Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

N 4703/2020 Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ A 131/2020 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Υποχρέωση γνωστοποίησης
Άρθρο 4 Υποχρεώσεις οργανωτή
Άρθρο 5 Αστυνομικός - Λιμενικός Διαμεσολαβητής
Άρθρο 6 Υποχρεώσεις της αστυνομικής και λιμενικής
αρχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΛΥΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
Άρθρο 7 Απαγόρευση
Άρθρο 8 Περιορισμοί
Άρθρο 9 Διάλυση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 10 Αρμοδιότητα αστυνομικής και λιμενικής
αρχής
Άρθρο 11 Ενημέρωση εισαγγελικής Αρχής
Άρθρο 12 Προσωρινή και οριστική δικαστική προ-
στασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 13 Ποινικές και αστικές κυρώσεις

Άρθρο 14 Εξουσιοδότηση
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Άρθρο 15 Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Δημό-
σιας Τάξης
Άρθρο 16 Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας της Ελλη-
νικής Αστυνομίας
Άρθρο 17 Ρυθμίσεις θεμάτων πάγιας εισφοράς
Άρθρο 18 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 19 Σύσταση Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 20 Απόσπαση εκπαιδευτικών συζύγων υπηρε-
τούντων στα Σώματα Ασφαλείας
Άρθρο 21 Ρυθμίσεις για την πλήρωση κενών θέσεων
Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ
Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ