Κυριακή 18 Απριλίου 2021

Ν. 4795/2021 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα κτλ

 

 ΦΕΚ A 62/2021

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Το-

μέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοί-

κηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκη-

ση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (Υπαλλη-

λικός Κώδικας, ν. 3528/2007, Α’ 26)

 

                   ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

 

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 

 

Κώδικα Κατά-

στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/

2007, Α’ 143)

 

ν. 3284/2004 (Α’ 217) «Κώδικας Ελληνικής

Ιθαγένειας»

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3463 (ΦΕΚ Α 114 8.6.2006)

 

 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3051 (ΦΕΚ Α΄220/20.9.2002)

Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροπο

ποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων

στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις

 

 

 

        NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014)

 

 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ