Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Πολ/Ποιν - ΔΔ) - ΦΕΚ Γ 1067/2020

ΦΕΚ Γ 1067/2020

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Ιουνίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:


1. Του άρθρου 90 του Συντάγματος,
2. Των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουρ-
γών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν.
Β. Το π.δ. 83/9-7-2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
Γ. Τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 39, 40
και 81/2020, προάγονται, κατ΄ απόλυτη εκλογή, στο
βαθμό του Αρεοπαγίτη, σε προσωποπαγείς θέσεις, οι
Πρόεδροι Εφετών Αθηνών:

1. Ζωή Δημοπούλου-Αποστολίδου του Χρήστου,
2. Ελένη Βουγιούκα του Χρήστου,
3. Μαρία Δημητροπούλου του Νικολάου.
Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Ιουνίου 2020 που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90
του Συντάγματος, τα άρθρα 28, 49 και 63 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35),
όπως ισχύουν και την απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης με αριθμό
13/2020, διορίζεται σε θέση Αντεπιτρόπου της Επικρα-
τείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων για πλή-
ρωση κενής οργανικής θέσης, η Εφέτης του Διοικητι-
κού Εφετείου Αθηνών Δήμητρα Γαλάνη του Δημητρίου,
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ/Υπουργείου Δικαιοσύνης: 27709/
23-6-2020) .
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ