Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

ΠΝΠ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης κορωνοϊού COVID-19

ΦΕΚ A 55/2020 

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνη-
τικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της δι-
άδοσής του


Άρθρο 11
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας
των δικαστηρίων και των εισαγγελιών


1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης
ή και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί
να επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολι-
κής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και
των εισαγγελιών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και
των στρατιωτικών δικαστηρίων, καθώς και της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
2. Το μέτρο της παρ. 1 επιβάλλεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, καθώς και του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην περίπτωση των στρα-
τιωτικών δικαστηρίων, μετά από γνώμη της Εθνικής
Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19. Με όμοια απόφαση ορίζεται και
κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήμα-
τα αναστολής ή παρέκτασης δικονομικών προθεσμιών,
αναστολής ή παράτασης παραγραφών, αναστολής δια-
δικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλει-
στηριασμών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστα-
σίας, καθώς και για όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν
στο καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας των
δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ