Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 843/2021

ΦΕΚ Γ 843/2021 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Μαρτίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 90 του
Συντάγματος, τη παρ. 1 του άρθρου 49 και των άρθρων
51 και 67 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α’35),
της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995 (Α’ 173), του


άρθρου 7 του π.δ. 6/2021 (Α’ 7) το π.δ. 83/2019 «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και την
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπ’ αρ. 1/2021, παρατείνεται η
απόσπαση του Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Αναστάσιου Ταμαμίδη του Σάββα, για ένα (1) ακόμη έτος,
ήτοι έως 6.3.2022, με πλήρη και αποκλειστική απασχό-
ληση, στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ