Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Τόπος συνεδριάσεως του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.- ΦΕΚ B 589/2020

ΦΕΚ B 589/2020 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7366
Τόπος συνεδριάσεως του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:


α) του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 345/1976 «περί κυρώ-
σεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρον 100 του
Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου» (Α' 141),
γ) του άρθρου 18 παρ. 1 του «Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»
κ.ν. 1756/1988 (Α' 35).
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
3. Το με αριθμό 6/3.2.2020 έγγραφο του Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως τόπο συνεδριάσεων του Ανωτάτου Ειδι-
κού Δικαστηρίου, από την 3η Φεβρουαρίου 2020, την αί-
θουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ