Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

N. 4678/2020: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 περί όπλων
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
(Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα,
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχα-
νισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελ-
ληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση

της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετι-
κά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής
όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρω-
ματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελε-
στικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙEITAI
Ν.2168/1993.Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν    όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς
   μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ