Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

ΔΕΕ: διορισμός γενικού εισαγγελέα

για τον διορισμό γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο
ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 19,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 253 και 255,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Δυνάμει των άρθρων 7 και 8 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 3) περί του οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω του θανάτου του κ. Yves BOT, πρέπει να διοριστεί γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Yves BOT, ήτοι έως τις 6 Οκτωβρίου 2024,
(2)
Για τη θέση που μένει κενή έχει προταθεί η υποψηφιότητα του κ. Jean RICHARD DE LA TOUR.
(3)
Η επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωμοδότησε σχετικά με την επάρκεια του κ. Jean RICHARD DE LA TOUR για την άσκηση των καθηκόντων του γενικού εισαγγελέα του Δικαστηρίου,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Ο κ. Jean RICHARD DE LA TOUR διορίζεται γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου για το διάστημα από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 6 Οκτωβρίου 2024.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2020.
Ο Πρόεδρος
Μ. CLAUSS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ