Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Επιστολή προς τους συναδέλφους Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη,

Προέδρου Πρωτοδικών, υποψήφιου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Για δεύτερη συνεχόμενη διετία θέτω εκ νέου στην κρίση σας την υποψηφιότητα μου στις προσεχείς αρχαιρεσίες της Ένωσης μας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διανύσαμε όλοι μαζί μία μακρά και δύσκολη περίοδο για τη Δικαιοσύνη αλλά και για την κοινωνία ολόκληρη.
Το Προεδρείο, που αναδείχθηκε μετά τις εκλογές του 2012, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα του Σώματος ίσως στην πιο δύσκολη διετία στην ιστορία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Και ο ρόλος του, όπως και ο ρόλος όλων μας, δεν ήταν ο εύκολος και ασφαλής ρόλος του απλού θεατή – κριτή των εξελίξεων. Αλλά, έχοντας την ευθύνη στη λήψη σημαντικών αποφάσεων έπρεπε να διαχειρισθούμε μία κατάσταση στη βάση ρεαλιστικών επιλογών αντιμετωπίζοντας μία συγκεκριμένη πραγματικότητα. 
 Στο δρόμο αυτό, καθοριστική υπήρξε και εξακολουθεί να είναι για όλους η αγωνιστικότητα της Προέδρου της Ενώσεως, Αρεοπαγίτη κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου, η οποία καθ΄ όλο αυτό το χρονικό διάστημα εργάστηκε και συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα και με επιτυχία. Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη συμβολή της στην κοινή μας προσπάθεια και συμφωνώντας επί της ουσίας με τη θεσμική προσέγγιση στα εν γένει ζητήματα, που άπτονται της απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, συνεχίζουμε και τώρα, όπως και την προηγούμενη φορά, τον κοινό συνδικαλιστικό μας αγώνα.
Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε, παραμείναμε σταθεροί και από τις θέσεις, που μας εμπιστευθήκατε αγωνιστήκαμε: Με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, σεβόμενοι τους θεσμούς και αναγνωρίζοντας την προσωπική προσπάθεια όλων στο πλαίσιο της επίτευξης των κοινών μας στόχων. Και αυτό θα πράττουμε συνεχώς.  
Υιοθετήσαμε μέσα στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου ένα ευρύτατο πεδίο ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης: Η μορφή του αγώνα, που προτάξαμε, αρχικώς, στις διεκδικήσεις μας από το μήνα Σεπτέμβριο του 2012 και υπερψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, υπήρξε απόλυτα επιβεβλημένη, ήταν ανάλογη των επικρατουσών περιστάσεων και μακροπρόθεσμα οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα. Η συμμετοχή όλων υπήρξε καθοριστική, ενώ οι διαφορετικές μεταξύ των συναδέλφων απόψεις, που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των διεκδικήσεων μας αναφορικά με τη μορφή του αγώνα μας ανέδειξαν μία γενικότερη θεσμική διεργασία στο χώρο της Δικαιοσύνης και απέδειξαν ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί δεν πορεύονται με συντεχνιακές αντιλήψεις, αλλά με όρους δικαίου και ανεξαρτησίας.
Σε προσωπικό επίπεδο, αισθάνομαι την ανάγκη να πω, ότι η ενασχόληση μου με το δικαστικό συνδικαλισμό αποτελεί για μένα επιλογή με σαφή και ξεκάθαρο προσανατολισμό: Επί σειρά ετών βιώνω από κοντά τις πιεστικές προθεσμίες έκδοσης των αποφάσεων και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες άσκησης των δικαιοδοτικών μας καθηκόντων. Τη θέση μου στο Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε τη θεωρούσα ως συμμετοχή σε μία θεσμοθετημένη από το Σύνταγμα συλλογική δράση ανάδειξης και επίλυσης των προβλημάτων, που άπτονται της απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας. Ως δυνατότητα μιας κατά το δυνατόν καλύτερης συμβολής στο θεσμό, που υπηρετούμε, με τελικό αποδέκτη ολόκληρη την κοινωνία. Το γεγονός και μόνο της κατοχύρωσης στο Σύνταγμα του δικαιώματος των δικαστικών λειτουργών να συνιστούν Ενώσεις καταδεικνύει ότι ο συνταγματικός νομοθέτης δεν αντιλαμβάνεται τη σύσταση του δικαστικού συνδικαλισμού μόνο ως δικαίωμα, αλλά ως μία από τις εγγυήσεις της προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, όπως πανηγυρικά διακηρύσσεται και στο καταστατικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Σε απόλυτη συμφωνία με τον θεμελιώδη αυτό σκοπό της Ένωσης μας πάντοτε θα πορευόμαστε με συνέπεια.
Προτεραιότητα μας στο άμεσο μέλλον, που, ήδη, έχουμε δρομολογήσει, αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης και η προσαρμογή των νυν υπαρχόντων δομών στα σύγχρονα δεδομένα. Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο οφείλουμε να καταστήσουμε γνωστούς στην κοινωνία τους θεσμούς εκείνους του δικαιϊκού μας συστήματος, οι οποίοι, στο πλαίσιο της φιλελεύθερης λειτουργίας του ποινικού δικαίου, αποτελούν εγγυήσεις ατομικών ελευθεριών. Οι γενικότερες ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις επιβάλλουν την άμεση εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη Δικαιοσύνη και τη νομολογιακή επανοριοθέτηση και εν γένει νομοθετική μεταρρύθμιση του ζητήματος της αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων. Αναμένουμε έστω και την τελευταία στιγμή ο νομοθέτης του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να προσεγγίσει το σχετικό ζήτημα. Η συνεχής ενημέρωση των πολιτών σε γενικότερα θέματα δικαίου αποτελεί, πλέον, αναγκαιότητα, συνιστά άνοιγμα στην κοινωνία, που ήδη παγιώνεται σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσα από τη δράση των αντίστοιχων Δικαστικών Ευρωπαϊκών Ενώσεων και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μία νέα εποχή για τη Δικαιοσύνη.
Η θεμελιώδης, τέλος, αρχή της διάκρισης των εξουσιών, δεν αποτελεί μία απλή εξαγγελία στο κείμενο του Συντάγματος μας, αλλά, ως πρόβλεψη με πολλαπλό ουσιαστικό πολιτειακό περιεχόμενο, νομιμοποιεί τη Δικαστική Λειτουργία να διαπλάθει η ίδια κανόνες και να διαμορφώνει με τον τρόπο αυτό, αλλά και νομολογιακά, το δικό της αυτοτελές και ανεξάρτητο πεδίο εξουσίας και αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ενδεχόμενη ή ακόμη και νυν υφιστάμενη διάταξη νόμου ρυθμίζουσα, κατά τρόπο περιπτωσιολογικό, ζητήματα, που άπτονται της εσωτερικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης πρέπει να μας βρίσκει από πριν αντίθετους διότι συρρικνώνει το νομιμοποιούμενο από το Σύνταγμα πεδίο εξουσίας της Δικαστικής Λειτουργίας στο να θέτει και να διαπλάθει η ίδια τους κανόνες λειτουργίας της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε και ότι είμαστε σε θέση να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. Ο δικαστικός συνδικαλιστικός μας αγώνας ήταν, είναι και θα είναι συνεχής και ποτέ δεν πρόκειται να σταματήσει.    
Η ιδιαίτερα τιμητική για μένα ψήφος σας στις εκλογές του 2012 και η εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλατε μέσα σε δύσκολες συνθήκες μέχρι σήμερα, μου δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσω, ζητώντας την ανανέωση αυτής της εμπιστοσύνης σας.

Σας ευχαριστώ θερμά
Με τιμή

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης – Πρόεδρος Πρωτοδικών    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"