικά με την "Κατοικία του Δικαστικού Λειτουργού".
   Διάβασέ το...

   Δημήτριος Ζιγκόλης
   Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης
   Ανεξάρτητος Υποψήφιος Γιά το Δ.Σ
   της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

   Διαγραφή
 3. Ευτυχώς που θα γίνει αύξηση οργανικών θέσεων στον πρώτο βαθμό....Μετά την μείωση στα Πρωτοδικεία τώρα και στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών δημιουργούνται οριακές καταστάστες...Στη Δράμα, για παράδειγμα, 1+1 εισαγελλείς και αμά κάτσει κανά εννιάμηνο, πάτε παρακαλέστε ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ, ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, στο μεταξύ δε θα σας έχουν μάθει μέσω των πειθαρχικών συμβουλίων...Περαστικά...Ενας κατ' επανάληψη παθών "συνάδελφος"

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"