Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΕΙΣ) ΦΕΚ Γ 104/2020

ΦΕΚ Γ 104/2020


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιανουαρίου 2020,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51,
52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και


Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988,
Α΄ 35), τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της πα-
ραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτει-
ας», όπως ισχύουν, του π.δ. 83/9-7-2019 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), του από
16-12-2019 π.δ. «Αυτεπάγγελτη μετάθεση και αποσπά-
σεις δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων» (Γ΄ 33) και τις αποφάσεις του Ανώτατου

Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης με αριθμούς 177 και 181/2019,
Α. Ανακαλείται το από 16-12-2019 π.δ. καθ’ ο μέρος
αφορά την απόσπαση της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών
Πατρών Μαρίας Ρηγόπουλου του Γεωργίου στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Λευκάδας.
Β. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας
η Πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας
Μαρία Καταπίδη του Δημητρίου, για έξι (6) μήνες.
Γ. Αποσπάται στη Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας
ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων Χρίστος Σπη-
λιόπουλος του Σπυρίδωνα, για έξι (6) μήνες.
(Αριθμ. αποφ. δέσμευσης πιστώσεων Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
4933, 4933α, 713, 713α/31-1-2020).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ