Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Οι θέσεις μου στην ομάδα Εργασίας για το ν. 3869/2010 και οι λόγοι των προσωπικών επιθέσεων.
Ακριβής Ερμίδου Ειρηνοδίκη Α’ Αθηνών
-------------------------

Εν όψει των επερχομένων αρχαιρεσιών  της ΕΔΕ , κάποιες απο τις συνδικαλιστικές ομάδες  επικουρούμενες από δήθεν  ανεξάρτητους υποψηφίους , έχουν τις τελευταίες ημέρες εξαπολύσει εις βάρος μου  προσωπικές επιθέσεις ,   με πρόσχημα δήθεν την αντίθεσή στους στο σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την επίσπευση των  εκκρεμών αιτήσεων του νόμου 3689/2010.

 Ηδη με την  επιστολή  μου ,που δημοσιεύθηκε την 17/7/2020, ενημέρωσα τους συναδέλφους μου για τους βασικούς άξονες στους οποίους κινήθηκε η Ομάδα Εργασίας  που συστήθηκε  με αντικείμενο τη μελέτη και την πρόταση λύσεων επί του δικονομικού πλαισίου εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010 και κατέθεσε πόρισμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αναφορικά με το  επεξεργαζόμενο ήδη νομοσχέδιο,  το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και επι του οποίου βέβαια καθένας μπορεί να εκφράσει τις αντιρρήσεις του και να  υποβάλλει προτάσεις.
Εκείνο όμως που παραβλέπουν   ή συνειδητά υποβαθμίζουν όσοι , στην παρούσα χρονική στιγμή  , επινοούν συνδικαλιστικά προεκλογικά πυροτεχνήματα , είναι  ότι το συγκεκριμένο σχέδιο της Επιτροπής,   προβλέπει  και ρυθμίζει  την διαδικασία επίσπευσης των εκκρεμών  αιτήσεων , αφού προηγουμένως και με την δική μου   συμβολή,  ελήφθησαν   υπόψη  τέσσερα βασικά σημεία που έθεσα  στην   ομάδα εργασίας   και έγιναν αποδεκτά. Ειδικότερα:
Α)  οτι ο επαναπροσδιορισμός των εκκρεμών αιτήσεων πρέπει να  γίνει απο τα ίδια τα Ειρηνοδικεία στα οποία εκκρεμούσαν οι εν λόγω υποθέσεις διότι    είχε υποβληθεί η πρόταση  από θεσμικούς φορείς , να συγκεντρωθούν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών  όλες  οι αιτήσεις που εκκρεμούσαν στα περιφερειακά Ειρηνοδικεία της Αττικής,   αφού  υπήρχε  έντονη η δυσπιστία    όλων των εμπλεκομένων φορέων  ,για την  επιτυχία της όποιας διαδικασίας επίσπευσης. Και αυτό διότι    το Ειρηνοδικείο Πειραιά ,το οποίο είναι το τρίτο μεγαλύτερο Ειρηνοδικείο της Επικράτειας, δεν είχε εναρμονίσει τον κανονισμό λειτουργίας του και  δεν είχε προβεί σε επαναπροσδιορισμό επαρκών αιτήσεων  , με   συνέπεια να  εκκρεμούν  σ΄αυτό   περίπου 9.000  αιτήσεις,    οι δε συνάδελφοι που υπηρετούσαν στο αντίστοιχο τμήμα χρεώνονταν  μέγιστο αριθμό δικογραφιών  80-90 ετησίως. Με βάση τα ανωτέρω  γεγονότα που προέκυπταν απο τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία,  η ομάδα εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι  με τους ίδιους ρυθμούς, η όποια προσπάθεια επίσπευσης  θα έπεφτε  στο κενό. Για το λόγο αυτό μάλιστα ζητήθηκε   η  ακρόαση των Προϊσταμένων  των Ειρηνοδικείων Αθηνών και  Πειραιώς ώστε  να εισφέρουν τις απόψεις τους  επι του ανωτέρω κρίσιμου ζητήματος. Πράγματι στην συνεδρίαση της  10/3/2020 παρέστη η Διοίκηση του Ειρηνοδικείου Αθηνών , αφού προγουμένως είχε αποστείλει  στην Επιτροπή  και πλήρως αναλυτικό έγγραφο  με τις απόψεις  της, καθώς και   η Διευθύνουσα  το   Ειρηνοδικείο Πειραιά  , συνοδευόμενη    από  έτερο συνάδελφο που υπηρετεί στο Δικαστήριο αυτό , οι οποίοι (   συνάδελφοι του Ειρηνοδικείου Πειραιά)    ,  αφού παρουσίασαν και προφορικά  τα στατιστικά στοιχεία της υπηρεσίας τους,  εξέφρασαν την άποψη   ότι το προτεινόμενο σχέδιο ήταν υλοποιήσιμο,  και ότι  είχαν την  θέληση    να προβούν στην   τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του δικαστηρίου και  στον καθορισμό ενός αριθμού χρέωσης λογικού , εντός των ανθρωπίνων δυνατοτήτων ( μάλιστα απο τους ίδιους  αναφέρθηκε ως  εφικτός αριθμός χρέωσης οι   150-180  δικογραφίες  ετησίως για κάθε δικαστή) .
 Συνεπώς, σε πρώτη φάση,  με την πρότασή μου για επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών αιτήσεων από τα Ειρηνοδικεία στα οποία αυτές  εκκρεμούν και  που έγινε αποδεκτή πέτυχα : α] να μην κληθούν οι συνάδελφοι του Ειρηνοδικείου Αθηνών να χρεωθούν εκ νέου ,  αφού   τα τελευταία χρόνια  είχαν καταβάλει  ιδιαίτερη προσπάθεια και  κόπο  και υπερχρεώθηκαν ετησίως με περισσότερες από 200 υποθέσεις ο καθένας ,εκπληρώνοντας  ευσυνείδητα το υπηρεσιακό  τους καθήκον, έτσι ώστε   μια περαιτέρω επιβάρυνση θα συνιστούσε  μια αδιανόητη τιμωρία  για την επιμέλειά τους,   β] Υπεράσπισα ενώπιον των μελών της Ομάδας Εργασίας τους συναδέλφους μου Ειρηνοδίκες του Ειρηνοδικείου Πειραιά,  οι οποίοι για λόγους που δεν ήταν  της αρμοδιότητάς μας  να ερευνηθεί ,   είχαν επιδείξει αδυναμία διαχείρισης  όλου αυτού του όγκου των εκκρεμών αιτήσεων.
Β) Απέτρεψα  με επιχειρήματα , την υιοθέτηση  πρότασης   να  προβλεφθεί ως υποκατάστατο όργανο για τον επαναπροσδιορισμό και τις χρεώσεις σε Ειρηνοδίκες, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της Περιφέρειας ,  σε περίπτωση που ο αρμόδιος προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου δεν προέβαινε στην χρέωση   της υπόθεσης  εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.   Και αυτό διότι  μια τέτοια τυχόν ρύθμιση θα  συνιστούσε  υποβάθμιση του ρόλου του προϊσταμένου των Ειρηνοδικείων   και ανεπίτρεπτη ,απο τον ΚΟΔΚΔΛ., παρέμβαση του Προέδρου Πρωτοδικών στην διοίκηση του Ειρηνοδικείου  με την υποκατάσταση και φυσικά ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων .
Γ) Εξασφάλισα ότι μετά το κλείσιμο της δικογραφίας, η υπόθεση θα διαβιβάζεται στον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Ειρηνοδικείου, ο οποίος θα προβαίνει στη χρέωση της υπόθεσης σε Δικαστή, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του οικείου Δικαστηρίου. Δηλαδή εξασφαλίσθηκε το αυτονόητο -που  δυστυχώς δεν ήταν αυτονόητο για όσους δεν γνωρίζουν τις υπερχρεώσεις   των  δικαστών-  ότι δεν θα μπορεί να χρεωθεί κάποιος συνάδελφος αριθμό δικογραφιών πέραν των όσων  προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας του δικαστηρίου . Με το τρόπο αυτό δινόταν  η διακριτική ευχέρεια στον Προιστάμενο  του  Ειρηνοδικείου να διαχειρισθεί ενεργητικά τις χρεώσεις στους υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να αποτραπούν άδικα αποτελέσματα και να μην παρατηρηθεί εκ νέου το φαινόμενο της υπερχρέωσης    με εξωπραγματικούς αριθμούς δικογραφιών , όπως είχε συμβεί τα έτη 2015 -2018.
Δ) Αναγνωρίσθηκε  απο τα μέλη της ομάδας εργασίας  ότι για την επιτυχία της όποιας προσπάθειας επίσπευσης των εκκρεμών αιτήσεων , απαιτείται η ενίσχυση των επιβαρυμένων Ειρηνοδικείων  αφενός με την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων  , αφετέρου  με την  τοποθέτηση ακόμη και υπεραρίθμων   απο τις προσλήψεις που θα γίνονταν τα  έτη 2020-2021 , έτσι ώστε τα Ειρηνοδικεία αυτά , να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε μια νέα προσπάθεια επίσπευσης , με δεδομένο ότι τα περισσότερα  εξ αυτών   ( κυρίως της  Αττικής ) ,   είχαν προβεί σε επαναπροσδιορισμό  των αιτήσεων των υποθέσεων που εκκρεμούσαν μετά την 31.12.2018 όπως επίτασσε ο νόμος 4336/2015,  με συνέπεια την υπερχρέωση  των Ειρηνοδικών..
Επίσης και αναφορικά με την δήθεν  επικαλούμενη αντισυνταγματικότητα των προτεινομένων ρυθμίσεων ,ισχυρίζονται οι    αντιτιθέμενοι συνάδελφοι με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους,  ότι επέρχεται κατάργηση της δημοσιότητας της δίκης,  συγχέοντας    την καθιέρωση της έγγραφης διαδικασίας και την  έλλειψη προφορικότητας στην προβολή των εκατέρωθεν ισχυρισμών, με την έλλειψη δημοσιότητας, ζήτημα για το οποίο αναλυτικά έχω αναφερθεί στην απο 17.7.2020 δημόσια  ανάρτησή μου, παραπέμποντας στην αιτιολογία που περιέχεται  στο πόρισμα της Ομάδας Εργασίας.  Ωστόσο για το ζήτημα αυτό  για το οποίο  έχουν υποστηριχθεί διάφορες επιστημονικές απόψεις,  μπορεί κάποιος να κραυγάζει για  αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων και μάλιστα με ανοίκειες επιθέσεις στο πρόσωπό μου;
Γίνεται επομένως σαφές ότι όλες οι δημόσιες αντιδράσεις των τελευταίων ημερών  μέσω αρθρογραφίας, που περιέχουν - εκτός απο  καλοδεχούμενη κριτική - προσβλητικά υπονοούμενα για την επιστημονική κατάρτιση τη δική μου αλλά και των  άξιων  συναδέλφων μου Ειρηνοδικών κ.κ. Γ. Δελή και  Β. Φούρκα , οι οποίοι   προτάθηκαν  απο την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών  και συμμετείχαν στην Ομάδα Εργασίας, και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν αξιοσημείωτο επιστημονικό συγγραφικό έργο  τιμώντας το κλάδο μας, σκοπό έχουν μόνο και μόνο την αλίευση ψήφων απο την μεγάλη δεξαμενή των 916 Ειρηνοδικών.
Οι συνάδελφοι Ειρηνοδίκες  και κυρίως οι νεώτεροι, θα μπορέσουν με μία απλή αναδρομή στα έντυπα ή   ηλεκτρονικά δικαστικά νέα  (  έκδοσης της ΕΔΕ)   να πληροφορηθούν  τις θέσεις, τις προτάσεις και  τα πεπραγμένα  , των  συνδικαλιστικών ομάδων κατά τη τελευταία τουλάχιστον 10ετία, ώστε να   διαπιστώσουν   ποιός ασχολήθηκε με το κλάδο μας , ποιος ανέδειξε τα  προβλήματα και ποιος προώθησε τα αιτήματά μας , ( θυμίζω ενδεικτικά και  επιγραμματικά :  Υποθηκοφυλακεία,  Κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ,  Σεμινάρια για νέους Ειρηνοδίκες,  Ημερίδα Ειρηνοδικών, Ενορκες Βεβαιώσεις κλπ]. Θα δώσουν τότε ηχηρή απάντηση σε όσους επιδιώκουν με αποπροσανατολιστικά μέσα , να εμποδίσουν την πρόοδο προς τις θεσμικές μεταβολές του  κλάδου μας και να γκρεμίσουν   την ομόνοια και την αλληλεγγύη μεταξύ μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ