Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΦΑ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕνΔΕΣυνάδελφοι, αποφάσισα να συμμετάσχω στις  επικείμενες εκλογές  ως υποψήφιος για το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την ομάδα των Χριστόφορου Σεβαστίδη, Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Παντελή Μποροδήμου, Αικατερίνης Ντόκα, Αικατερίνης Μάτση, Ιωάννας Ξυλιά και Έφης Κώστα, για να συμβάλλω με τις δυνάμεις μου και εγώ σε μια συλλογική προσπάθεια  που γίνεται με επικεφαλής τον κ. Χριστόφορο Σεβαστίδη για τη διαρκή βελτίωση της θέσης του  Έλληνα Δικαστή, τόσο ως φορέα της τρίτης Συνταγματικής Λειτουργίας, αλλά και ως ενός σκληρά εργαζόμενου κρατικού λειτουργού. Στη στόχευση αυτή, πιστεύω ότι ο Δικαστής   πρέπει να έχει δυναμική θέση στην κοινωνία και στις σχέσεις του με την εκτελεστική εξουσία αλλά και με όλους όσους υπηρετούν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, με όρους βέβαια καλόπιστης συνεργασίας και σεβασμού, αλλά και με αυτοπεποίθηση. Η απαθής στάση και η «τήρηση αποστάσεων» ασφαλώς είναι υπηρεσιακή υποχρέωση του Δικαστή κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στο ακροατήριο, δεν είναι όμως χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει σε όσα τον αφορούν ως σκληρά εργαζόμενο με υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του  και σε όσα σημαντικά αφορούν την κοινωνία της οποίας είναι μέλος.

– Το άνοιγμα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια  προς όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως του τόπου όπου υπηρετούν και του βαθμού τους, έχει δώσει μια ανανεωτική πνοή στη λειτουργία της. Οι συνάδελφοι μπορούμε μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ένωσής μας να επικοινωνούμε άμεσα και να έχουμε γνώση «σε πρώτο χρόνο» όλων των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται, όπως των δελτίων τύπου, των ανακοινώσεων, των αποφάσεων βέβαια του Δ.Σ., αλλά και του περιεχομένου των θέσεων των μελών του (Δ.Σ.), τόσο στις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται, όσο και ευρύτερα. Διαμορφώθηκε λοιπόν ένα σύστημα διαφανούς λειτουργίας της Ένωσης. Μπορεί βέβαια κάποιος συνάδελφος να θεωρήσει ότι αυτή η δημοσιοποίηση, σε μερικές περιπτώσεις που αφορούν την προβολή των αντίθετων θέσεων των μελών του Δ.Σ., βλάπτει,  ωστόσο δεν μπορεί να αρνηθεί, ότι ο διαφανής  τρόπος λειτουργίας που έχει επιτευχθεί σήμερα στην Ένωση, είναι δείγμα δημοκρατίας,  ότι έχει διαμορφώσει ένα χώρο καθαρό, απομακρυσμένο από την καχυποψία για πράγματα  που μπορεί να λειτουργούν «εν κρυπτώ». Έτσι ο κάθε συνάδελφος, μπορεί αυθεντικά, χωρίς «ενδιάμεση» πληροφόρηση να μαθαίνει για τη διοίκηση της  Ένωσης, να διαμορφώνει τη δική του άποψη και θέση και να αναγνωρίζει με όρους ουσίας ποιος από αυτούς που τον εκπροσωπούν και πρόκειται στις επικείμενες εκλογές να τον εκπροσωπήσουν μπορεί να τον υπερασπιστεί χωρίς περιστροφές ή δεύτερες σκέψεις, χωρίς στρογγυλέματα που τελικά ωφελούν λίγους, αλλά με θέσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν ξεκάθαρα «φανερά μπροστά» στην ικανοποίηση όλων των συναδέλφων ανεξαρτήτως βαθμού.
– Στο άνοιγμα της Ένωσης που προανέφερα  και στην ανανεωτική της πορεία,  ενισχυτικό στοιχείο αποτέλεσε η ενδυνάμωση των περιφερειακών οργάνων της που επίσης έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.  Αναφέρομαι στις Εφετειακές Επιτροπές των περιφερειών των Εφετείων της Χώρας που προβλέπει το καταστατικό μας. Οι Εφετειακές Επιτροπές της Ένωσής μας, καλούνταν συστηματικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τα διατυπώσουν τις θέσεις τους και διαμορφώθηκε ένα κλίμα όχι τυπικής πρόσκλησης, αλλά ειλικρινούς, καλόπιστης υποδοχής και ακρόασης των θέσεων των Εφετειακών Επιτροπών ως ένα ακόμη μέσο αντιπροσώπευσης των συναδέλφων της περιφέρειας, προς υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ.   Οι Εφετειακές Επιτροπές έτσι, βγήκαν από τον ρόλο της υποβολής αιτημάτων οικονομικού κυρίως χαρακτήρα, όπως οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δικαστηρίων τους,  για τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων ή εκδρομών, που ασφαλώς αποτελεί κεντρικό άξονα στη λειτουργία και τον προορισμό τους  για τη διευκόλυνση της υπηρεσιακής και κοινωνικής ζωής των συναδέλφων που υπηρετούν στη περιφέρεια,  αλλά απέκτησαν και περιεχόμενο ευρύτερο, έχοντας τη δυνατότητα να παίρνουν θέση και να εκφράζουν στο Δ.Σ. θεσμικά, τις αντιδράσεις και τις απόψεις της περιφέρειας απέναντι σε ζητήματα  κεντρικά που επηρεάζουν την υπηρεσιακή ζωή των δικαστών και έχουν άμεση επίδραση και στους υπηρετούντες στην περιφέρεια.
-Τα θετικά αυτά στοιχεία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που προείπα (άνοιγμα της Ένωσης προς όλους τους συναδέλφους, ενδυνάμωση των Εφετειακών Επιτροπών),  τα οποία αναπτύχθηκαν και ενισχύθηκαν επί Προεδρίας του κ.Χριστόφορου Σεβαστίδη, ήταν αυτά που με έκαναν να έρθω πιο κοντά στην Ένωση, να τα δω σε όλη τους την έκταση λόγω της συμμετοχής μου στην Εφετειακή Επιτροπή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών και να αποφασίσω να λάβω μέρος στις επικείμενες εκλογές ως υποψήφιος  για το Δ.Σ. Με βάση όσα εξέθεσα, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ένωση και τα ζητήματα που προέκυψαν για τα  οποία έχω γράψει και τοποθετηθεί  πιο αναλυτικά στο πρόσφατο παρελθόν με την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος της Εφετειακής Επιτροπής Πατρών, ιδίως με την ψήφιση της αποσπασματικής τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί ανακατανομής των θέσεων Προέδρων Εφετών και Εφετών (άρθ. 38 ν. 4640/2019), πιστεύω ότι τα προτάγματα για τη νέα διετία στην Ένωσή μας πρέπει να είναι:
1)  Η κατοχύρωση της υπηρεσιακής σταθερότητας του Δικαστικού Λειτουργού.  Αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η προαναφερόμενη (του άρθ. 38 ν. 4640/2019) καθώς και η πλέον πρόσφατη (άρθ. 62παρ.1 ν. 4689/2020, ΦΕΚ Α΄103/27.05.2020) που με παρόμοιο τρόπο καθόρισε τις θέσεις Εισαγγελέων Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών, οι οποίες μετέβαλαν «με μιας» τον υπηρεσιακό χάρτη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και του Εφέτη και αντίστοιχα  στο βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών και Αντεισαγγελέα Εφετών, προκαλώντας τριγμούς σε όλες τις βαθμίδες της δικαιοσύνης, δεν πρέπει να υπάρχουν.  Ο  Δικαστικός Λειτουργός, πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του σε ένα σταθερό υπηρεσιακό και εργασιακό περιβάλλον, όσον αφορά τις μεταθέσεις του, τη χρέωση των υποθέσεών του,  τις προαγωγές του, τη δυνατότητα συνυπηρέτησης με τον σύζυγό του, τις απολαβές του, με κανόνες ίσης μεταχείρισης και αναλογικότητας. Οι νέες θέσεις που προκύπτουν λόγω υπηρεσιακών αναγκών, πρέπει να κατανέμονται αναλογικά σε όλους τους βαθμούς αφού οι βαθμοί των Δικαστικών Λειτουργών  δεν έχουν στεγανά αλλά ο ένας βαθμός εξαρτάται από τον άλλον. Πρέπει δε να λαμβάνεται πρόνοια στο ευαίσθητο αυτό σημείο, αφού η παραγνώριση αυτής της ιδιαιτερότητας δημιουργεί δύο κατηγορίες Δικαστικών Λειτουργών, αυτών που ευνοούνται από τη συγκυρία και γρήγορα προάγονται και τους άλλους, που θα συνεχίσουν «να κάνουν τη δουλειά», αλλά να μην αντιδρούν και να μένουν καθηλωμένοι στο κατώτερο βαθμό, ελπίζοντας στην   νομοθετική συγκυρία, δηλαδή στην τύχη, για να προαχθούν και αυτοί και να ανελιχθούν υπηρεσιακά. Η Ένωσή μας λοιπόν πρέπει να ενεργεί με στόχο την ωφέλεια και την προοπτική όλων των Δικαστικών Λειτουργών, με σταθερούς κανόνες ίσης μεταχείρισης και αναλογικότητας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ιδωθεί και η  περαιτέρω εξασφάλιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων  όπως είναι η άμεση αναγνώριση όλων των ετών  ασφάλισης πριν την εισαγωγή μας στο Δικαστικό Σώμα. Τα χρόνια ασφάλισης των συναδέλφων που εργάστηκαν πριν εισέλθουν στο Δικαστικό Σώμα σε οποιαδήποτε εργασία και με οποιαδήποτε ασφάλιση, δηλαδή είτε ως δικηγόροι, είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, πρέπει να αναγνωριστούν και να λαμβάνονται υπόψη στον συνολικό συντάξιμο χρόνο εργασίας, λόγω των ειδικών προϋποθέσεων που υπάρχουν για την εισαγωγή μας στο Δικαστικό Σώμα.
2) Η παγίωση και περαιτέρω ενίσχυση του ανοίγματος της λειτουργίας της Ένωσης προς τους συναδέλφους, καθώς και επιπλέον ενίσχυσης των Εφετειακών Επιτροπών.  Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την επέκταση και βελτίωση των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με την περαιτέρω διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων στην περιφέρεια, ακόμη και γενικών συνελεύσεων.  Ως προς τις Εφετειακές  Επιτροπές, πρέπει να διευρυνθεί η συμμετοχή τους με τις νέες Εφετειακές περιφέρειες και τις  πιο απομακρυσμένες, όπως ενδεικτικά  του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Λαμίας, Καλαμάτας, Θράκης, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Δυτικής Μακεδονίας, Αιγαίου, Δωδεκανήσου.
-Συνάδελφοι, η υπεράσπιση και η ενδυνάμωση με τη συμμετοχή μας, της λειτουργίας της Ένωσης, είναι προς όφελος όλων και καθενός από εμάς ξεχωριστά, καθώς ο βασικός τελικά προορισμός της Ένωσής μας, είναι η αλληλέγγυα στάση της και η δημόσια συλλογική προάσπιση μέσω των εκπροσώπων μας των συναδέλφων Δικαστών και Εισαγγελέων στην άσκηση του δικαιοδοτικού τους  έργου. Ο Δικαστής και ο Εισαγγελέας έχει μοναχικό δρόμο στην άσκηση των καθηκόντων του. Η συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών  κατ΄άρθ. 87παρ.1 Σ, είναι ασφαλώς ένα υψηλό προνόμιο με βαρύ θεσμικό και πραγματικό περιεχόμενο. Τούτο όμως δεν αναιρεί τον μοναχικό μας δρόμο  κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού μας έργου, όταν μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις η κρίση μας έχει συνέπειες με  έντονο αντίκτυπο στην κοινωνία και ακολουθείται από κριτική η οποία λαμβάνει διαστάσεις και δημιουργεί πιέσεις. Σοφά λοιπόν ο συνταγματικός νομοθέτης προέβλεψε ένα ισχυρό αντίβαρο υπέρ του Δικαστή και του Εισαγγελέα στον μοναχικό του αυτό δρόμο, τη δυνατότητά του να συγκροτεί ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων κατ΄άρθ.89 παρ.5 Σ. Να μπορεί δηλαδή να οργανώνει και να μετέχει σε συλλογικά όργανα που τον στηρίζουν στην ανεπηρέαστη άσκηση των καθηκόντων του ώστε να διευκολύνεται το δικαιοδοτικό του έργο.  Αυτή η συλλογική του δυνατότητα όπως εκφράζεται μέσω των Δικαστικών Ενώσεων, μπορεί και πρέπει να είναι ο άοκνος  υπερασπιστής του  Δικαστικού Λειτουργού,  ώστε να νιώθει την αλληλεγγύη των συναδέλφων του τόσο στην εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση αλλά και στην άσκηση του δικαιοδοτικού του έργου. Καταλήγοντας,  μέλημά μου από τη δική μου θέση,  θα είναι το συνεχές και σταθερό άνοιγμα της Ένωσής μας και των δράσεών της προς τους συναδέλφους αλλά και προς την κοινωνία και η περαιτέρω υπηρεσιακή και θεσμική μας κατοχύρωση για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων μας. Σας καλώ προς την κατεύθυνση αυτή να ψηφίσετε όλα τα μέλη της ομάδας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ