Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΦΕΚ Γ 1130/2020

ΦΕΚ Γ 1130/2020 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Ιουλίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:


1. του άρθρου 90 του Συντάγματος,
2. των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν,
3. της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995
(Α΄ 173), όπως ισχύει,
4. του άρθρου 22 του π.δ. 96/2017 (Α΄ 136).

Β. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
Γ. Την υπ’ αρ. 88/2020 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
παρατείνεται η απόσπαση του Αντεισαγγελέα Εφετών
Πειραιά, Νικόλαου Νικολάου του Ανδρέα, στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης για ένα (1) ακόμη έτος, προκειμένου
να συνεχίσει να παρέχει συνδρομή στο νομοπαρασκευ-
αστικό έργο του εν λόγω Υπουργείου και επιστημονική
υποστήριξη επί εξειδικευμένων νομικών θεμάτων και
θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση των δικαστικών
λειτουργών, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ