Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

ΕΔΔ: Επιστολή προς τον ΥπΔικ για τη λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης

 
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217-218,

 2ος όροφος Αμπελόκηποι-Αθήνα, ΤΚ 115-24 

Τηλ 210-6996688 και 210-6980777 FAX: 210-6998848

e-mail:enosidioikitikondikaston@yahoo.gr 

enosidioikitikondikaston@gmail.com

 

 

Αθήνα, 14.4.2021 Αρ. Πρωτ. 63

Προς: Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης συνιστά κρίσιμο παράγοντα για την εμπέδωση της κοινωνικής σταθερότητας, και την ενίσχυση της ευημερίας των πολιτών. Η φύση, εξάλλου, των εκδικαζόμενων διοικητικών διαφορών, ως διαφορών αναπτυξιακού, δημοσιονομικού και φορολογικού χαρακτήρα, καθιστά την εν γένει λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης του κράτους.

Η Πολιτεία όμως, διαχρονικά, ασύγγνωστα, ολιγωρεί προς τη Δικαιοσύνη, μεταθέτοντας τις ευθύνες της δυσλειτουργίας του συστήματος στους δικαστικούς λειτουργούς, παραγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτόν ότι τα προβλήματα στην εφαρμογή ενός συστήματος οφείλονται πρωτίστως στον κακό σχεδιασμό του. Η Πολιτεία προσεγγίζει τη διοικητική δικαιοσύνη μόνο μέσα από ένα πρίσμα αριθμητικών δεικτών ανταπόκρισής της σε έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο διοικητικών διαφορών, ενώ δεν δείχνει ενδιαφέρον για τα λειτουργικά δεδομένα της, αν δηλαδή τα δικαστήρια έχουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, το αναγκαίο δικαστικό και υπαλληλικό προσωπικό

και όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός τόσο σημαντικού τομέα. Αδυνατεί να κατανοήσει ότι η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης δεν αντιμετωπίζεται μόνο με δικονομικές ρυθμίσεις, οι οποίες ελάχιστα έως καθόλου βοηθούν στη λύση του προβλήματος, αφού η συμφόρηση των δικαστηρίων από υποθέσεις δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την έλλειψη οργάνωσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης

Με βάση τις σκέψεις αυτές και σε συνέχεια της τελευταίας συνάντησης και συζήτησης που είχαμε μαζί σας, για θέματα που αφορούν τα διοικητικά δικαστήρια, θεωρούμε σκόπιμο να σας θέσουμε υπόψη και εγγράφως τα ακόλουθα:

I. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών διαθέτει δεδομένα και γνωρίζει σε βάθος τα προβλήματα λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, τα οποία έχει επανειλημμένως αναδείξει και εκθέσει. Συνεπώς, είναι κατ' εξοχήν σε θέση να εκτιμήσει και να επισημάνει την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης που πρέπει να αντιμετωπισθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η εποικοδομητική και καθ' όλα νόμιμη αντιπαράθεση διαφορετικών απόψεων με αξιόπιστο περιεχόμενο δεν αναδεικνύει νικητές και νικημένους. Συνεισφέρει στην ενίσχυση των θεσμών.

Η αγαστή συνεργασία της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την οποία, στην πρόσφατη συνάντησή μας, δηλώσατε και εσείς ότι επιθυμείτε, προϋποθέτει τον μεταξύ μας διάλογο και την διατήρηση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Τούτο όμως εξακολουθεί να αναζητείται, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη αιφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας, αναφορικά με τις δικαστικές διακοπές.

Επαναλαμβάνουμε, επομένως, το αίτημά μας να ενημερωνόμαστε και να συμμετέχουμε σε μία διαρκή συζήτηση ουσιαστικού περιεχομένου με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να συνδράμουμε στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τη λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

ΙΙ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έχει συμμετάσχει στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που επεξεργάσθηκε Σχέδιο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, το οποίο έχει ήδη τύχει επεξεργασίας από τις οικείες Διοικητικές Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Αν και έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα, το Σχέδιο αυτό δεν έχει έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, ήδη όμως από τον Οκτώβριο του 2020 έχετε δεσμευθεί απέναντι στις δικαστικές ενώσεις πως η εκκρεμότητα αυτή θα παύσει.

Στην πρόσφατη συνάντησή μας, σας επισημάναμε ότι διαπιστώνουμε μία παρατεταμένη καθυστέρηση, η οποία συντηρεί ένα κλίμα ανασφάλειας στους δικαστικούς λειτουργούς, επιτρέποντας κατά τούτο τη δημιουργία έντονης παραφιλολογίας αναφορικά τόσο με τις προθέσεις σας, όσο και με το περιεχόμενο των διατάξεων που θα φέρει το σχετικό σχέδιο. Μας διαβεβαιώσατε, πως πρόθεσή σας είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης του νέου Σχεδίου έως τα τέλη Ιουνίου, ότι αυτό θα συγκεφαλαιώνει τις προτάσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής καθώς και τις παρατηρήσεις των οικείων Διοικητικών Ολομελειών, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, καθώς και ότι θα τεθεί σε γνώση μας εγκαίρως προκειμένου να έχουμε χρόνο να υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας.

Επισημαίνουμε, ότι λόγοι δεοντολογίας επιβάλλουν, όταν, κατ' ενάσκηση της κατά το Σύνταγμα νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβερνήσεως, πρόκειται να εισαχθούν στη Βουλή προς ψήφιση διατάξεις, οι οποίες αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Δικαστηρίων και την κατάσταση των Δικαστικών Λειτουργών, πριν κατατεθεί το οικείο σχέδιο νόμου στη Βουλή, να ακούγονται οι απόψεις των οικείων δικαστικών ενώσεων.

Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας να θέσετε υπόψη μας το νέο

Σχέδιο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών σε χρόνο που θα μας επιτρέπει να επεξεργασθούμε τις νέες ρυθμίσεις που τυχόν το τελευταίο θα περιλαμβάνει.

Επαναλαμβάνουμε την απαίτησή μας, η οποία άλλωστε απηχεί απαίτηση όλων των Δικαστικών Ενώσεων, πριν κατατεθεί το οικείο σχέδιο νόμου στη Βουλή, να ακουστούν οι απόψεις της Ένωσης Διοικητικών

Δικαστών και επί της συνταγματικότητας και της σκοπιμότητας των εισαγόμενων ρυθμίσεων.

Αναμένουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων σας.

ΙΙΙ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Οι μέχρι σήμερα προτάσεις που έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο και προβλέπουν συγχώνευση ή κατάργηση διοικητικών δικαστηρίων, δεν λαμβάνουν υπόψη τη νησιωτική γεωμορφολογία της χώρας, ούτε και παραθέτουν οποιαδήποτε πειστική απάντηση στο πρόβλημα που δημιουργεί η κατάργηση/συγχώνευση δικαστηρίων, δηλαδή τη μεγιστοποίηση της απόστασης ανάμεσα στα δικαστήρια και όλες τις περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας της ενδοχώρας. Επιπροσθέτως, δεν λαμβάνουν υπόψη, ότι λόγοι εθνικού συμφέροντος επιβάλλουν τη λειτουργία Διοικητικών Δικαστηρίων σε συγκεκριμένες περιοχές. Η πρόταση εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου ή άλλου εναλλακτικού αυτού, χωρίς σφαιρική μελέτη και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων, αντικειμενικά κατατείνει σε περαιτέρω υποτίμηση της δικαστικής προστασίας, καθόσον μεγάλος αριθμός πολιτών θα αδυνατεί αντικειμενικά να υποστηρίξει δικαστικώς τις υποθέσεις του, αφού θα διαμένει μακριά από την έδρα του αρμόδιου κατά τόπο διοικητικού δικαστηρίου.

Επαναλαμβάνουμε την πάγια αντίθεσή μας στην εκδοχή κατάργησης διοικητικών δικαστηρίων, λόγω της γεωγραφικής κατάστασης της χώρας μας και των αναγκών πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Ιν. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η Πολιτεία παρεμποδίζει την περαιτέρω εξέλιξη της Διοικητικής Δικαιοσύνης με την απουσία χρηματοδότησης και αναδιοργάνωσης των υλικοτεχνικών υποδομών των δικαστηρίων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, με εξαίρεση εκείνων της Αθήνας, η ασφάλεια και οι συνθήκες της εν γένει λειτουργίας τους συμβολίζουν τη σημασία και τη φροντίδα που δίνει διαχρονικά η Πολιτεία στη Διοικητική Δικαιοσύνη.

Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για καταγραφή των υλικοτεχνικών αναγκών κάθε διοικητικού δικαστηρίου και την άμεση κάλυψη αυτών. 

Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για πλήρη μηχανοργάνωση των δικαστηρίων και την κάλυψή τους με όλες τις αναγκαίες υποδομές για την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών στη Δικαιοσύνη.

Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για άμεση μεταστέγαση των διοικητικών δικαστηρίων που στεγάζονται σε επικίνδυνα και ακατάλληλα για την εικόνα μίας σύγχρονης Ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης κτήρια.

V. ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Όπως παραδεχτήκατε κατά την πρόσφατη συνάντησή μας, οι μόνοι που δεν έχουν λάβει προαγωγικές θέσεις τα 2 τελευταία χρόνια είναι οι Διοικητικοί Δικαστές. Λόγω, δε και της καθυστέρησης, μεταξύ άλλων, της κάλυψης των θέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας που αναλογούν στους Δικαστές των Διοικητικών Δικαστηρίων, το πρόβλημα της εξέλιξης των Διοικητικών Δικαστηρίων στους ανώτερους βαθμούς οξύνεται ακόμη περισσότερο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένας πρωτοδιοριζόμενος Πρωτοδίκης Δ.Δ. χρειάζεται 20 χρόνια για να προαχθεί στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ.

Πρέπει, επομένως, να μεριμνήσετε για τη λελογισμένη αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών των Διοικητικών Δικαστηρίων, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της προαγωγικής καθήλωσης των δικαστών στον πρώτο βαθμό και η στελέχωση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, με νεώτερα στελέχη.

Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για άμεση λελογισμένη αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών των Διοικητικών Δικαστηρίων

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ

ΕΦΕΤΗΣ Δ.Δ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ Δ.Δ.

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

 

https://www.edd.gr/images/docs/memorandum_ministry_justice_14_04_2021.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ