Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΔΔ - ΦΕΚ Γ 1033/2020

ΦΕΚ Γ 1033/2020 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 9ης Ιουνίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-


τος, το άρθρο 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 Α’35), όπως ισχύουν και την απόφα-
ση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης, με αριθμό 8/2020:
Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για
πλήρωση κενής οργανικής θέσης, η Πρωτοδίκης του Δι-
οικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, Σοφία Πελεκούδα του
Αχιλλέα-Κωνσταντίνου που έχει τα νόμιμα προσόντα, και
τοποθετείται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
της προαγωγής της λογιζόμενης από 10-1-2019, καθο-
ριζομένης δε της σειράς αρχαιότητας της στον πίνακα
αρχαιότητας των Προέδρων Πρωτοδικών Διοικητικών
Δικαστηρίων, μετά τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Διομήδη
Νικολετόπουλο του Κωνσταντίνου και πριν την Πρόεδρο
Πρωτοδικών Νικούλα Μαρούλη του Ανδρέα.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης 24608/
29-5-2020).
(Αριθμ. απόφασης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών -Υπουργείου Δικαιοσύνης: 26771/26-6-2020).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ