Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

ΦΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΦΕΚ Γ 175/2020

ΦΕΚ Γ 175/2020 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Ιανουαρίου 2020,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 88 και 90 του Συντάγματος,
2. Των άρθρων 49, 52, 75 και 78 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35),


3. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019),
Β. Τη με αριθμό 146/30-10-2019 απόφαση του Ανω-
τάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης,
Μετατάσσεται, ύστερα από αίτησή του, ο Πάρεδρος
του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, Διονύσιος Πολυζωγόπου-
λος του Γεωργίου, σε θέση Παρέδρου Εισαγγελίας και
τοποθετείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης. Κα-
θορίζεται δε η σειρά αρχαιότητας αυτού στο τέλος του
γενικού πίνακα των επιτυχόντων Παρέδρων Εισαγγελίας
της ΚΔ΄(24ης) σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών και ειδικότερα μετά τον Σπυρίδωνα Κοθρά
του Χρήστου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ