Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Επιστολή της κ. Ελένης Τζουνάκου, Ειρηνοδίκη, ενόψει των εκλογών της ΕνΔΕ


Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ριζική μεταβολή της φύσης των υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον των Ειρηνοδικείων, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ποιοτική μεταβολή του έργου των Ειρηνοδικών, το οποίο δεν περιορίζεται πλέον στην επίλυση απλών νομικών υποθέσεων. Ειδικότερα, τα τελευταία έτη ανατέθηκε αποκλειστικά στους Ειρηνοδίκες η εκδίκαση των υποθέσεων του ν. 3869/2010, αυξήθηκε το ποσοτικό κριτήριο της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου (αρ. 2 ν.
3994/2011), μεταφέρθηκε σ’ αυτό μεγάλη ύλη της εκουσίας δικαιοδοσίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο (αρ. 20 ν. 4055/2012 και με το άρθρο 1 άρθρο έκτο παρ. 2 ν. 4335/2015 παρέμεινε στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου σημαντικός όγκος υποθέσεων, τις οποίες ρητά προβλέπει ο νόμος), ενισχύθηκε με τον ν. 4335/2015 η έγγραφη διαδικασία και περιορίστηκε ο κύκλος των υποθέσεων στις οποίες ο διάδικος μπορεί να παρασταθεί χωρίς δικηγόρο (115 παρ. 3, 94 ΚΠολΔ), παράλληλα δε, διευρύνθηκε ο όγκος των υπαγόμενων στα Ειρηνοδικεία διαφορών (έκδοση ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής κατά τον Καν. 1896/2006, ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου κατά τον Καν. 650/2012, εκδίκαση μικροδιαφορών με την ευρωπαϊκή διαδικασία κατά τον Καν. 861/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 2421/2015, έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών κατά τον Καν. 655/2014, βλ. την αιτ. έκθεση ν. 4689/2020). Επιπλέον, ο Ειρηνοδίκης σήμερα υποβάλλει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ (βλ. την υπόθεση C 565/16, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, που υπέβαλε το Ειρηνοδικείο Λέρου σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 12, παρ. 3, στοιχ. βʹ του Καν. 2201/2003).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η δικαστηριακή ύλη που αναλογεί στους Ειρηνοδίκες είναι αντίστοιχης δυσκολίας με αυτήν της ύλης των λοιπών πολιτικών – ποινικών δικαστών, γεγονός που αναγνώρισε ο νομοθέτης και, γι’ αυτό άλλωστε, εξομοίωσε με τον ν. 4689/2020 τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού, τις προϋποθέσεις επιτυχίας, τη διάρκεια φοίτησης και τον διορισμό των Δικαστών στα πρωτοβάθμια Δικαστήρια. Ας σημειωθεί ότι υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς όσον αφορά την ηλικία των υποψηφίων προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό των Ειρηνοδικών ήταν η συμπλήρωση του 25ου έτους, με αποτέλεσμα ορισμένοι από εμάς να επιτύχουμε στον διαγωνισμό, να διοριστούμε Ειρηνοδίκες και να αδυνατούμε, πλέον, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας μας (συνεχείς μετακινήσεις ακόμα και στις πιο δύσβατες περιοχές σ’ όλη την επικράτεια, αυξημένος όγκος υποθέσεων και πολυποίκιλης φύσεως καθήκοντα) να συμμετέχουμε ξανά σε εξετάσεις στα ίδια ακριβώς νομικά μαθήματα για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο για κάθε εργαζόμενο: την υπηρεσιακή εξέλιξη.

Η αξία του Ειρηνοδίκη έχει αποδειχθεί και αποδεικνύεται κάθε μέρα στην πράξη. Αναγνωρίζεται συνεχώς τα τελευταία έτη από τον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθέτη, που έμπρακτα δείχνει την εμπιστοσύνη του στον Ειρηνοδίκη και τη σπουδαία θέση που κατέχει στο δικαστικό στερέωμα.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Σήμερα είμαστε 916 Ειρηνοδίκες και Πταισματοδίκες. Η επόμενη διετία είναι η πιο κρίσιμη για τον Ειρηνοδίκη, ο οποίος είτε θα παραμείνει εγκλωβισμένος στις στρεβλώσεις του παρελθόντος ακολουθώντας οπισθοδρομικές αντιλήψεις είτε θα αντιληφθεί τις εξελίξεις, θα προσαρμοστεί σ’ αυτές και θα εκπληρώσει τον ύψιστο ρόλο και προορισμό του. Στις προσεχείς εκλογές είναι στο χέρι μας να καθορίσουμε την πορεία της Ένωσης επιλέγοντας συναδέλφους με όραμα για τον κλάδο, προσήλωση στους στόχους μας, πίστη στον αγώνα και τη δυναμική διεκδίκηση των συμφερόντων μας, μακριά από προσωπικές επιδιώξεις, πάντα με γνώμονα τις αρχές και τις αξίες μας, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν διαπραγματευόμαστε.
Ελένη Τζουνάκου
Ειρηνοδίκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ