Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

ΓνμΕισΑΠ 8/2020 – « Περί αρμοδιότητας άσκησης αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας διαθήκης » .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τηλ.: 210-641 1526 Fax : 210-6411523

Αθήνα  2-7-2020
Αριθ. Πρωτ.: 2631
Αριθ.Γνωμοδότησης: 8


Προς
-Τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
-Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας -Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών -Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών


ΘΕΜΑ; «Περί αρμοδιότητας άσκησης αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας διαθήκης»Σε σχέση με τα διατυττούμενα ερωτήματα, στο υπ' αριθ. πρωτ.: οικ. 23208/1415/2020 έγγραφο σας, για /. ανακύπτοντα ζητήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Σχολαζουσών Κληρονομιών και την, συνεπεία αυτών, αναζήτηση του ορθού χειρισμού εξαιρετικά περίπλοκων υποθέσεων, δεδομένου ότι από την έκδοση διαφορετικών δικαστικών αποφάσεων αλλά και το υφιστάμενο νομοθετικό κενό, ως
αναφέρεται, έχουν δημιουργηθεί θέματα σχετιζόμενα με τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και //. επιτακτική ανάγκη να διευθετηθεί το νομικό ζήτημα που έχει ανακύψει, ώστε να υπάρχει νομιμοποίηση είτε του κηδεμόνος σχολαζούσης κληρονομιάς, ήτοι κληρονομιάς της οποίας ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν έχει ακόμη ευρεθεί ή δεν είναι βέβαιο ότι την έχει αποδεχθεί, είτε του Ελληνικού Δημοσίου, κατά την άσκηση αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας διαθήκης, λόνω πλαστότητος, καθόσον δυσχεραίνεται η διαδικασία για την αναγνώριση αιτημάτων ακυρότητας πλαστών διαθηκών, λόγω του ότι δεν πιστοποιείται η ιδιότητα του Ελληνικού Δημοσίου, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου, ώστε να νομιμοποιείται ενεργητικά να ζητήσει, να αναγνωρισθεί η ακυρότητα πλαστών διαθηκών.
Επί του εν λόγω θέματος, θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε τα ακόλουθα: Το αντικείμενο και τα όρια της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 25 § 2 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων Και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ - Ν.1756/1988, όπ. ισχ.), συνίσταται δε η αρμοδιότητά του αυτή στη διατύπωση της γνώμης του γενικώς και αφηρημένως ως προς την αμφιλεγόμενη έννοια διατάξεων νόμων επί ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, και πάντως όχι επί υποθέσεων επί των οποίων επελήφθησαν ήδη ή πρόκειται να
επιληφθούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, ή επί θεμάτων που απασχόλησαν ή πρόκειται να απασχολήσουν τα δικαστήρια ή τα δικαστικά συμβούλια, προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσης τους, ενόψει μάλιστα και των προβλεπομένων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (βλ. Γνωμοδ. Εισ. Απ 47/1994 [Π. Ζαβαλέα] σε Π. Κατραλή, Γνωμοδοτήσεις της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου 1951- 1994, 1994, σελ. 17, Γνωμοδ. Εισ. ΑΠ 2771/1994 [Στ. Κουτελιδάκη], ΕλλΔνη 1995,1661, Γνωμοδ. Εισ. ΑΠ 752/1995 [Στ. Κουτελιδάκη], Υπέρ. 1996, 366, Γνωμοδ. Εισ. ΑΠ 5/2001 [Δ. Κατσιρέα], Ποιν. Δικ. 2002, 30 και πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις Εισ ΑΠ 1/2018 και 2/2018 [Β. Πλιώτα = Ποιν Δικ 2018, 208, 5/2018 [Ε. Σπυροπούλου] και 9/2018 [Κ. Παρασκευαϊδη], αναρτημένες στην ιστοσελίδα eisap.gr, καθώς και Ευτύχη Φυτράκη, Ο εισαγγελέας και το κράτος δικαίου, ΤοΣ 2008, σελ. 351 επ. 389, 390). Η πάγια αυτή (αυτο)περιοριστική θέση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ως προς τη γνωμοδοτική της αρμοδιότητα, με βάση τη διάταξη του άρθρου 25 § 2 ΚΟΔΚΔΛ, συνδυάζεται και με την παραδοχή ότι το αντικείμενο της γνωμοδότησης του Ανώτατου Εισαγγελέα πρέπει να αφορά ευρύτατες κατηγορίες προσώπων, αφού μόνον τότε πρόκειται περί θέματος που παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον (βλ. Γνωμοδ. Εισ ΑΠ 1/2005 [Β. Μαρκή], Ποιν. Δικ. 2005, 170).
Επομένως, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες σκέψεις, μόνον επί ζητημάτων, γενικότερου ενδιαφέροντος, και πάντως, όχι επί υποθέσεων επί των οποίων επελήφθησαν ήδη ή πρόκειται να επιληφθούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, ή επί θεμάτων που. απασχόλησαν ή πρόκειται να απασχολήσουν τα δικαστήρια, προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσεως τους, ενόψει και των προβλεπομένων ενδίκων μέσων (Γνωμ. Εισ. Α.Π. 47/1994,1/1997,5/2001,1/2005). Ήδη, όπως προκύπτει, έχουν εκδοθεί για σχετικό θέμα οι υπ' αριθμ. 2401/2019 και 15/2013 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Συνακόλουθα, δεν καταφάσκεται αρμοδιότητά μας, για γνωμοδότηση επί του ανωτέρω ζητήματος.

Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Αριστέα Θεοδόση

==============================
σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ